Prawo PL - Profesjonalny portal prawny

Minister edukacji przedstawiła szczegóły reformy podręcznikowej

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska przedstawiła wczoraj na konferencji prasowej szczegóły projektu dotyczącego wprowadzenia darmowych podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 

Minister zapowiedziała, że już we wrześniu tego roku uczeń I klasy szkoły podstawowej otrzyma bezpłatny podręcznik do edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej. Szkoła dostanie dotację celową na zakup materiałów ćwiczeniowych oraz podręcznika do nauki języka obcego. – W kolejnych latach z dotacji finansowane będą podręczniki i ćwiczenia dla uczniów starszych klas. Wszystkie podręczniki będą wieloletnie. Zmieni się też tryb ich wyboru – mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska. – Każdy podręcznik będzie można kupić pojedynczo, a wydawców obejmie zakaz oferowania szkołom i nauczycielom korzyści w zamian za dokonanie wyboru danego podręcznika – dodała.

Zgodnie z zapowiedziami resortu dotacja będzie udzielana na jednego ucznia szkoły prowadzonej lub dotowanej przez j.s.t. w wysokości:

  1. dla klas I–III szkół podstawowych na podręcznik do nauczania języka obcego nowożytnego – do wysokości 25 zł oraz na materiały ćwiczeniowe – do wysokości 50 zł;
  2. dla klas IV–VI szkół podstawowych na podręczniki albo materiały edukacyjne inne niż podręcznik – do wysokości 140 zł (podręczniki dla średnio 8 przedmiotów) oraz na materiały ćwiczeniowe – do wysokości 25 zł;
  3. dla gimnazjów na podręczniki albo materiały edukacyjne inne niż podręcznik – do wysokości 250 zł (podręczniki dla średnio 13 przedmiotów) oraz na materiały ćwiczeniowe – do wysokości 25 zł.

Decyzję o wyborze podręczników (dla klas IV szkoły podstawowej, klas I gimnazjów oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych) będzie podejmował zespół nauczycieli, a nie jak dotychczas nauczyciel indywidualnie. Wybrany zestaw podręczników (na co najmniej 3 lata szkolne) będzie opiniować rada rodziców. Dyrektor szkoły poda do publicznej wiadomości obowiązujący zestaw podręczników.

– Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne inne niż podręczniki będzie udzielana pod warunkiem, że komplet podręczników lub tych materiałów będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne – sprecyzowała minister. – Dzisiaj projekt trafia do konsultacji społecznych. Zmiany zaczynamy w 2014 r. Do trwałej zmiany dojdziemy w 2017 r. – dodała.

Przygotowany w MEN projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie informacji oświatowej zakłada też zmiany dotyczące wydawców, m.in. zakaz oferowania nauczycielom i szkołom dodatkowych korzyści za dokonanie wyboru określonych podręczników. Takie działania będą stanowić czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.).

Źródło: www.men.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013

Top Desktop version