PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Prawo do świadczeń i zasiłków po Brexicie
29-07-2016
Resort rodziny informuje, że wynik referendum w Wielkiej Brytanii nie zmienił sytuacji mieszkających tam Polaków. Do czasu zakończenia negocjacji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ich...
IMAGE Praca za granicą a staż pracy
29-07-2016
Zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencja zatrudnienia ma obowiązek poinformować na piśmie osobę kierowaną do pracy za granicą o przysługujących jej...
IMAGE Wypowiedzenie z pracy
28-07-2016
"Jeśli pracownik działa na szkodę zakładu i mieszkańców, (DPS) można go zwolnić, proszę podpowiedzieć na co się powołać? Jeśli zostanie rozpisany konkurs na stanowisko urzędnicze i obecny...
IMAGE Likwidacja NFZ i większe nakłady finansowe na służbę zdrowia
28-07-2016
Od 2018 roku opiekę zdrowotną Polakom będzie zapewniać Narodowa Służba Zdrowia. Będzie ona finansowana z budżetu państwa i obejmie wszystkich pacjentów – w tym także wykluczonych przez obecny...
IMAGE Rząd przyjął uchwałę w sprawie likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa
28-07-2016
Ministerstwo Skarbu Państwa będzie funkcjonowało do końca bieżącego roku. Od stycznia 2017 jego obowiązki przejmie nowy podmiot.
IMAGE Praca za granicą a staż pracy
29-07-2016
Zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencja zatrudnienia ma obowiązek poinformować na piśmie...
IMAGE Jak rozliczyć wypłacone na podstawie ugody sądowej odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy
28-07-2016
Czy wypłacone na podstawie ugody sądowej odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy należy traktować jako odszkodowanie...
IMAGE Rekompensata z tytułu dobrowolnego odejścia z pracy
27-07-2016
Czy kwota wypłacona Wnioskodawcy tytułem rekompensaty, związanej z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie PDO, korzysta ze zwolnienia...
IMAGE Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce
25-07-2016
W badaniu struktury wynagrodzeń według zawodów uzyskano informacje dla 7746,8 tys. osób zatrudnionych w październiku 2014 roku w podmiotach o...
IMAGE Wypowiedzenie z pracy
28-07-2016
"Jeśli pracownik działa na szkodę zakładu i mieszkańców, (DPS) można go zwolnić, proszę podpowiedzieć na co się powołać? Jeśli zostanie...

BHP

Limity narażenia pracowników na pole elektromagnetyczne - zmiany w rozp. w sprawie NDSiN
28-07-2016
W dniu 01.07.br. weszły w życie zmiany w rozp. MPiPS z dn. 06.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników...
Narażenie na pole elektromagnetyczne - nowe przepisy bhp
22-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bhp, tj. rozp. MRPiPS z dn. 29.06.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy...
Rząd przyjął uchwałę w sprawie likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa
28-07-2016
Ministerstwo Skarbu Państwa będzie funkcjonowało do końca bieżącego roku. Od stycznia 2017 jego obowiązki przejmie nowy podmiot.
Dochody budżetu państwa o 10% wyższe niż przed rokiem
26-07-2016
W okresie styczeń–czerwiec br. dochody budżetu państwa wyniosły 151610,8 mln zł (tj. 48,3% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2016...
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - nowela przepisów
27-07-2016
W dniu 01.07.br. weszły w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 09.01.2009 r. w sprawie refundacji składek nma ubezpieczenia społeczne osób...
Rekompensata z tytułu dobrowolnego odejścia z pracy
27-07-2016
Czy kwota wypłacona Wnioskodawcy tytułem rekompensaty, związanej z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie PDO, korzysta ze zwolnienia...
Praca za granicą a staż pracy
29-07-2016
Zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencja zatrudnienia ma obowiązek poinformować na piśmie...
Wypowiedzenie z pracy
28-07-2016
"Jeśli pracownik działa na szkodę zakładu i mieszkańców, (DPS) można go zwolnić, proszę podpowiedzieć na co się powołać? Jeśli zostanie...
Limity narażenia pracowników na pole elektromagnetyczne - zmiany w rozp. w sprawie NDSiN
28-07-2016
W dniu 01.07.br. weszły w życie zmiany w rozp. MPiPS z dn. 06.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników...
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - nowela przepisów
27-07-2016
W dniu 01.07.br. weszły w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 09.01.2009 r. w sprawie refundacji składek nma ubezpieczenia społeczne osób...

ZUS

Prawo do świadczeń i zasiłków po Brexicie
29-07-2016
Resort rodziny informuje, że wynik referendum w Wielkiej Brytanii nie zmienił sytuacji mieszkających tam Polaków. Do czasu zakończenia...
Opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne
27-07-2016
Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego...

25-07-2016
IMAGE Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce
W badaniu struktury wynagrodzeń według zawodów uzyskano informacje dla 7746,8 tys. osób zatrudnionych w październiku 2014 roku w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
19-07-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w czerwcu 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
08-07-2016
IMAGE Bezrobocie w czerwcu na poziomie 8,8 proc.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło dane dotyczące bezrobocia w ostatnim miesiącu. Z informacji resortu wynika, ze stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu br. wyniosła 8,8%. To spadek o 0,3 pkt. proc. w porównaniu...
01-07-2016
IMAGE Zatrudnienie i wynagrodzenie w I kw. 2016 r.
GUS przedstawił informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w I kwartale 2016 roku. Z przedstawionych informacji wynika, że liczba pracujących według stanu na 31 marca br. wyniosła 8829,9 tys. osób i była o 2,3% wyższa niż przed rokiem...
27-06-2016
IMAGE Popyt na pracę w Polsce w 2015 r.
W 2015 roku badaniem popytu na pracę objęto 702,1 tys. podmiotów gospodarczych, w których pracowało 11537 tys. osób, w tym 5746 tys. kobiet. 3,3% podmiotów objętych badaniem dysponowało 63,9 tys. wolnych miejsc pracy.
19-07-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w maju 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
19-07-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w czerwcu 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
20-07-2016
IMAGE Teczka akt pracownika
"Ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela. Czy ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela oraz karta oceny pracy powinna się znaleźć w teczce akt pracownika?" Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia oddzielnie dla...
17-07-2016
IMAGE Rada Ministrów zdecyduje o płacy minimalnej
15 czerwca br. Rada Ministrów przekazała Radzie Dialogu Społecznego, do negocjacji, propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 000 zł, tj. o 150 zł wyższym niż wynagrodzenie w roku bieżącym. Termin...
15-07-2016
IMAGE Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca kobiet w ciąży
11 lipca została podpisana nowelizacja ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów związana jest z zapewnieniem szczególnej ochrony kobietom w ciąży i karmiącym matkom.
13-07-2016
IMAGE Wysoka temperatura w pracy
W przypadku gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza na stanowiskach pracy 28oC, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje. W przypadku bardzo wysokiej temperatury środowiska pracy pracodawca ma możliwość...
08-07-2016
IMAGE Sejm przyjął ustawę o minimalnej stawce godzinowej
Sejm przyjął ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową. Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz...

Czy program Rodzina 500+ wpłynie na poprawę sytuacji demograficznej

Tak - 45.8%
Nie - 54.2%

Wszystkie głosy: 24
Głosowanie zakończyło się : 01 Lip 2016 - 00:00
IMAGE


Praca za granicą a staż pracy
29-07-2016  
Zgodnie z art. 85 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencja zatrudnienia ma obowiązek poinformować na piśmie osobę kierowaną do pracy za granicą o...
IMAGE


Wypowiedzenie z pracy
25-07-2016  
"Jeśli pracownik działa na szkodę zakładu i mieszkańców, (DPS) można go zwolnić, proszę podpowiedzieć na co się powołać? Jeśli zostanie rozpisany konkurs na stanowisko urzędnicze i...
Jak rozliczyć wypłacone na podstawie ugody sądowej odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy
28-07-2016  
Czy wypłacone na podstawie ugody sądowej odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy należy traktować jako odszkodowanie wynikające z zawartych umów i ugod, których to...
Rekompensata z tytułu dobrowolnego odejścia z pracy
21-07-2016  
Czy kwota wypłacona Wnioskodawcy tytułem rekompensaty, związanej z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie PDO, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla