PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Związki zawodowe – nowe jednolite przepisy
24-11-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 16.11.2015 r. pod pozycją 1881 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych, w...
IMAGE Jak rozliczyć zwrot kosztów za parking
24-11-2015
Czy zwrot kosztu miejsc parkingowych usytuowanych w pobliżu siedziby pracodawcy stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IMAGE Prezydent podpisał ustawę o działach administracji – powstanie Ministerstwo Energetyki
24-11-2015
Celem ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw jest dokonanie zmian w strukturze działów administracji rządowej.
IMAGE Kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej otrzymają 1500 zł wsparcia
24-11-2015
W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Pomoc w wysokości...
IMAGE MF: upominek jubileuszowy dla pracownika nie stanowi dla niego przychodu
23-11-2015
Czy otrzymane kwiaty wraz z nagrodą rzeczową, którą otrzymuje pracownik z okazji jubileuszu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę lub rentę winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób...
IMAGE Usługi urzędu pracy przez internet
18-11-2015
Kancelaria Premiera promuje e-usługi związane z poszukiwaniem pracy oraz pracowników. Na stronach Kancelarii można znaleźć przewodnik jak...
IMAGE Jak rozliczyć zwrot kosztów za parking
24-11-2015
Czy zwrot kosztu miejsc parkingowych usytuowanych w pobliżu siedziby pracodawcy stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy,...
IMAGE Kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej otrzymają 1500 zł wsparcia
24-11-2015
W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,...
IMAGE E-faktura w wersji papierowej
16-11-2015
Czy opisany w stanie faktycznym system otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, ich weryfikowania oraz przechowywania jedynie w formie papierowej...
IMAGE Wynagradzanie doświadczonych pracowników
12-11-2015
Do ministra pracy i polityki społecznej została skierowana interpelacja nr 34763 w sprawie składników wynagrodzenia.

BHP

PIT: Refundacja okularów
18-11-2015
Czy koszty refundacji okularów korygujących wzrok na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia...
Nowe rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
13-11-2015
W dniu 18.11.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 07.02.2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i...
Prezydent podpisał ustawę o działach administracji – powstanie Ministerstwo Energetyki
24-11-2015
Celem ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw jest...
Kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej otrzymają 1500 zł wsparcia
24-11-2015
W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,...
Jak rozliczyć zwrot kosztów za parking
24-11-2015
Czy zwrot kosztu miejsc parkingowych usytuowanych w pobliżu siedziby pracodawcy stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy,...
MF: upominek jubileuszowy dla pracownika nie stanowi dla niego przychodu
23-11-2015
Czy otrzymane kwiaty wraz z nagrodą rzeczową, którą otrzymuje pracownik z okazji jubileuszu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę lub rentę...
Związki zawodowe – nowe jednolite przepisy
24-11-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 16.11.2015 r. pod pozycją 1881 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
Refundacja z tytułu zatrudnienia bezrobotnego – ogłoszono nowelę ustawy o promocji zatrudnienia
23-11-2015
W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1814 ogłoszono ustawę zmieniającą z dn. 25.09.2015 r., stanowiącą nowelę do ustawy z dn. 20.04.2004 r. o...
Związki zawodowe – nowe jednolite przepisy
24-11-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 16.11.2015 r. pod pozycją 1881 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
Refundacja z tytułu zatrudnienia bezrobotnego – ogłoszono nowelę ustawy o promocji zatrudnienia
23-11-2015
W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1814 ogłoszono ustawę zmieniającą z dn. 25.09.2015 r., stanowiącą nowelę do ustawy z dn. 20.04.2004 r. o...

ZUS

ZUS ostrzega przedsiębiorców przed e-mailami ws. zaległości składkowych
17-11-2015
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat z ostrzeżeniem dla przedsiębiorców. Chodzi o fałszywe...
Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorczych mam
13-11-2015
Niebawem zlikwidowana zostanie luka prawna, która dotychczas pozwalała „przedsiębiorczym” przyszłym mamom w łatwy sposób uzyskać bardzo...

24-11-2015
IMAGE Jak rozliczyć zwrot kosztów za parking
Czy zwrot kosztu miejsc parkingowych usytuowanych w pobliżu siedziby pracodawcy stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
23-11-2015
IMAGE MF: upominek jubileuszowy dla pracownika nie stanowi dla niego przychodu
Czy otrzymane kwiaty wraz z nagrodą rzeczową, którą otrzymuje pracownik z okazji jubileuszu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę lub rentę winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
20-11-2015
IMAGE Koszty pracy w Polsce
Przeciętny miesięczny koszt pracy na 1 zatrudnionego wyniósł w 2014 roku 5149,18 zł - tak wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
19-11-2015
IMAGE PIT: Refundacja okularów
Czy koszty refundacji okularów korygujących wzrok na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny stanowią przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1...
18-11-2015
IMAGE Usługi urzędu pracy przez internet
Kancelaria Premiera promuje e-usługi związane z poszukiwaniem pracy oraz pracowników. Na stronach Kancelarii można znaleźć przewodnik jak skorzystać z usług urzędów pracy nie wychodząc z domu.
11-11-2015
IMAGE Od grudnia wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kw. 2015 r. od dnia 01.12.2015 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych. Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w...
20-11-2015
IMAGE Koszty pracy w Polsce
Przeciętny miesięczny koszt pracy na 1 zatrudnionego wyniósł w 2014 roku 5149,18 zł - tak wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
19-11-2015
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2015 r.
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w październiku 2015 r.
18-11-2015
IMAGE Usługi urzędu pracy przez internet
Kancelaria Premiera promuje e-usługi związane z poszukiwaniem pracy oraz pracowników. Na stronach Kancelarii można znaleźć przewodnik jak skorzystać z usług urzędów pracy nie wychodząc z domu.
10-11-2015
IMAGE Bezrobocie w październiku na poziomie 9,6%
Ministerstwo pracy poinformowało, że stopa bezrobocia spadła w październiku do 9,6%. To kolejny miesiąc, w którym bezrobocie utrzymuje się na jednocyfrowym poziomie.
02-11-2015
Europejski Dzień Równej Płacy
W poniedziałek 2 listopada 2015 r. obchodzony jest Europejski Dzień Równej Płacy. Z obliczeń Eurostatu dotyczących wysokości luki płacowej pomiędzy kobietami i mężczyznami wynika, iż 2 listopada stanowi symboliczną datę, od kiedy...
26-10-2015
IMAGE GUS: Bezrobocie we wrześniu wyniosło 9,7%
W końcu września 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1539,4 tys. osób (w tym 817,1 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem, jak i analogicznym okresem ub. roku - takie...

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

IMAGE


Likwidacja przedszkola niepublicznego i archiwizacja dokumentacji
24-11-2015  
Gdzie należy przechowywać archiwum akt osobowych pracowników?   „W 2016 r. planuję zakończyć działalność polegającą na prowadzeniu przedszkola. Placówka jest niepubliczna, figuruje w...
IMAGE


Zwolnienie pracownika z powodu orzeczenia o niezdolności do pracy
10-11-2015  
Jak poprawnie rozwiązać stosunek pracy z powodu długotrwałej, niezawinionej nieobecności pracownika? „Z jakiego art. Kodeksu pracy możemy zwolnić pracownika z powodu nie uzyskania zdolności...
Jak rozliczyć zwrot kosztów za parking
24-11-2015  
Czy zwrot kosztu miejsc parkingowych usytuowanych w pobliżu siedziby pracodawcy stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
MF: upominek jubileuszowy dla pracownika nie stanowi dla niego przychodu
23-11-2015  
Czy otrzymane kwiaty wraz z nagrodą rzeczową, którą otrzymuje pracownik z okazji jubileuszu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę lub rentę winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla