PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Raport: kobiety wykonujące tzw. męskie zawody są lepiej wynagradzane
05-02-2016
Okazuje się, że kobieta z wykształceniem zasadniczym zawodowym zdecydowanie przegrywa na rynku pracy z mężczyzną – zarówno jeśli chodzi o szanse na zatrudnienie, jak i same zarobki.
IMAGE Opodatkowanie korporacji: posłowie dyskutowali o planie Komisji Europejskiej
05-02-2016
50-70 mld euro rocznie – to według Komisji Europejskiej koszt unikania płacenia podatków przez korporacje. We wtorek 2 lutego posłowie dyskutowali o planie Komisji Europejskiej, który ma na celu...
IMAGE Zwrot PIT dla rodzin wielodzietnych w terminie 30 dni
05-02-2016
Ministerstwo Finansów kontynuuje akcję preferencyjnego zwrotu przez organy podatkowe nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Szybszy zwrot przysługuje  podatnikom posiadającym uprawnienia na...
IMAGE Pracownicy urzędów państwowych oraz pracownicy samorządowi – zmiany obowiązujące od 22.02.br.
05-02-2016
Z dniem 22.02.br. weszły w życie zmiany do ustawy z dn. 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 269, ze zm.), zwanej dalej „u.p.u.p.”, oraz do ustawy z dn. 21.11.2008 r....
IMAGE Ustawa zasiłkowa – zmiana obowiązująca od dnia 22.02.br.
04-02-2016
W ramach nowelizacji k.p. (ustawa z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1220) dokonano zmian również w innych aktach prawnych, w tym w ustawie z dn....
IMAGE Od marca wzrośnie wysokość ryczałtu energetycznego dla emerytów
03-02-2016
Zgodnie z Komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 26 stycznia 2016 r (M.P. poz. 101) ryczałt energetyczny...
IMAGE Jakie mogą być skutki „pracy na czarno” dla pracodawcy i pracownika, jakie można ponieść kary?
04-02-2016
„Kilka lat temu zawarłem umowę o pracę i jak to bywa z młodymi ludźmi zgodziłem się na część wynagrodzenia "do ręki", zarówno ja i...
IMAGE Raport: kobiety wykonujące tzw. męskie zawody są lepiej wynagradzane
05-02-2016
Okazuje się, że kobieta z wykształceniem zasadniczym zawodowym zdecydowanie przegrywa na rynku pracy z mężczyzną – zarówno jeśli chodzi o...
IMAGE 500 zł na drugie dziecko w rodzinie
03-02-2016
Program Rodzina 500plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. To 6000 zł netto...
IMAGE GUS: Bezrobocie w grudniu 9,8%
28-01-2016
Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące rynku pracy. W grudniu 2015 r. stopa bezrobocia wyniosła w naszym kraju 9,8 %.

BHP

Profilaktyczne posiłki i napoje przy pracy zimą
13-01-2016
Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom w...
Niska temperatura w miejscu pracy - obowiązki pracodawcy
08-01-2016
Wysokość minimalnej temperatury w pomieszczeniach pracy została ustalona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d. 26.09.1997 r....
Opodatkowanie korporacji: posłowie dyskutowali o planie Komisji Europejskiej
05-02-2016
50-70 mld euro rocznie – to według Komisji Europejskiej koszt unikania płacenia podatków przez korporacje. We wtorek 2 lutego posłowie...
Zwrot PIT dla rodzin wielodzietnych w terminie 30 dni
05-02-2016
Ministerstwo Finansów kontynuuje akcję preferencyjnego zwrotu przez organy podatkowe nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Szybszy...
Zwolnienie podatkowe za częściowo odpłatny dowóz do pracy
04-02-2016
Czy przychód pracowników Wnioskodawcy z tytułu otrzymania częściowo odpłatnego świadczenia przewozu autobusem do i z zakładu pracy będzie...
Wypłata podwójnego wynagrodzenia
03-02-2016
"Czy omyłkowo wypłacone podwójne wynagrodzenie już niepracującego pracownika, które nie zostało zwrócone, należy ująć w dochodach...
Pracownicy urzędów państwowych oraz pracownicy samorządowi – zmiany obowiązujące od 22.02.br.
05-02-2016
Z dniem 22.02.br. weszły w życie zmiany do ustawy z dn. 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 269, ze zm.),...
Ustawa zasiłkowa – zmiana obowiązująca od dnia 22.02.br.
04-02-2016
W ramach nowelizacji k.p. (ustawa z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1220) dokonano...
Pracownicy urzędów państwowych oraz pracownicy samorządowi – zmiany obowiązujące od 22.02.br.
05-02-2016
Z dniem 22.02.br. weszły w życie zmiany do ustawy z dn. 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 269, ze zm.),...
Powszechny obowiązek obrony RP oraz służba zastępcza – zmiany wynikające z nowelizacji k.p.
03-02-2016
Z dniem 22.02.2016 r. weszły w życie zmiany wynikające z ustawy z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych...

ZUS

Ustawa zasiłkowa – zmiana obowiązująca od dnia 22.02.br.
04-02-2016
W ramach nowelizacji k.p. (ustawa z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1220) dokonano...
RPO występuje ws. zmiany zasad ustalania okresu pracy, od którego zależy prawo do emerytury pomostowej
04-02-2016
Do Biura RPO zwrócił się długoletni pracownik branży energetyki, z wnioskiem dotyczącym zmiany zasad ustalania okresu pracy w szczególnych...

05-02-2016
IMAGE Raport: kobiety wykonujące tzw. męskie zawody są lepiej wynagradzane
Okazuje się, że kobieta z wykształceniem zasadniczym zawodowym zdecydowanie przegrywa na rynku pracy z mężczyzną – zarówno jeśli chodzi o szanse na zatrudnienie, jak i same zarobki.
05-02-2016
IMAGE Pracownicy urzędów państwowych oraz pracownicy samorządowi – zmiany obowiązujące od 22.02.br.
Z dniem 22.02.br. weszły w życie zmiany do ustawy z dn. 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 269, ze zm.), zwanej dalej „u.p.u.p.”, oraz do ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z...
03-02-2016
IMAGE 500 zł na drugie dziecko w rodzinie
Program Rodzina 500plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. To 6000 zł netto rocznego wsparcia dla każdego dziecka. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla...
02-02-2016
IMAGE Zatrudnianie pracowników tymczasowych – zmiany wynikające z nowelizacji k.p.
Z dniem 22.02.br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwanej dalej „nowelizacją”, które wprowadzają szereg modyfikacji w zakresie zawierania...
02-02-2016
IMAGE 500+ przyjęte przez Radę Ministrów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.
29-01-2016
IMAGE Rozłożenie na raty należności wobec ZUS
Rozłożenie na raty należności z tytułu składek polega na możliwości uregulowania tych należności w dłuższym okresie czasu, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji. Należy jednak pamiętać, że rozłożenie...
28-01-2016
IMAGE GUS: Bezrobocie w grudniu 9,8%
Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące rynku pracy. W grudniu 2015 r. stopa bezrobocia wyniosła w naszym kraju 9,8 %.
28-01-2016
IMAGE Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach UE – nowa ustawa
Z dniem 18.01.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 65), zwana dalej „ustawą z dn. 22.12.2015 r.”.
21-01-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2015 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w grudniu 2015 r.
13-01-2016
IMAGE Jednocyfrowe bezrobocie na koniec 2015 roku
W grudniu 2015 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,8%. Jednocyfrowe bezrobocie na koniec roku ostatnio odnotowano w grudniu 2008 roku – wyniosło ono wtedy 9,5%.
31-12-2015
IMAGE Roczny wzrost kosztów pracy w krajach Unii
Godzinowe koszty pracy wzrosły o 1,1% w strefie euro (EA19) oraz o 1,8% w EU28 w trzecim kwartale 2015 roku, w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego. W drugim kwartale 2015 roku godzinowe koszty pracy wzrosły o 1,6% w strefie euro...
30-12-2015
IMAGE GUS: Bezrobocie w listopadzie wyniosło 9,6%
W końcu listopada 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1530,6 tys. osób (w tym 806,2 tys. kobiet) i była wyższa w porównaniu z ub. miesiącem, ale niższa niż w analogicznym okresie ub. roku. W końcu...

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

Tak. Więcej osób znajduje zatrudnienie - 9.8%
Nie. Widzę, że przybywa osób, które są bez pracy, ale nie zgłaszają tego do urzędu pracy. - 51.2%
Tak. Firmy oferują pracę. - 12.2%
Nie. Poprawa wynika z faktu, że wiele osób wyjeżdża za pracą za granicę. - 26.8%

Wszystkie głosy: 41
Głosowanie zakończyło się : 31 Gru 2015 - 00:00
IMAGE


Jakie mogą być skutki „pracy na czarno” dla pracodawcy i pracownika, jakie można ponieść kary?
05-02-2016  
„Kilka lat temu zawarłem umowę o pracę i jak to bywa z młodymi ludźmi zgodziłem się na część wynagrodzenia "do ręki", zarówno ja i pracodawca na tym zyskaliśmy, więc wtedy o tym nie...
IMAGE


Wypłata podwójnego wynagrodzenia
05-02-2016  
"Czy omyłkowo wypłacone podwójne wynagrodzenie już niepracującego pracownika, które nie zostało zwrócone, należy ująć w dochodach pracownika, oskładkować i opodatkować, czy też są to...
Zwolnienie podatkowe za częściowo odpłatny dowóz do pracy
05-02-2016  
Czy przychód pracowników Wnioskodawcy z tytułu otrzymania częściowo odpłatnego świadczenia przewozu autobusem do i z zakładu pracy będzie podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego od osób...
Zakup kasy fiskalnej po wznowieniu działalności
05-02-2016  
Wnioskodawczyni od 2012 r. prowadzi jednoosobowo, jako osoba fizyczna, pozarolniczą działalność gospodarczą - biuro rachunkowe, w stosunku do której Wnioskodawczyni od 1 marca 2015 r. ma...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla