PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE MRPiPS: plany na 2016 rok
12-02-2016
W styczniu, w odpowiedzi na interpelację poselską (Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji...
IMAGE Od marca 2016 r. wzrasta kwota bazowa służąca do ustalania wysokości emerytury
12-02-2016
Wraz z początkiem marca wzrasta kwota bazowa stosowana przez ZUS do obliczania podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. W bieżącym roku będzie to wzrost o około 3,07%.
IMAGE Zawieszenie renty socjalnej – od marca wyższy limit przychodu
12-02-2016
Z początkiem marca zmianie ulega kwota przychodu, której przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty socjalnej. 
IMAGE 500 zł dla 3,7 mln dzieci
11-02-2016
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało informacje dotyczące ilości osób, które zostaną objęte wsparciem w ramach świadczenia wychowawczego. Z danych resortu wynika, że ponad 3,7 mln...
IMAGE Od marca wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych
11-02-2016
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kw. 2015 r. od dnia 01.03.2016 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych. Zgodnie...
IMAGE Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 10,3%
10-02-2016
Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w styczniu 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy blisko 85...
IMAGE MRPiPS: plany na 2016 rok
12-02-2016
W styczniu, w odpowiedzi na interpelację poselską (Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa...
IMAGE Zawieszenie renty socjalnej – od marca wyższy limit przychodu
12-02-2016
Z początkiem marca zmianie ulega kwota przychodu, której przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty socjalnej. 
IMAGE Od marca wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych
11-02-2016
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kw. 2015 r. od dnia 01.03.2016 r. zmianie ulegają stawki minimalnego...
IMAGE Od marca wzrośnie wysokość ryczałtu energetycznego dla emerytów
03-02-2016
Zgodnie z Komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 26 stycznia 2016 r (M.P. poz. 101) ryczałt energetyczny...

BHP

Profilaktyczne posiłki i napoje przy pracy zimą
13-01-2016
Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom w...
Niska temperatura w miejscu pracy - obowiązki pracodawcy
08-01-2016
Wysokość minimalnej temperatury w pomieszczeniach pracy została ustalona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d. 26.09.1997 r....
MRPiPS: plany na 2016 rok
12-02-2016
W styczniu, w odpowiedzi na interpelację poselską (Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa...
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 10,3%
10-02-2016
Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w styczniu 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy blisko 85...
W dniu 29 lutego mija termin przekazania informacji o dochodach za 2015 r.
09-02-2016
Z końcem lutego br. upływa ustawowy termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji...
Podstawa opodatkowania akcji pracowniczych po zmarłym małżonku
08-02-2016
Czy akcje pracownicze nabyte nieodpłatnie przez zmarłego męża weszły w skład spadku w udziale 1/2 i czy w takim udziale winny być wykazane...
MRPiPS: plany na 2016 rok
12-02-2016
W styczniu, w odpowiedzi na interpelację poselską (Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa...
Od marca wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych
11-02-2016
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kw. 2015 r. od dnia 01.03.2016 r. zmianie ulegają stawki minimalnego...
Członkowie korpusu służby cywilnej – nowe przepisy wykonawcze
09-02-2016
Z dniem 02.02.br. weszły w życie przepisy nowego rozp. Prezesa RM z dn. 29.01.2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych...
Zatrudnienie socjalne – zmiana w ustawie wynikająca z nowelizacji k.p.
07-02-2016
Ustawa z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwana dalej „nowelizacją k.p.”,...

ZUS

Od marca 2016 r. wzrasta kwota bazowa służąca do ustalania wysokości emerytury
12-02-2016
Wraz z początkiem marca wzrasta kwota bazowa stosowana przez ZUS do obliczania podstawy wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. W bieżącym roku...
Zawieszenie renty socjalnej – od marca wyższy limit przychodu
12-02-2016
Z początkiem marca zmianie ulega kwota przychodu, której przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty socjalnej. 

12-02-2016
IMAGE MRPiPS: plany na 2016 rok
W styczniu, w odpowiedzi na interpelację poselską (Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji Sejmu) Ministerstwo przedstawiło plany na 2016 r....
09-02-2016
IMAGE Od marca wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kw. 2015 r. od dnia 01.03.2016 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych. Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie...
10-02-2016
IMAGE Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 10,3%
Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w styczniu 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy blisko 85 tys. ofert zatrudnienia. To o 8% więcej w porównaniu do grudnia i o prawie 18%. więcej niż w...
09-02-2016
IMAGE Członkowie korpusu służby cywilnej – nowe przepisy wykonawcze
Z dniem 02.02.br. weszły w życie przepisy nowego rozp. Prezesa RM z dn. 29.01.2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania...
08-02-2016
IMAGE Składki ZUS przedsiębiorców wzrosły do kwoty 1121,52 zł
Po ogłoszeniu przez GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2015 r. poznaliśmy wysokość składki zdrowotnej dla osób prowadzących jednoosobową działalność...
07-02-2016
IMAGE Zatrudnienie socjalne – zmiana w ustawie wynikająca z nowelizacji k.p.
Ustawa z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwana dalej „nowelizacją k.p.”, wprowadza jedną korektę w przepisach ustawy z dn. 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z...
10-02-2016
IMAGE Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 10,3%
Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w styczniu 2016 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy blisko 85 tys. ofert zatrudnienia. To o 8% więcej w porównaniu do grudnia i o prawie 18%. więcej niż w...
28-01-2016
IMAGE GUS: Bezrobocie w grudniu 9,8%
Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące rynku pracy. W grudniu 2015 r. stopa bezrobocia wyniosła w naszym kraju 9,8 %.
28-01-2016
IMAGE Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach UE – nowa ustawa
Z dniem 18.01.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 65), zwana dalej „ustawą z dn. 22.12.2015 r.”.
21-01-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2015 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w grudniu 2015 r.
13-01-2016
IMAGE Jednocyfrowe bezrobocie na koniec 2015 roku
W grudniu 2015 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,8%. Jednocyfrowe bezrobocie na koniec roku ostatnio odnotowano w grudniu 2008 roku – wyniosło ono wtedy 9,5%.
31-12-2015
IMAGE Roczny wzrost kosztów pracy w krajach Unii
Godzinowe koszty pracy wzrosły o 1,1% w strefie euro (EA19) oraz o 1,8% w EU28 w trzecim kwartale 2015 roku, w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego. W drugim kwartale 2015 roku godzinowe koszty pracy wzrosły o 1,6% w strefie euro...

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

Tak. Więcej osób znajduje zatrudnienie - 9.8%
Nie. Widzę, że przybywa osób, które są bez pracy, ale nie zgłaszają tego do urzędu pracy. - 51.2%
Tak. Firmy oferują pracę. - 12.2%
Nie. Poprawa wynika z faktu, że wiele osób wyjeżdża za pracą za granicę. - 26.8%

Wszystkie głosy: 41
Głosowanie zakończyło się : 31 Gru 2015 - 00:00
IMAGE


Praktyczna nauka zawodu – zasady dofinansowania rzemieślników
10-02-2016  
„Czy urząd miasta miał prawo odmówić przyznania dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego, po zdanym egzaminie czeladniczym?” „Pracownik młodociany odbywał naukę...
IMAGE


Jakie mogą być skutki „pracy na czarno” dla pracodawcy i pracownika, jakie można ponieść kary?
05-02-2016  
„Kilka lat temu zawarłem umowę o pracę i jak to bywa z młodymi ludźmi zgodziłem się na część wynagrodzenia "do ręki", zarówno ja i pracodawca na tym zyskaliśmy, więc wtedy o tym nie...
MRPiPS: plany na 2016 rok
12-02-2016  
W styczniu, w odpowiedzi na interpelację poselską (Interpelacja nr 251 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w VIII kadencji...
Ważność interpretacji podatkowej w przypadku przekształcenia firmy
12-02-2016  
 Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w mocy pozostaną wiążące interpretacje podatkowe, uzyskane przez nią na podstawie art. 14b ustawy z...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla