Prawo PL - Profesjonalny portal prawny

Opublikowano jednolity tekst Kodeksu spółek handlowych

W Dzienniku Ustaw z dnia 6 września 2013 r. pod poz. 1030 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.

 

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), w którym uwzględnione zostały zmiany wynikające z:

  • 25 nowelizacji uchwalonych w okresie od sierpnia 2001 r. do marca 2013 r.
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 9 kwietnia 2013 r.

W ust. 2 obwieszczenia wymienione zostały przepisy, które pominięto w jednolitym tekście ustawy – Kodeks spółek handlowych – są to głównie regulacje przejściowe oraz dotyczące innych aktów prawnych.

B. Opar

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013

Top Desktop version