PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Krajowa Administracja Skarbowa ograniczy oszustwa podatkowe
23-09-2016
Przyjazna dla podatników i skuteczna w działaniu – taka ma być Krajowa Administracja Skarbowa, której powołanie przewiduje projekt ustawy opracowany przez grupę posłów KP Prawo i Sprawiedliwość....
IMAGE Ogłoszono jednolity tekst ustawy o kredycie konsumenckim
23-09-2016
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1528 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kredycie...
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2016 roku
23-09-2016
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w sierpniu 2016 r.
IMAGE Kary za fałszowanie faktur będą mniej dotkliwe
22-09-2016
Ministerstwo Sprawiedliwości będzie rekomendowało w Sejmie zmiany w projekcie ustawy, która ma umożliwić skuteczną walkę z gigantycznymi wyłudzeniami VAT. Zmiana w tym zakresie to jeden z efektów...
IMAGE Oceny okresowe pracowników instytutów badawczych - zmiany od 01.10.br.
22-09-2016
Terminy dokonywania ocen okresowych pracowników instytutów badawczych zostaną ujednolicone, począwszy od 01.10.br., co wynika ze zmiany w ustawie z dn. 30.04.2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016...
IMAGE MF powołał Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
21-09-2016
Minister finansów Paweł Szałamacha powołał z dniem 15 września 2016 r. Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Będzie ona...
IMAGE Kasa fiskalna dla lekarza
22-09-2016
Czy lekarz nieprowadzący prywatnej lub grupowej praktyki lekarskiej, świadczący opiekę medyczną jako podmiot leczniczy w formie Niepublicznego...
IMAGE Czy koszt ugody jest kosztem uzyskania przychodów?
20-09-2016
Czy koszt ugody jest kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – tj. kosztami...
IMAGE Faktury korygujące a odwrotne obciążenie
21-09-2016
W zależności od kształtowania się ceny cynku na rynkach światowych oraz kursu przeliczenia waluty USD na PLN, dostawca wystawia fakturę...
IMAGE Wysokie koszty zatrudnienia hamują rozwój
20-09-2016
W czerwcu rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 tys. zł. "Jak podkreśliła Pani Premier, decyzja ta...

Ustalanie składki wypadkowej - jednolite przepisy wykonawcze
15-09-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 11.07.2016 r. pod pozycją 1005 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z dn. 22.06.2016 r., w załączniku do którego został...
Już obowiązuje ustawa zwiększająca nadzór nad obrotem e-papierosami
09-09-2016
Z dniem 8 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U....
Krajowa Administracja Skarbowa ograniczy oszustwa podatkowe
23-09-2016
Przyjazna dla podatników i skuteczna w działaniu – taka ma być Krajowa Administracja Skarbowa, której powołanie przewiduje projekt ustawy...
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o kredycie konsumenckim
23-09-2016
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1528 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w...
Kasa fiskalna dla lekarza
22-09-2016
Czy lekarz nieprowadzący prywatnej lub grupowej praktyki lekarskiej, świadczący opiekę medyczną jako podmiot leczniczy w formie Niepublicznego...
Faktury korygujące a odwrotne obciążenie
21-09-2016
W zależności od kształtowania się ceny cynku na rynkach światowych oraz kursu przeliczenia waluty USD na PLN, dostawca wystawia fakturę...
Oceny okresowe pracowników instytutów badawczych - zmiany od 01.10.br.
22-09-2016
Terminy dokonywania ocen okresowych pracowników instytutów badawczych zostaną ujednolicone, począwszy od 01.10.br., co wynika ze zmiany w ustawie...
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rozwiązanie umowy o pracę
21-09-2016
Jak należy rozwiązać umowę o pracę, gdy pracownik otrzymał od lekarza medycyny pracy zaświadczenie o przeciwwskazaniach w przystąpieniu do...
Rodzinny wywiad środowiskowy - nowe przepisy
20-09-2016
Z dniem 11.09.br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MRPiPS z dn. 25.08.2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego...
Opłacanie składek na Fundusz Pracy - zmiany od 01.01.2017 r.
16-09-2016
Z dniem 01.01.2017 r. wchodzi w życie ustawa z dn. 22.07.2016 r. (Dz.U. poz. 1265) zawierająca zmiany przede wszystkim do ustawy z dn. 10.10.2002...

ZUS

Znamy wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za II kw. 2016 r.
20-09-2016
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2016 r., ogłoszony przez MPiPS w obwieszczeniu z dnia 7 września 2016...
Pracownicze programy emerytalne - opublikowano jednolite przepisy
15-09-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 12.09.2016 r. pod pozycją 1449 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 23.08.2016 r., w załączniku do...

23-09-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w sierpniu 2016 r.
07-09-2016
IMAGE MRPiPS: bezrobocie w sierpniu na poziomie 8,5 proc.
Ministerstwo Rodziny, pracy i Polityki Społecznej, podało informacje o bezrobociu w sierpniu 2016, uzyskane z urzędó pracy. Z przekazanych informacji wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu br. wyniosła 8,5%. To spadek o 0,1 pkt....
05-09-2016
IMAGE Bezrobocie w UE w lipcu 2016
Eurostat podał informację, że bezrobocie w Unii Europejskiej w lipcu wyniosło 8,6%. To najniższy poziom od marca 2009 roku. Polska znalazła się w pierwszej 10 krajów z najniższym bezrobociem.
18-08-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w lipcu 2016 r.
08-08-2016
IMAGE W lipcu bezrobocie najniższe od 25 lat
Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu br. wyniosła 8,6%. To spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do czerwca tego roku. Jak informuje resort tak dobrego wyniku nie było od...
25-07-2016
IMAGE Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce
W badaniu struktury wynagrodzeń według zawodów uzyskano informacje dla 7746,8 tys. osób zatrudnionych w październiku 2014 roku w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
21-09-2016
IMAGE Kary za fałszowanie faktur będą mniej dotkliwe
Ministerstwo Sprawiedliwości będzie rekomendowało w Sejmie zmiany w projekcie ustawy, która ma umożliwić skuteczną walkę z gigantycznymi wyłudzeniami VAT. Zmiana w tym zakresie to jeden z efektów spotkania ministra Zbigniewa Ziobro z...
22-09-2016
IMAGE Oceny okresowe pracowników instytutów badawczych - zmiany od 01.10.br.
Terminy dokonywania ocen okresowych pracowników instytutów badawczych zostaną ujednolicone, począwszy od 01.10.br., co wynika ze zmiany w ustawie z dn. 30.04.2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 371, ze zm.).
15-09-2016
IMAGE Ustalanie składki wypadkowej - jednolite przepisy wykonawcze
W Dzienniku Ustaw z dnia 11.07.2016 r. pod pozycją 1005 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z dn. 22.06.2016 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy...
14-09-2016
IMAGE Minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 2000 zł
Najniższa ustawowo gwarantowana pensja z początkiem 2017 roku wzrośnie o 150 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie, którego kwota ogłoszona została w rozp. RM z z dnia 09 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz 1456), osiągnie poziom 2000 zł...
12-09-2016
IMAGE Minimalna stawka godzinowa - sposób obliczania w 2017 r.
 Z dniem ogłoszenia, tj. 17.08.br., wszedł w życie art. 7 ustawy z dn. 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265), zwanej dalej „nowelą”, który określa szczególny...
25-08-2016
IMAGE Nowa strona internetowa ZUS już dostępna
Strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jedna z najbardziej popularnych witryn instytucji publicznych w Polsce. Miesięcznie odwiedza ją około 900 tys. użytkowników. Nowa witryna zus.pl, która na razie jest dostępna dla...

Czy program Rodzina 500+ wpłynie na poprawę sytuacji demograficznej

Tak - 45.8%
Nie - 54.2%

Wszystkie głosy: 24
Głosowanie zakończyło się : 01 Lip 2016 - 00:00
IMAGE


Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rozwiązanie umowy o pracę
21-09-2016  
Jak należy rozwiązać umowę o pracę, gdy pracownik otrzymał od lekarza medycyny pracy zaświadczenie o przeciwwskazaniach w przystąpieniu do pracy? Co z wypłatą odprawy rentowej i nagrody...
IMAGE


Upoważnienie od dyrektora
14-09-2016  
"Czy pracownik działu kadr, mając upoważnienie od dyrektora szkoły może podpisywać świadectwa pracy i zaświadczenia o zatrudnieniu?”
Kasa fiskalna dla lekarza
22-09-2016  
Czy lekarz nieprowadzący prywatnej lub grupowej praktyki lekarskiej, świadczący opiekę medyczną jako podmiot leczniczy w formie Niepublicznego Specjalistycznego Z.O.Z. korzysta ze zwolnienia z...
Faktury korygujące a odwrotne obciążenie
21-09-2016  
W zależności od kształtowania się ceny cynku na rynkach światowych oraz kursu przeliczenia waluty USD na PLN, dostawca wystawia fakturę korygującą (ze znakiem „in plus” bądź „in...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla