PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora UKS
09-10-2015
Tezy: Wykazanie w postanowieniu o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, że w przeszłości podatnik wielokrotnie nieterminowo regulował należności publicznoprawne, może...
IMAGE Samorząd powiatowy – jednolite przepisy
09-10-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 22.09.2015 r. pod pozycją 1445 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 01.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym, w...
IMAGE Udział w pracy komisji wyborczej w czasie zwolnienia lekarskiego
08-10-2015
Czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim w czasie którego chory może chodzić, mógł zostać ukarany przez pracodawcę naganą, za pełnienie społecznego obowiązku obywatelskiego, jakim jest praca w...
IMAGE Licencja maszynisty – zmiany w przepisach wykonawczych
08-10-2015
Z dniem 01.01.2016 r. wchodzą w życie zmiany w rozp. MIiR z dn. 10.02.2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. poz. 211), które zostały wprowadzone na podstawie rozp. nowelizującego wydanego przez...
IMAGE Jak zrefundować zleceniobiorcy koszty zakupionego paliwa?
07-10-2015
Koszty używania prywatnych pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. "Jak wliczyć paliwo do kosztów obozu? Jesteśmy organizatorem obozów młodzieżowych. Zdarzają się na...
IMAGE Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora UKS
09-10-2015
Tezy: Wykazanie w postanowieniu o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, że w przeszłości podatnik wielokrotnie...
IMAGE Stopa bezrobocia – obwieszczenie Prezesa GUS
06-10-2015
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30...
IMAGE Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą – nowe przepisy
07-10-2015
Tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz organy przeprowadzające to postępowanie określają przepisy nowego rozp. MNiSW z dn. 19.08.2015 r. w...
IMAGE Wydatki na samochód służbowy pracownika wykorzystywany do celów prywatnych
07-10-2015
Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom...
IMAGE Darowizna między członkami rodziny
06-10-2015
Czy darowizna pomiędzy członkami najbliższej rodziny (matka – syn) może korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, w przypadku...

BHP

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – jednolite przepisy
06-10-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 18.09.2015 r. pod pozycją 1422 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) z dn. 17.07.2015 r., w...
Wymagania zdrowotne dla osób ubiegających się o świadectwo maszynisty – zmiana w rozporządzeniu
23-09-2015
 Z dniem 01.01.2016 r. wejdą w życie dwie zmiany w rozp. MIiR z dn. 03.04.2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i...
Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora UKS
09-10-2015
Tezy: Wykazanie w postanowieniu o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, że w przeszłości podatnik wielokrotnie...
Rada Ministrów przyjęła program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej
07-10-2015
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Ministerstwem Finansów i Prokuraturą Generalną opracowało projekt Programu przeciwdziałania i...
Jak zrefundować zleceniobiorcy koszty zakupionego paliwa?
07-10-2015
Koszty używania prywatnych pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. "Jak wliczyć paliwo do kosztów obozu?...
Wydatki na samochód służbowy pracownika wykorzystywany do celów prywatnych
07-10-2015
Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom...
Udział w pracy komisji wyborczej w czasie zwolnienia lekarskiego
08-10-2015
Czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim w czasie którego chory może chodzić, mógł zostać ukarany przez pracodawcę naganą, za...
Licencja maszynisty – zmiany w przepisach wykonawczych
08-10-2015
Z dniem 01.01.2016 r. wchodzą w życie zmiany w rozp. MIiR z dn. 10.02.2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. poz. 211), które zostały...
Samorząd powiatowy – jednolite przepisy
09-10-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 22.09.2015 r. pod pozycją 1445 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 01.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą – nowe przepisy
07-10-2015
Tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz organy przeprowadzające to postępowanie określają przepisy nowego rozp. MNiSW z dn. 19.08.2015 r. w...

ZUS

ZUS wyjaśnia: umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych
02-10-2015
Wykonywanie umowy zlecenia albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,...
Wchodzą w życie zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników
01-10-2015
Rolnik opiekujący się osobą niepełnosprawną będzie mógł wybrać ZUS lub KRUS. Z dniem 1 października wchodzi w życie ustawa z dnia 5...

08-10-2015
IMAGE Udział w pracy komisji wyborczej w czasie zwolnienia lekarskiego
Czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim w czasie którego chory może chodzić, mógł zostać ukarany przez pracodawcę naganą, za pełnienie społecznego obowiązku obywatelskiego, jakim jest praca w komisji wyborczej?Do Ministra Pracy...
08-10-2015
IMAGE Licencja maszynisty – zmiany w przepisach wykonawczych
Z dniem 01.01.2016 r. wchodzą w życie zmiany w rozp. MIiR z dn. 10.02.2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. poz. 211), które zostały wprowadzone na podstawie rozp. nowelizującego wydanego przez MIiR dnia 24.08.2015 r. (Dz.U. poz. 1432).
07-10-2015
IMAGE Wydatki na samochód służbowy pracownika wykorzystywany do celów prywatnych
Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom służbowym, jak również wydatki zawarte w doliczanej do przychodu pracownika kwocie ryczałtu, o którym...
06-10-2015
IMAGE Stopa bezrobocia – obwieszczenie Prezesa GUS
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.
06-10-2015
IMAGE Darowizna między członkami rodziny
Czy darowizna pomiędzy członkami najbliższej rodziny (matka – syn) może korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, w przypadku gdy darowizna środków pieniężnych wpłynęła na konto małżonka osoby obdarowanej?
28-09-2015
IMAGE NSA: Zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania
Tezy: Nie wystarczy dla osiągnięcia skutku zawieszenia z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej dokonać przedstawienia podatnikowi zarzutu w sprawie o podejrzenie popełniania jakiegokolwiek przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,...
06-10-2015
IMAGE Stopa bezrobocia – obwieszczenie Prezesa GUS
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.
22-09-2015
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2015
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w sierpniu 2015 r.
21-09-2015
IMAGE Rekordowa ilość ofert pracy
Pracodawcy w sierpniu zgłosili do urzędów pracy 119 tys. ofert zatrudnienia. Jak informuje MPiPS tak dobrego wyniku w sierpniu nie było od 2001 r., czyli odkąd Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi podobne statystyki.
21-08-2015
IMAGE Bezrobocie w lipcu 2015 wyniosło 10,1%
W urzędach pracy na koniec lipca zarejestrowanych było 1 587 tys. osób – wynika z szacunków resortu pracy. To najlepszy wynik od 7 lat. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych spadła o ponad 35,1 tys. i był to najsilniejszy spadek na...
13-07-2015
IMAGE Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%
Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%. To najlepszy wynik od 7 lat. W porównaniu do maja stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. Sytuacja poprawiła się we wszystkich województwach. Najsilniejszy w...
02-07-2015
IMAGE Trzeci etap deregulacji wykonywania niektórych zawodów uchwalony przez sejm
W czasie 95. posiedzenia izby niższej parlamentu posłowie uchwalili ustawę stanowiącą trzeci etap deregulacji w zakresie niektórych zawodów objętych koncesjonowanym dostępem na różnych szczeblach administracyjnych.

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

IMAGE


Jakie warunki wymagane są do przyznania świadczenia przedemerytalnego?
09-10-2015  
"Czy w związku z tym, że zostałam zwolniona z pracy (z przyczyn zdrowotnych), mogę próbować starać się o świadczenie przedemerytalne? Czy mam jakąś szansę żeby świadczenie otrzymać?...
IMAGE


Jak zrefundować zleceniobiorcy koszty zakupionego paliwa?
07-10-2015  
Koszty używania prywatnych pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. "Jak wliczyć paliwo do kosztów obozu? Jesteśmy organizatorem obozów młodzieżowych. Zdarzają...
Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora UKS
09-10-2015  
Tezy: Wykazanie w postanowieniu o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, że w przeszłości podatnik wielokrotnie nieterminowo regulował należności publicznoprawne,...
Udział w pracy komisji wyborczej w czasie zwolnienia lekarskiego
08-10-2015  
Czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim w czasie którego chory może chodzić, mógł zostać ukarany przez pracodawcę naganą, za pełnienie społecznego obowiązku obywatelskiego, jakim...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla