PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE ZUS przestrzega przed ofertami łatwego zysku i szybkiego zarobku na ubezpieczeniach społecznych
22-07-2016
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega, aby nie wierzyć w szybkie i łatwe oszczędności na składkach z tytułu ubezpieczeń społecznych. Z dużym dystansem należy też podchodzić do ofert...
IMAGE Rozpoczęto prace nad budżetem UE na rok 2017
22-07-2016
W dniu 20 lipca 2016 r. na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) przyjęto porozumienie państw członkowskich wobec projektu budżetu Unii Europejskiej na rok 2017. To...
IMAGE Wynajęcie samochodu pracownikowi
22-07-2016
Czy planowany odpłatny wynajem pojazdów pracownikom i osobom trzecim wg cennika spełniającego wymogi określone w art. 32 ustawy o VAT, będące czynnością (usługą) opodatkowaną stawką podstawową...
IMAGE Narażenie na pole elektromagnetyczne - nowe przepisy bhp
22-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bhp, tj. rozp. MRPiPS z dn. 29.06.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne...
IMAGE Nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością od sierpnia 2017
22-07-2016
W dniu 19 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji, dzięki temu od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością.
IMAGE Wynajęcie samochodu pracownikowi
22-07-2016
Czy planowany odpłatny wynajem pojazdów pracownikom i osobom trzecim wg cennika spełniającego wymogi określone w art. 32 ustawy o VAT, będące...
IMAGE Świadczenia po zmarłym pracowniku - skutki w PIT
20-07-2016
Zmarła pracownica Wnioskodawcy. Do rozliczenia z tytułu stosunku pracy po śmierci pracownicy pozostał zasiłek chorobowy i ekwiwalent za...
IMAGE Rozpoczęto prace nad budżetem UE na rok 2017
22-07-2016
W dniu 20 lipca 2016 r. na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) przyjęto porozumienie państw...
IMAGE ZUS przestrzega przed ofertami łatwego zysku i szybkiego zarobku na ubezpieczeniach społecznych
22-07-2016
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega, aby nie wierzyć w szybkie i łatwe oszczędności na składkach z tytułu ubezpieczeń społecznych. Z...
IMAGE Nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością od sierpnia 2017
22-07-2016
W dniu 19 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji, dzięki temu od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla...

BHP

Narażenie na pole elektromagnetyczne - nowe przepisy bhp
22-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bhp, tj. rozp. MRPiPS z dn. 29.06.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy...
Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - nowela rozporządzenia
19-07-2016
Dnia 15.07.br. wchodzi w życie zmiana w rozp. MPiPS z dnia 06.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników...
Rozpoczęto prace nad budżetem UE na rok 2017
22-07-2016
W dniu 20 lipca 2016 r. na posiedzeniu Komitetu Stałych Przedstawicieli Państw Członkowskich (COREPER) przyjęto porozumienie państw...
Produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2016 r.
21-07-2016
Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2016 r. była o 6 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem...
Wynajęcie samochodu pracownikowi
22-07-2016
Czy planowany odpłatny wynajem pojazdów pracownikom i osobom trzecim wg cennika spełniającego wymogi określone w art. 32 ustawy o VAT, będące...
Nowe wzory deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON
21-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszło w życie rozp. MRPiPS z dn. 22.06.2016 r. w sprawie ustalania wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego...
Narażenie na pole elektromagnetyczne - nowe przepisy bhp
22-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bhp, tj. rozp. MRPiPS z dn. 29.06.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy...
Nowe wzory deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON
21-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszło w życie rozp. MRPiPS z dn. 22.06.2016 r. w sprawie ustalania wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego...
Narażenie na pole elektromagnetyczne - nowe przepisy bhp
22-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bhp, tj. rozp. MRPiPS z dn. 29.06.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy...
Nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością od sierpnia 2017
22-07-2016
W dniu 19 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji, dzięki temu od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla...

ZUS

ZUS przestrzega przed ofertami łatwego zysku i szybkiego zarobku na ubezpieczeniach społecznych
22-07-2016
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega, aby nie wierzyć w szybkie i łatwe oszczędności na składkach z tytułu ubezpieczeń społecznych. Z...
Nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością od sierpnia 2017
22-07-2016
W dniu 19 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji, dzięki temu od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla...

19-07-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w czerwcu 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
08-07-2016
IMAGE Bezrobocie w czerwcu na poziomie 8,8 proc.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło dane dotyczące bezrobocia w ostatnim miesiącu. Z informacji resortu wynika, ze stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu br. wyniosła 8,8%. To spadek o 0,3 pkt. proc. w porównaniu...
01-07-2016
IMAGE Zatrudnienie i wynagrodzenie w I kw. 2016 r.
GUS przedstawił informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w I kwartale 2016 roku. Z przedstawionych informacji wynika, że liczba pracujących według stanu na 31 marca br. wyniosła 8829,9 tys. osób i była o 2,3% wyższa niż przed rokiem...
27-06-2016
IMAGE Popyt na pracę w Polsce w 2015 r.
W 2015 roku badaniem popytu na pracę objęto 702,1 tys. podmiotów gospodarczych, w których pracowało 11537 tys. osób, w tym 5746 tys. kobiet. 3,3% podmiotów objętych badaniem dysponowało 63,9 tys. wolnych miejsc pracy.
19-07-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w maju 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
16-06-2016
IMAGE Popyt na pracę w I kwartale 2016 roku
W końcu I kwartału 2016 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 89,6 tys. i była wyższa niż w kwartale poprzednim o 25,6 tys., tj. o 40,1%. W porównaniu z I kwartałem roku poprzedniego...
19-07-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w czerwcu 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
20-07-2016
IMAGE Teczka akt pracownika
"Ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela. Czy ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela oraz karta oceny pracy powinna się znaleźć w teczce akt pracownika?" Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia oddzielnie dla...
17-07-2016
IMAGE Rada Ministrów zdecyduje o płacy minimalnej
15 czerwca br. Rada Ministrów przekazała Radzie Dialogu Społecznego, do negocjacji, propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 000 zł, tj. o 150 zł wyższym niż wynagrodzenie w roku bieżącym. Termin...
15-07-2016
IMAGE Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca kobiet w ciąży
11 lipca została podpisana nowelizacja ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów związana jest z zapewnieniem szczególnej ochrony kobietom w ciąży i karmiącym matkom.
13-07-2016
IMAGE Wysoka temperatura w pracy
W przypadku gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza na stanowiskach pracy 28oC, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje. W przypadku bardzo wysokiej temperatury środowiska pracy pracodawca ma możliwość...
08-07-2016
IMAGE Sejm przyjął ustawę o minimalnej stawce godzinowej
Sejm przyjął ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową. Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz...

Czy program Rodzina 500+ wpłynie na poprawę sytuacji demograficznej

Tak - 45.8%
Nie - 54.2%

Wszystkie głosy: 24
Głosowanie zakończyło się : 01 Lip 2016 - 00:00
IMAGE


Teczka akt pracownika
20-07-2016  
"Ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela. Czy ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela oraz karta oceny pracy powinna się znaleźć w teczce akt pracownika?" Pracodawca ma...
IMAGE


Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych
19-07-2016  
"Dotyczy pracownika urzędu, który jest zatrudniony na 3/4 etatu. Jaką wpisać w pkt 6 umowy o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu?"
PIT: Moment powstania przychodu
19-07-2016  
Wnioskodawca wystawił fakturę VAT na rzecz Uniwersytetu z terminem płatności do 4 stycznia 2016 r. za wykonanie opracowania ekonomiczno-finansowego. Dodatkowo w umowie z Uniwersytetem wskazano,...
Wynajęcie samochodu pracownikowi
22-07-2016  
Czy planowany odpłatny wynajem pojazdów pracownikom i osobom trzecim wg cennika spełniającego wymogi określone w art. 32 ustawy o VAT, będące czynnością (usługą) opodatkowaną stawką...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla