PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE MF zapowiada wzmożone kontrole podatkowe w zakresie cen transferowych
09-02-2016
Jednym z priorytetów resortu finansów w 2016 roku jest weryfikacja cen transferowych w podmiotach powiązanych. Już w grudniu ub.r. MF informowało, że spółki, które zdecydują się na dobrowolną...
IMAGE W dniu 29 lutego mija termin przekazania informacji o dochodach za 2015 r.
09-02-2016
Z końcem lutego br. upływa ustawowy termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku informacji PIT-8C, PIT 11, PIT-R,...
IMAGE Członkowie korpusu służby cywilnej – nowe przepisy wykonawcze
09-02-2016
Z dniem 02.02.br. weszły w życie przepisy nowego rozp. Prezesa RM z dn. 29.01.2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników...
IMAGE Składki ZUS przedsiębiorców wzrosły do kwoty 1121,52 zł
08-02-2016
Po ogłoszeniu przez GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2015 r. poznaliśmy wysokość składki zdrowotnej dla osób prowadzących...
IMAGE Czy fiskus może ściągać zaległe podatki, unieważniając darowizny?
08-02-2016
Jak wynika ze skarg napływających do Biura Rzecznika, organy skarbowe coraz częściej próbują dochodzić zaległości podatkowych, sięgając do majątku, który dłużnik darował osobom trzecim. Zdaniem...
IMAGE MF zapowiada wzmożone kontrole podatkowe w zakresie cen transferowych
09-02-2016
Jednym z priorytetów resortu finansów w 2016 roku jest weryfikacja cen transferowych w podmiotach powiązanych. Już w grudniu ub.r. MF...
IMAGE W dniu 29 lutego mija termin przekazania informacji o dochodach za 2015 r.
09-02-2016
Z końcem lutego br. upływa ustawowy termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji...
IMAGE Członkowie korpusu służby cywilnej – nowe przepisy wykonawcze
09-02-2016
Z dniem 02.02.br. weszły w życie przepisy nowego rozp. Prezesa RM z dn. 29.01.2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych...
IMAGE Składki ZUS przedsiębiorców wzrosły do kwoty 1121,52 zł
08-02-2016
Po ogłoszeniu przez GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2015 r....
IMAGE Od marca wzrośnie wysokość ryczałtu energetycznego dla emerytów
03-02-2016
Zgodnie z Komunikatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 26 stycznia 2016 r (M.P. poz. 101) ryczałt energetyczny...

BHP

Profilaktyczne posiłki i napoje przy pracy zimą
13-01-2016
Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom w...
Niska temperatura w miejscu pracy - obowiązki pracodawcy
08-01-2016
Wysokość minimalnej temperatury w pomieszczeniach pracy została ustalona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z d. 26.09.1997 r....
MF zapowiada wzmożone kontrole podatkowe w zakresie cen transferowych
09-02-2016
Jednym z priorytetów resortu finansów w 2016 roku jest weryfikacja cen transferowych w podmiotach powiązanych. Już w grudniu ub.r. MF...
Czy fiskus może ściągać zaległe podatki, unieważniając darowizny?
08-02-2016
Jak wynika ze skarg napływających do Biura Rzecznika, organy skarbowe coraz częściej próbują dochodzić zaległości podatkowych, sięgając do...
W dniu 29 lutego mija termin przekazania informacji o dochodach za 2015 r.
09-02-2016
Z końcem lutego br. upływa ustawowy termin składania przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji...
Podstawa opodatkowania akcji pracowniczych po zmarłym małżonku
08-02-2016
Czy akcje pracownicze nabyte nieodpłatnie przez zmarłego męża weszły w skład spadku w udziale 1/2 i czy w takim udziale winny być wykazane...
Członkowie korpusu służby cywilnej – nowe przepisy wykonawcze
09-02-2016
Z dniem 02.02.br. weszły w życie przepisy nowego rozp. Prezesa RM z dn. 29.01.2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych...
Zatrudnienie socjalne – zmiana w ustawie wynikająca z nowelizacji k.p.
07-02-2016
Ustawa z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwana dalej „nowelizacją k.p.”,...
Członkowie korpusu służby cywilnej – nowe przepisy wykonawcze
09-02-2016
Z dniem 02.02.br. weszły w życie przepisy nowego rozp. Prezesa RM z dn. 29.01.2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych...
Zatrudnienie socjalne – zmiana w ustawie wynikająca z nowelizacji k.p.
07-02-2016
Ustawa z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwana dalej „nowelizacją k.p.”,...

ZUS

Składki ZUS przedsiębiorców wzrosły do kwoty 1121,52 zł
08-02-2016
Po ogłoszeniu przez GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2015 r....
Ustawa zasiłkowa – zmiana obowiązująca od dnia 22.02.br.
04-02-2016
W ramach nowelizacji k.p. (ustawa z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 1220) dokonano...

09-02-2016
IMAGE Członkowie korpusu służby cywilnej – nowe przepisy wykonawcze
Z dniem 02.02.br. weszły w życie przepisy nowego rozp. Prezesa RM z dn. 29.01.2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania...
08-02-2016
IMAGE Składki ZUS przedsiębiorców wzrosły do kwoty 1121,52 zł
Po ogłoszeniu przez GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2015 r. poznaliśmy wysokość składki zdrowotnej dla osób prowadzących jednoosobową działalność...
07-02-2016
IMAGE Zatrudnienie socjalne – zmiana w ustawie wynikająca z nowelizacji k.p.
Ustawa z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1220), zwana dalej „nowelizacją k.p.”, wprowadza jedną korektę w przepisach ustawy z dn. 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z...
05-02-2016
IMAGE Raport: kobiety wykonujące tzw. męskie zawody są lepiej wynagradzane
Okazuje się, że kobieta z wykształceniem zasadniczym zawodowym zdecydowanie przegrywa na rynku pracy z mężczyzną – zarówno jeśli chodzi o szanse na zatrudnienie, jak i same zarobki.
05-02-2016
IMAGE Pracownicy urzędów państwowych oraz pracownicy samorządowi – zmiany obowiązujące od 22.02.br.
Z dniem 22.02.br. weszły w życie zmiany do ustawy z dn. 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 269, ze zm.), zwanej dalej „u.p.u.p.”, oraz do ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z...
03-02-2016
IMAGE 500 zł na drugie dziecko w rodzinie
Program Rodzina 500plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. To 6000 zł netto rocznego wsparcia dla każdego dziecka. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla...
28-01-2016
IMAGE GUS: Bezrobocie w grudniu 9,8%
Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące rynku pracy. W grudniu 2015 r. stopa bezrobocia wyniosła w naszym kraju 9,8 %.
28-01-2016
IMAGE Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach UE – nowa ustawa
Z dniem 18.01.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 65), zwana dalej „ustawą z dn. 22.12.2015 r.”.
21-01-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2015 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w grudniu 2015 r.
13-01-2016
IMAGE Jednocyfrowe bezrobocie na koniec 2015 roku
W grudniu 2015 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 9,8%. Jednocyfrowe bezrobocie na koniec roku ostatnio odnotowano w grudniu 2008 roku – wyniosło ono wtedy 9,5%.
31-12-2015
IMAGE Roczny wzrost kosztów pracy w krajach Unii
Godzinowe koszty pracy wzrosły o 1,1% w strefie euro (EA19) oraz o 1,8% w EU28 w trzecim kwartale 2015 roku, w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego. W drugim kwartale 2015 roku godzinowe koszty pracy wzrosły o 1,6% w strefie euro...
30-12-2015
IMAGE GUS: Bezrobocie w listopadzie wyniosło 9,6%
W końcu listopada 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1530,6 tys. osób (w tym 806,2 tys. kobiet) i była wyższa w porównaniu z ub. miesiącem, ale niższa niż w analogicznym okresie ub. roku. W końcu...

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

Tak. Więcej osób znajduje zatrudnienie - 9.8%
Nie. Widzę, że przybywa osób, które są bez pracy, ale nie zgłaszają tego do urzędu pracy. - 51.2%
Tak. Firmy oferują pracę. - 12.2%
Nie. Poprawa wynika z faktu, że wiele osób wyjeżdża za pracą za granicę. - 26.8%

Wszystkie głosy: 41
Głosowanie zakończyło się : 31 Gru 2015 - 00:00
IMAGE


Praktyczna nauka zawodu – zasady dofinansowania rzemieślników
08-02-2016  
„Czy urząd miasta miał prawo odmówić przyznania dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego, po zdanym egzaminie czeladniczym?” „Pracownik młodociany odbywał naukę...
IMAGE


Jakie mogą być skutki „pracy na czarno” dla pracodawcy i pracownika, jakie można ponieść kary?
05-02-2016  
„Kilka lat temu zawarłem umowę o pracę i jak to bywa z młodymi ludźmi zgodziłem się na część wynagrodzenia "do ręki", zarówno ja i pracodawca na tym zyskaliśmy, więc wtedy o tym nie...
Praktyczna nauka zawodu – zasady dofinansowania rzemieślników
08-02-2016  
„Czy urząd miasta miał prawo odmówić przyznania dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego, po zdanym egzaminie czeladniczym?” „Pracownik młodociany odbywał naukę...
Podstawa opodatkowania akcji pracowniczych po zmarłym małżonku
08-02-2016  
Czy akcje pracownicze nabyte nieodpłatnie przez zmarłego męża weszły w skład spadku w udziale 1/2 i czy w takim udziale winny być wykazane przez Wnioskodawczynię w zeznaniu podatkowym na...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla