PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Czy możliwa jest coroczna waloryzacja wynagrodzeń pracowników?
29-07-2015
"Czy samorządowa instytucja kultury otrzymująca dotacje podmiotowe z JST może samodzielnie dokonywać corocznej waloryzacji wynagrodzeń osobowych pracowników o wskaźnik inflacji? Jeżeli jest to możliwe...
IMAGE Świadczenie rehabilitacyjne - jak się o nie ubiegać w razie niezdolności do pracy
29-07-2015
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie...
IMAGE Korzystanie z samochodu służbowego a moment powstania przychodu po stronie pracownika
29-07-2015
Jak ustalić moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w związku z tym do kiedy należy obliczyć i wpłacić zaliczkę na ten podatek, skoro pracownik będzie użytkował...
IMAGE Elementy wynagrodzenia za pracę podlegają takiej samej ochronie jak wynagrodzenie zasadnicze
28-07-2015
"Od miesiąca kwietnia br. Pracodawca - dyrektor izby skarbowej nie wypłaca nam świadczeń za urlopy i chorobowe. Gdzie możemy się zwrócić o interwencję, bowiem jednostka nadrzędna nie odpowiada na...
IMAGE Nauczanie indywidualne a koszty podróży służbowej
28-07-2015
"Nasi nauczyciele realizują godziny nauczania indywidualnego dla uczennicy w jej miejscu zamieszkania. Dostają delegacje ze wskazaniem samochodów własnych jako środka dojazdu do niej. Przy rozliczeniu...
IMAGE Korzystanie z samochodu służbowego a moment powstania przychodu po stronie pracownika
29-07-2015
Jak ustalić moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w związku z tym do kiedy należy obliczyć i wpłacić...
IMAGE Świadczenie rehabilitacyjne - jak się o nie ubiegać w razie niezdolności do pracy
29-07-2015
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy,...
IMAGE Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów świadczenia urlopowego wypłacanego pracownikom
28-07-2015
Do ministra finansów została skierowana interpelacja (nr 32617) w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów świadczenia...
IMAGE Czy możliwa jest coroczna waloryzacja wynagrodzeń pracowników?
29-07-2015
"Czy samorządowa instytucja kultury otrzymująca dotacje podmiotowe z JST może samodzielnie dokonywać corocznej waloryzacji wynagrodzeń osobowych...
IMAGE Niekorzystne skutki wprowadzenia ruchomego czasu pracy?
23-07-2015
Interpelacja nr 31929 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szkodliwych dla pracowników uregulowań prawnych zawartych w nowelizacji...

BHP

Napoje musi zapewnić pracodawca
17-07-2015
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych jest obowiązany udostępnić im nieodpłatnie odpowiednie posiłki i...
Wykaz prac uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet – projekt zmian
16-07-2015
W dniu 19.06.br. minister pracy przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt rozp. Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie...
Czy bank ma prawo zablokować wszystkie środki na koncie bankowym w przypadku upadłości konsumenckiej?
22-07-2015
Poseł Henryk Siedlaczek przesłał interpelację nr 32657 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów prawa dotyczących upadłości...
Zwolnienie z ewidencjonowania usług wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
21-07-2015
Pytanie podatnika: Czy w przypadku zakresu działalności i rodzaju wykształcenia Wnioskodawca zobowiązany jest do wprowadzenia ewidencjonowania...
Czy możliwa jest coroczna waloryzacja wynagrodzeń pracowników?
29-07-2015
"Czy samorządowa instytucja kultury otrzymująca dotacje podmiotowe z JST może samodzielnie dokonywać corocznej waloryzacji wynagrodzeń osobowych...
Korzystanie z samochodu służbowego a moment powstania przychodu po stronie pracownika
29-07-2015
Jak ustalić moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w związku z tym do kiedy należy obliczyć i wpłacić...
Elementy wynagrodzenia za pracę podlegają takiej samej ochronie jak wynagrodzenie zasadnicze
28-07-2015
"Od miesiąca kwietnia br. Pracodawca - dyrektor izby skarbowej nie wypłaca nam świadczeń za urlopy i chorobowe. Gdzie możemy się zwrócić o...
Nauczanie indywidualne a koszty podróży służbowej
28-07-2015
"Nasi nauczyciele realizują godziny nauczania indywidualnego dla uczennicy w jej miejscu zamieszkania. Dostają delegacje ze wskazaniem samochodów...
Zwolnienie z ewidencjonowania usług wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
21-07-2015
Pytanie podatnika: Czy w przypadku zakresu działalności i rodzaju wykształcenia Wnioskodawca zobowiązany jest do wprowadzenia ewidencjonowania...
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych - pełne zinformatyzowanie systemu świadczeń
20-07-2015
W dniu 10 lipca 2015 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki zmianom zawartym...

ZUS

Świadczenie rehabilitacyjne - jak się o nie ubiegać w razie niezdolności do pracy
29-07-2015
Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy,...
Czy rząd zamierza zlikwidować drugi filar emerytalny?
24-07-2015
Do ministra pracy i polityki społecznej skierowano interpelację w sprawie polskiego systemu emerytalnego (nr 33118). W opinii posłów Klubu...

15-07-2015
IMAGE Świadczenie urlopowe raz w roku
Czy dofinansowanie do wypoczynku letniego należy się pracownikowi za wykorzystany urlop bieżący z danego roku kalendarzowego, czy może być przyznane również za wykorzystany urlop zaległy w danym roku kalendarzowym? Dofinansowanie dla...
15-07-2015
IMAGE Niekorzystne skutki wprowadzenia ruchomego czasu pracy?
Interpelacja nr 31929 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szkodliwych dla pracowników uregulowań prawnych zawartych w nowelizacji ustawy Kodeks pracy. Art. 1401 wprowadził regulacje prawne szkodliwe dla strony pracowniczej....
15-07-2015
IMAGE Termin zakończenia urlopu z zachowaniem ciągłości urlopu
Czy urlop wypoczynkowy rozpoczynający się np. od 01.07.2015 powinien zakończyć się w dniu 12.07.2015 czy 15.07.2015 aby zachować ciągłość 14 dni kalendarzowych zgodnie z art.162 k.p. Stosownie do treści art. 162 Kodeksu pracy
15-07-2015
IMAGE Jaką zawrzeć umowę z pracownikiem sezonowym?
Prowadzę ośrodek wypoczynkowy i zamierzam, jak co roku, zatrudnić pracowników sezonowych. Czy mogę zawrzeć z tymi pracownikami umowy zlecenia?   Zatrudniając pracowników sezonowych musi Pani spełnić wszelkie warunki ustanowione w art. 29...
15-07-2015
IMAGE Napoje musi zapewnić pracodawca
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych jest obowiązany udostępnić im nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje - jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (art. 232 k.p.). Rodzaje tych...
15-07-2015
IMAGE Pracodawca musi udzielić urlopu
Pracodawca zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, część pracowników zostaje oddelegowana do pracy na kontraktach w Niemczech - czy w regulaminie pracowników oddelegowanych pracodawca może zamieścić zapis, że ze względów...
13-07-2015
IMAGE Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%
Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%. To najlepszy wynik od 7 lat. W porównaniu do maja stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. Sytuacja poprawiła się we wszystkich województwach. Najsilniejszy w...
02-07-2015
IMAGE Trzeci etap deregulacji wykonywania niektórych zawodów uchwalony przez sejm
W czasie 95. posiedzenia izby niższej parlamentu posłowie uchwalili ustawę stanowiącą trzeci etap deregulacji w zakresie niektórych zawodów objętych koncesjonowanym dostępem na różnych szczeblach administracyjnych.
23-06-2015
IMAGE Perspektywy rynku pracy: poszukiwani pracownicy chcący się dokształcać
W dniu 22 czerwca w Krakowie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowały konferencję Rynek pracy pracownika czy pracodawcy - inwestycja w kapitał ludzki.
19-06-2015
IMAGE Konkurs "Jestem szefową" - inicjatywa przełamująca stereotypy
W dniu 17 czerwca 2015 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników VI edycji ogólnopolskiego konkursu JESTEM SZEFOWĄ – wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Równego...
11-06-2015
IMAGE MPiPS: spadek bezrobocia w maju
Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w maju do 10,8% z 11,2% w kwietniu. Jeszcze rok temu wynosiła 12,5%.
15-05-2015
IMAGE Bezrobocie rejestrowe spadło do 11,3%
Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 11,3 % i w porównaniu do marca zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. – jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spadek odnotowano we wszystkich województwach....

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

IMAGE


Czy możliwa jest coroczna waloryzacja wynagrodzeń pracowników?
29-07-2015  
"Czy samorządowa instytucja kultury otrzymująca dotacje podmiotowe z JST może samodzielnie dokonywać corocznej waloryzacji wynagrodzeń osobowych pracowników o wskaźnik inflacji? Jeżeli jest...
IMAGE


Elementy wynagrodzenia za pracę podlegają takiej samej ochronie jak wynagrodzenie zasadnicze
28-07-2015  
"Od miesiąca kwietnia br. Pracodawca - dyrektor izby skarbowej nie wypłaca nam świadczeń za urlopy i chorobowe. Gdzie możemy się zwrócić o interwencję, bowiem jednostka nadrzędna nie...
Korzystanie z samochodu służbowego a moment powstania przychodu po stronie pracownika
29-07-2015  
Jak ustalić moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w związku z tym do kiedy należy obliczyć i wpłacić zaliczkę na ten podatek, skoro pracownik będzie...
Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów świadczenia urlopowego wypłacanego pracownikom
15-07-2015  
Do ministra finansów została skierowana interpelacja (nr 32617) w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów świadczenia urlopowego wypłacanego pracownikom przez...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla