Prawo PL - Profesjonalny portal prawny

Które sześciolatki pójdą do szkoły? – nowelizacja ustawy przekazana do konsultacji zewnętrznych

W dniu 8 maja do uzgodnień i konsultacji społecznych skierowana została nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która zawiera rozwiązania dotyczące obniżenia wieku spełniania obowiązku szkolnego.

 

Zgodnie z zapowiedzią datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r.

Jednocześnie proponuje się, aby:

a) od września 2014 roku klasy pierwsze liczyły do 25 uczniów. Taki przepis ma obowiązywać od września 2014 roku i docelowo będzie dotyczył klas 1–3 (we wrześniu 2014 klasy pierwsze, we wrześniu 2015 r. klasy pierwsze i drugie, od września 2016 r. klasy 1–3);

b) w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 – w szkołach, w których utworzonych będzie więcej niż 1 oddział klasy pierwszej, dzieci dobierać do poszczególnych oddziałów klasowych według wieku, począwszy od najmłodszych;

c) od września 2014 roku:

  • obowiązek szkolny objął wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2008 r.;
  • spełnianie obowiązku szkolnego mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców;
  • spełnianie obowiązku szkolnego mogły rozpocząć również dzieci 5-letnie (urodzone w roku 2009), jeśli taka będzie wola ich rodziców. W tym przypadku decyzję podejmie dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Takie prawo będzie obowiązywało również kolejne roczniki;

d) we wrześniu 2015 roku obowiązek szkolny objął dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

Źródło: www.men.gov.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013

Top Desktop version