PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Zasady wypłaty świadczeń z pomocy społecznej niezgodne z konstytucją
07-10-2015
Ustalenie osobie charakteryzującej się znacznym stopniem niepełnosprawności prawa do zasiłku stałego począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami jest...
IMAGE Rada Ministrów przyjęła program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej
07-10-2015
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Ministerstwem Finansów i Prokuraturą Generalną opracowało projekt Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020....
IMAGE Wydatki na samochód służbowy pracownika wykorzystywany do celów prywatnych
07-10-2015
Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom służbowym, jak również wydatki zawarte w doliczanej do...
IMAGE Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą – nowe przepisy
07-10-2015
Tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz organy przeprowadzające to postępowanie określają przepisy nowego rozp. MNiSW z dn. 19.08.2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych...
IMAGE Nowy termin do złożenia deklaracji PIT-6
06-10-2015
Od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulega termin do złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6) - z 30 listopada roku poprzedzającego...
IMAGE Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą – nowe przepisy
07-10-2015
Tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz organy przeprowadzające to postępowanie określają przepisy nowego rozp. MNiSW z dn. 19.08.2015 r. w...
IMAGE Wydatki na samochód służbowy pracownika wykorzystywany do celów prywatnych
07-10-2015
Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom...
IMAGE Zasady wypłaty świadczeń z pomocy społecznej niezgodne z konstytucją
07-10-2015
Ustalenie osobie charakteryzującej się znacznym stopniem niepełnosprawności prawa do zasiłku stałego począwszy od miesiąca, w którym...
IMAGE Rada Ministrów przyjęła program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej
07-10-2015
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Ministerstwem Finansów i Prokuraturą Generalną opracowało projekt Programu przeciwdziałania i...
IMAGE Stopa bezrobocia – obwieszczenie Prezesa GUS
06-10-2015
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30...

BHP

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – jednolite przepisy
06-10-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 18.09.2015 r. pod pozycją 1422 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) z dn. 17.07.2015 r., w...
Wymagania zdrowotne dla osób ubiegających się o świadectwo maszynisty – zmiana w rozporządzeniu
23-09-2015
 Z dniem 01.01.2016 r. wejdą w życie dwie zmiany w rozp. MIiR z dn. 03.04.2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i...
Rada Ministrów przyjęła program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej
07-10-2015
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Ministerstwem Finansów i Prokuraturą Generalną opracowało projekt Programu przeciwdziałania i...
Nowy termin do złożenia deklaracji PIT-6
06-10-2015
Od 1 stycznia 2016 r. zmianie ulega termin do złożenia deklaracji do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych...
Wydatki na samochód służbowy pracownika wykorzystywany do celów prywatnych
07-10-2015
Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom...
Koszty organizacji imprezy integracyjnej w KUP
02-10-2015
Czy koszty związane z organizacją spotkania integracyjnego w formie pikniku rodzinnego będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów w...
Zasady wypłaty świadczeń z pomocy społecznej niezgodne z konstytucją
07-10-2015
Ustalenie osobie charakteryzującej się znacznym stopniem niepełnosprawności prawa do zasiłku stałego począwszy od miesiąca, w którym...
Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą – nowe przepisy
07-10-2015
Tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz organy przeprowadzające to postępowanie określają przepisy nowego rozp. MNiSW z dn. 19.08.2015 r. w...
Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą – nowe przepisy
07-10-2015
Tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz organy przeprowadzające to postępowanie określają przepisy nowego rozp. MNiSW z dn. 19.08.2015 r. w...
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – jednolite przepisy
06-10-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 18.09.2015 r. pod pozycją 1422 opublikowano obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) z dn. 17.07.2015 r., w...

ZUS

ZUS wyjaśnia: umowy cywilnoprawne w ubezpieczeniach społecznych
02-10-2015
Wykonywanie umowy zlecenia albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,...
Wchodzą w życie zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników
01-10-2015
Rolnik opiekujący się osobą niepełnosprawną będzie mógł wybrać ZUS lub KRUS. Z dniem 1 października wchodzi w życie ustawa z dnia 5...

07-10-2015
IMAGE Wydatki na samochód służbowy pracownika wykorzystywany do celów prywatnych
Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom służbowym, jak również wydatki zawarte w doliczanej do przychodu pracownika kwocie ryczałtu, o którym...
06-10-2015
IMAGE Stopa bezrobocia – obwieszczenie Prezesa GUS
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.
06-10-2015
IMAGE Darowizna między członkami rodziny
Czy darowizna pomiędzy członkami najbliższej rodziny (matka – syn) może korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, w przypadku gdy darowizna środków pieniężnych wpłynęła na konto małżonka osoby obdarowanej?
28-09-2015
IMAGE NSA: Zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania
Tezy: Nie wystarczy dla osiągnięcia skutku zawieszenia z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej dokonać przedstawienia podatnikowi zarzutu w sprawie o podejrzenie popełniania jakiegokolwiek przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,...
25-09-2015
IMAGE Program motywacyjny - jak rozliczyć koszty
Czy koszty związane z funkcjonowaniem Programu motywacyjnego i wypłatą środków pieniężnych dla pracowników z tego tytułu będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu? INTERPRETACJA INDYWIDUALNANa podstawie art. 14b § 1 i § 6...
23-09-2015
IMAGE MPiPS: zmiana w świadczeniach rodzinnych
Spadek poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin jest jedną z podstawowych przyczyn tego, że Polska wyludnia się w zastraszającym tempie, dlatego państwo powinno prowadzić realną politykę prorodzinną, wspomagać rodziny, które...
06-10-2015
IMAGE Stopa bezrobocia – obwieszczenie Prezesa GUS
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił przeciętną stopę bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.
22-09-2015
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2015
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w sierpniu 2015 r.
21-09-2015
IMAGE Rekordowa ilość ofert pracy
Pracodawcy w sierpniu zgłosili do urzędów pracy 119 tys. ofert zatrudnienia. Jak informuje MPiPS tak dobrego wyniku w sierpniu nie było od 2001 r., czyli odkąd Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi podobne statystyki.
21-08-2015
IMAGE Bezrobocie w lipcu 2015 wyniosło 10,1%
W urzędach pracy na koniec lipca zarejestrowanych było 1 587 tys. osób – wynika z szacunków resortu pracy. To najlepszy wynik od 7 lat. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych spadła o ponad 35,1 tys. i był to najsilniejszy spadek na...
13-07-2015
IMAGE Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%
Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%. To najlepszy wynik od 7 lat. W porównaniu do maja stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. Sytuacja poprawiła się we wszystkich województwach. Najsilniejszy w...
02-07-2015
IMAGE Trzeci etap deregulacji wykonywania niektórych zawodów uchwalony przez sejm
W czasie 95. posiedzenia izby niższej parlamentu posłowie uchwalili ustawę stanowiącą trzeci etap deregulacji w zakresie niektórych zawodów objętych koncesjonowanym dostępem na różnych szczeblach administracyjnych.

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

Tak. Więcej osób znajduje zatrudnienie - 6.5%
Nie. Widzę, że przybywa osób, które są bez pracy, ale nie zgłaszają tego do urzędu pracy. - 54.8%
Tak. Firmy oferują pracę. - 12.9%
Nie. Poprawa wynika z faktu, że wiele osób wyjeżdża za pracą za granicę. - 25.8%

Wszystkie głosy: 31
Głosowanie zakończyło się : 30 Wrz 2015 - 00:00
IMAGE


Kontrakt menedżerski – zasady oskładkowania i zakres odpowiedzialności
28-09-2015  
Kontrakt menedżerski jest specyficznym typem umowy o współpracę, nieregulowanym zarówno przez Kodeks cywilny jak i Kodeks pracy. Treść kontraktu ustalana jest w oparciu o zasady swobody umów,...
IMAGE


Jak zatrudnić emeryta?
29-09-2015  
Osobę przebywającą na wcześniejszej emeryturze lub emeryturze można zatrudnić na umowę o pracę lub zawrzeć z nią umowę cywilno-prawną. Jednak w przypadku osób na wcześniejszej...
Wydatki na samochód służbowy pracownika wykorzystywany do celów prywatnych
07-10-2015  
Czy kosztami uzyskania przychodu spółki, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT są zarówno wydatki służące tylko i wyłącznie celom służbowym, jak również wydatki zawarte w doliczanej...
Darowizna między członkami rodziny
06-10-2015  
Czy darowizna pomiędzy członkami najbliższej rodziny (matka – syn) może korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, w przypadku gdy darowizna środków pieniężnych wpłynęła...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla