PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Dwie stawki podatku od hipermarketów – resort finansów przygotował nowy projekt
24-05-2016
  Kwotę wolną od podatku w wysokości 17 mln złotych miesięcznie oraz skalę progresywną obejmującą 2 stawki i progi podatkowe zawiera przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy o podatku od...
IMAGE Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy dla obojga rodziców
24-05-2016
Sejm zdecydował o przyjęciu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Nowe przepisy przewidują, że w rodzinach z więcej niż jednym...
IMAGE Promocja zatrudnienia - nowe jednolite przepisy
23-05-2016
Dnia 10.05.br. ogłoszono oficjalnie ujednolicone przepisy określające zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
IMAGE Senat bez poprawek uchwalił nowelizację Ordynacji podatkowej
23-05-2016
Uszczelnienie i uporządkowanie systemu podatkowego przez wyznaczenie granic dopuszczalnej optymalizacji podatkowej – to główny cel ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych...
IMAGE Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych za 2015 rok
23-05-2016
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2015 rok, ogłoszony przez MPiPS w obwieszczeniu z dnia 9 maja 2016 r (M.P. z 2016 r. poz. 456), wyniósł 105,37%.
IMAGE Dwie stawki podatku od hipermarketów – resort finansów przygotował nowy projekt
24-05-2016
  Kwotę wolną od podatku w wysokości 17 mln złotych miesięcznie oraz skalę progresywną obejmującą 2 stawki i progi podatkowe zawiera...
IMAGE Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy dla obojga rodziców
24-05-2016
Sejm zdecydował o przyjęciu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Nowe...
IMAGE Promocja zatrudnienia - nowe jednolite przepisy
23-05-2016
Dnia 10.05.br. ogłoszono oficjalnie ujednolicone przepisy określające zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków...
IMAGE Senat bez poprawek uchwalił nowelizację Ordynacji podatkowej
23-05-2016
Uszczelnienie i uporządkowanie systemu podatkowego przez wyznaczenie granic dopuszczalnej optymalizacji podatkowej – to główny cel ustawy o...
IMAGE Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych za 2015 rok
23-05-2016
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2015 rok, ogłoszony przez MPiPS w obwieszczeniu z dnia 9 maja 2016 r (M.P. z 2016 r....

BHP

Czy zwrot kosztów leczenia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
21-04-2016
Czy zwrot kosztów leczenia oraz wypłaty tzw. rent wyrównawczych oraz zadośćuczynienia, będące następstwem wypadków przy pracy, stanowią dla...
Prace szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia kobiet - do sejmu wpłynął projekt noweli k.p.
11-04-2016
W dniu 31.03.br. skierowano do I czytania na posiedzeniu sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych...
Dwie stawki podatku od hipermarketów – resort finansów przygotował nowy projekt
24-05-2016
  Kwotę wolną od podatku w wysokości 17 mln złotych miesięcznie oraz skalę progresywną obejmującą 2 stawki i progi podatkowe zawiera...
Senat bez poprawek uchwalił nowelizację Ordynacji podatkowej
23-05-2016
Uszczelnienie i uporządkowanie systemu podatkowego przez wyznaczenie granic dopuszczalnej optymalizacji podatkowej – to główny cel ustawy o...
Okolicznościowe prezenty dla pracowników stanowią nieodpłatne świadczenie z tytułu stosunku pracy
17-05-2016
Czy darowizny na rzecz pracowników prezentów okolicznościowych, związanych z ich odejściem na emeryturę lub osiągnięciem określonego stażu...
Nieodpłatna praca prezesa jako świadczenie dla spółki
16-05-2016
Czy Spółka uzyskuje przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu nieodpłatnego pełnienia przez jej wspólników...
Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy dla obojga rodziców
24-05-2016
Sejm zdecydował o przyjęciu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Nowe...
Promocja zatrudnienia - nowe jednolite przepisy
23-05-2016
Dnia 10.05.br. ogłoszono oficjalnie ujednolicone przepisy określające zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków...
Promocja zatrudnienia - nowe jednolite przepisy
23-05-2016
Dnia 10.05.br. ogłoszono oficjalnie ujednolicone przepisy określające zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków...
Rekrutacja na studia akademickie w roku 2016/2017 - maksymalne opłaty
20-05-2016
Z dniem 02.06.br. wchodzi w życie rozp. MNiSW z dn. 09.05.2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem...

ZUS

Wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych za 2015 rok
23-05-2016
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2015 rok, ogłoszony przez MPiPS w obwieszczeniu z dnia 9 maja 2016 r (M.P. z 2016 r....
Znamy wysokość wskaźnika rocznej waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie ZUS
18-05-2016
Środki finansowe ewidencjonowane na subkoncie w ZUS podlegają corocznej waloryzacji, która przeprowadzana jest od dnia 1 czerwca. W tym roku...

23-05-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w kwietniu 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
20-05-2016
IMAGE PIP: 600 tys. Polaków pracuje nielegalnie
W dniu 17 maja w Warszawie obradowała Rada Ochrony Pracy. Głównym tematem spotkania były skutki dla budżetu państwa zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi i zatrudnienia w szarej strefie. Zapoznano się z opracowaniem Państwowej...
17-05-2016
IMAGE Bezrobocie w kwietniu 2016 znowu jednocyfrowe
MRPiPS podało informacje dotyczące stopy bezrobocia. Wynika z nich, że w kwietniu br. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,6%. To o 0,4 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej.
13-05-2016
IMAGE Konieczne zmiany w szkolnictwie zawodowym
Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w debacie „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” poświęconej przyszłości szkolnictwa zawodowego w Polsce. 
12-05-2016
IMAGE Zawody regulowane podlegające wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich UE
Z dniem 29.04.br. weszły w życie przepisy określające wykaz zawodów mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów oraz związanych z edukacją osób małoletnich, w odniesieniu do których to profesji istnieje obowiązek wzajemnego ostrzegania...
23-05-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w marcu 2016 r.
23-05-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w kwietniu 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
20-05-2016
IMAGE PIP: 600 tys. Polaków pracuje nielegalnie
W dniu 17 maja w Warszawie obradowała Rada Ochrony Pracy. Głównym tematem spotkania były skutki dla budżetu państwa zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi i zatrudnienia w szarej strefie. Zapoznano się z opracowaniem Państwowej...
18-05-2016
IMAGE Opodatkowanie pracy programistów i informatyków
Czy przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych zgodnie z nr PKWiU 62.01.12.0 może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki...
18-05-2016
IMAGE Umowa przed podjęciem pracy - sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy
W dniu 13 maja Sejm przyjął przygotowaną w MRPiPS nowelizację Kodeksu pracy, która zlikwiduje tzw. syndrom pierwszej dniówki, czyli sytuację, gdy pracodawca zatrudnia pracowników bez podpisania z nimi umowy.
17-05-2016
IMAGE Okolicznościowe prezenty dla pracowników stanowią nieodpłatne świadczenie z tytułu stosunku pracy
Czy darowizny na rzecz pracowników prezentów okolicznościowych, związanych z ich odejściem na emeryturę lub osiągnięciem określonego stażu pracy (np. pióro, zegarek lub kwiaty) będą stanowić nieodpłatne świadczenie z tytułu stosunku...
12-05-2016
IMAGE Od 01.06.2016 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kw. 2016 r. od dnia 01.06.2016 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych. Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie...

Czy program Rodzina 500+ wpłynie na poprawę sytuacji demograficznej

IMAGE


Zmiana warunków pracy i płacy
18-05-2016  
Warunki pracy i płacy mogą zostać zmienione bądź to w drodze porozumienia zmieniającego, bądź wypowiedzenia zmieniającego. „Pracownik do 30.04.2016 r. pracował na 1/2 etatu, od 01.05....
IMAGE


ZFŚS, a alimenty i dochód pracownika
13-05-2016  
"Czy alimenty otrzymywane na dziecko przez pracownika stanowią dochód, który winien zostać uwzględniony przy składaniu wniosku o przyznanie świadczeń z ZFŚS? Czy zwiększają dochód rodziny...
Opodatkowanie pracy programistów i informatyków
18-05-2016  
Czy przychód z działalności usługowej związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych zgodnie z nr PKWiU 62.01.12.0 może być opodatkowany...
Okolicznościowe prezenty dla pracowników stanowią nieodpłatne świadczenie z tytułu stosunku pracy
17-05-2016  
Czy darowizny na rzecz pracowników prezentów okolicznościowych, związanych z ich odejściem na emeryturę lub osiągnięciem określonego stażu pracy (np. pióro, zegarek lub kwiaty) będą...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla