PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Pracownicy jednostek wojskowych podległych MON – nowela przepisów płacowych
13-10-2015
Z dniem 20.10.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. RM z dn. 02.02.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji...
IMAGE Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – jednolity tekst aktu prawnego
13-10-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 23.09.2015 r. pod pozycją 1446 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 24.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i...
IMAGE Sejm uchwalił nowelizację ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
12-10-2015
W dniu 9 października 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza ujednolicony...
IMAGE Wyższe dodatki specjalne dla pracowników uczelni publicznych
12-10-2015
Z dniem 01.10.2015 r. wchodzą w życie zmiany do rozp. MNiSW z dn. 11.12.2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników...
IMAGE Opodatkowanie umowy dożywocia mieszkania
12-10-2015
Czy przekazując mieszkanie w drodze umowy o dożywocie wnioskodawca podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?   ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJNa podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia...
IMAGE Wyższe dodatki specjalne dla pracowników uczelni publicznych
12-10-2015
Z dniem 01.10.2015 r. wchodzą w życie zmiany do rozp. MNiSW z dn. 11.12.2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych...
IMAGE Opodatkowanie umowy dożywocia mieszkania
12-10-2015
Czy przekazując mieszkanie w drodze umowy o dożywocie wnioskodawca podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?   ZMIANA INTERPRETACJI...
IMAGE Pracownicy jednostek wojskowych podległych MON – nowela przepisów płacowych
13-10-2015
Z dniem 20.10.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. RM z dn. 02.02.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami...
IMAGE Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora UKS
09-10-2015
Tezy: Wykazanie w postanowieniu o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, że w przeszłości podatnik wielokrotnie...
IMAGE Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – jednolity tekst aktu prawnego
13-10-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 23.09.2015 r. pod pozycją 1446 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 24.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia...

BHP

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – jednolite przepisy
06-10-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 18.09.2015 r. pod pozycją 1422 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) z dn. 17.07.2015 r., w...
Wymagania zdrowotne dla osób ubiegających się o świadectwo maszynisty – zmiana w rozporządzeniu
23-09-2015
 Z dniem 01.01.2016 r. wejdą w życie dwie zmiany w rozp. MIiR z dn. 03.04.2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i...
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
12-10-2015
W dniu 9 października 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz...
Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora UKS
09-10-2015
Tezy: Wykazanie w postanowieniu o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, że w przeszłości podatnik wielokrotnie...
Jak zrefundować zleceniobiorcy koszty zakupionego paliwa?
07-10-2015
Koszty używania prywatnych pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. "Jak wliczyć paliwo do kosztów obozu?...
Wydatki na samochód służbowy pracownika wykorzystywany do celów prywatnych
07-10-2015
Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom...
Pracownicy jednostek wojskowych podległych MON – nowela przepisów płacowych
13-10-2015
Z dniem 20.10.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. RM z dn. 02.02.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami...
Wyższe dodatki specjalne dla pracowników uczelni publicznych
12-10-2015
Z dniem 01.10.2015 r. wchodzą w życie zmiany do rozp. MNiSW z dn. 11.12.2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych...
Pracownicy jednostek wojskowych podległych MON – nowela przepisów płacowych
13-10-2015
Z dniem 20.10.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. RM z dn. 02.02.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami...
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – jednolity tekst aktu prawnego
13-10-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 23.09.2015 r. pod pozycją 1446 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 24.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia...

ZUS

ZUS wyjaśnia: umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych
02-10-2015
Wykonywanie umowy zlecenia albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,...
Wchodzą w życie zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników
01-10-2015
Rolnik opiekujący się osobą niepełnosprawną będzie mógł wybrać ZUS lub KRUS. Z dniem 1 października wchodzi w życie ustawa z dnia 5...

08-10-2015
IMAGE Udział w pracy komisji wyborczej w czasie zwolnienia lekarskiego
Czy pracownik będący na zwolnieniu lekarskim w czasie którego chory może chodzić, mógł zostać ukarany przez pracodawcę naganą, za pełnienie społecznego obowiązku obywatelskiego, jakim jest praca w komisji wyborczej?Do Ministra Pracy...
08-10-2015
IMAGE Licencja maszynisty – zmiany w przepisach wykonawczych
Z dniem 01.01.2016 r. wchodzą w życie zmiany w rozp. MIiR z dn. 10.02.2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. poz. 211), które zostały wprowadzone na podstawie rozp. nowelizującego wydanego przez MIiR dnia 24.08.2015 r. (Dz.U. poz. 1432).
07-10-2015
IMAGE Wydatki na samochód służbowy pracownika wykorzystywany do celów prywatnych
Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom służbowym, jak również wydatki zawarte w doliczanej do przychodu pracownika kwocie ryczałtu, o którym...
06-10-2015
IMAGE Stopa bezrobocia – obwieszczenie Prezesa GUS
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.
06-10-2015
IMAGE Darowizna między członkami rodziny
Czy darowizna pomiędzy członkami najbliższej rodziny (matka – syn) może korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, w przypadku gdy darowizna środków pieniężnych wpłynęła na konto małżonka osoby obdarowanej?
28-09-2015
IMAGE NSA: Zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania
Tezy: Nie wystarczy dla osiągnięcia skutku zawieszenia z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej dokonać przedstawienia podatnikowi zarzutu w sprawie o podejrzenie popełniania jakiegokolwiek przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,...
06-10-2015
IMAGE Stopa bezrobocia – obwieszczenie Prezesa GUS
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.
22-09-2015
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2015
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w sierpniu 2015 r.
21-09-2015
IMAGE Rekordowa ilość ofert pracy
Pracodawcy w sierpniu zgłosili do urzędów pracy 119 tys. ofert zatrudnienia. Jak informuje MPiPS tak dobrego wyniku w sierpniu nie było od 2001 r., czyli odkąd Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi podobne statystyki.
21-08-2015
IMAGE Bezrobocie w lipcu 2015 wyniosło 10,1%
W urzędach pracy na koniec lipca zarejestrowanych było 1 587 tys. osób – wynika z szacunków resortu pracy. To najlepszy wynik od 7 lat. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych spadła o ponad 35,1 tys. i był to najsilniejszy spadek na...
13-07-2015
IMAGE Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%
Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%. To najlepszy wynik od 7 lat. W porównaniu do maja stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. Sytuacja poprawiła się we wszystkich województwach. Najsilniejszy w...
02-07-2015
IMAGE Trzeci etap deregulacji wykonywania niektórych zawodów uchwalony przez sejm
W czasie 95. posiedzenia izby niższej parlamentu posłowie uchwalili ustawę stanowiącą trzeci etap deregulacji w zakresie niektórych zawodów objętych koncesjonowanym dostępem na różnych szczeblach administracyjnych.

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

IMAGE


Jakie warunki wymagane są do przyznania świadczenia przedemerytalnego?
09-10-2015  
"Czy w związku z tym, że zostałam zwolniona z pracy (z przyczyn zdrowotnych), mogę próbować starać się o świadczenie przedemerytalne? Czy mam jakąś szansę żeby świadczenie otrzymać?...
IMAGE


Jak zrefundować zleceniobiorcy koszty zakupionego paliwa?
07-10-2015  
Koszty używania prywatnych pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych. "Jak wliczyć paliwo do kosztów obozu? Jesteśmy organizatorem obozów młodzieżowych. Zdarzają...
Opodatkowanie umowy dożywocia mieszkania
12-10-2015  
Czy przekazując mieszkanie w drodze umowy o dożywocie wnioskodawca podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?   ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJNa podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia...
Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Dyrektora UKS
09-10-2015  
Tezy: Wykazanie w postanowieniu o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, że w przeszłości podatnik wielokrotnie nieterminowo regulował należności publicznoprawne,...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla