PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE Od 1 czerwca wzrosły wpłaty na PFRON
02-06-2015
Od czerwca 2015 r. wzrosła wysokość kwoty, którą pracodawcy wpłacają na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...
IMAGE Zawody pośrednika pracy i doradcy zawodowego – uchylenie przepisów
02-06-2015
Z dniem 26.05.br. weszło w życie rozp. MPiPS z dn. 14.05.2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności...
IMAGE Zawody regulowane, w przypadku których można wszcząć procedurę uznawalności
21-05-2015
 W Dzienniku Ustaw z dnia 14.05.2015 r. pod pozycją 659 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 28.04.2015 r., w załączniku do...
IMAGE Postępowanie w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców – nowe rozporządzenie
04-05-2015
W dniu 01.04.2015 r. MPiPS wydał nowe rozp. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. poz. 543), które zastępuje – z dniem...
IMAGE Ogłoszono nowe przepisy w sprawie legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców w RP bez zezwolenia na pracę
04-05-2015
 Z dniem 01.05.br. wchodzą w życie nowe przepisy zawarte w rozp. MPiPS z dn. 21.04.2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie...
IMAGE Zawody pośrednika pracy i doradcy zawodowego – uchylenie przepisów
02-06-2015
Z dniem 26.05.br. weszło w życie rozp. MPiPS z dn. 14.05.2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności...
IMAGE Od 1 czerwca wzrosły wpłaty na PFRON
02-06-2015
Od czerwca 2015 r. wzrosła wysokość kwoty, którą pracodawcy wpłacają na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...
IMAGE Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy - cykl szkoleń
18-03-2015
Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu i maju 2015 r. organizuje cykl...
IMAGE Ogłoszono nowe przepisy w sprawie legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców w RP bez zezwolenia na pracę
04-05-2015
 Z dniem 01.05.br. wchodzą w życie nowe przepisy zawarte w rozp. MPiPS z dn. 21.04.2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie...
IMAGE Obniżenie kosztów przechowywania dokumentacji pracowniczej – projekt zmian w k.p.
17-04-2015
Dnia 02.04.br. przekazano do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (sygnatura: UD...

BHP

Wypadki przy pracy w I kwartale 2015 roku
01-06-2015
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wypadków przy pracy w pierwszym kwartale 2015 roku. Dane uzyskiwane są ze statystycznej...
Wypełniamy nowy wzór skierowania na badanie lekarskie pracownika
21-04-2015
Z dniem 01.04.2015 r. weszły w życie przepisy wykonawcze, na podstawie których określono wzór skierowania na badania lekarskie, przeprowadzane w...
Przeciętne wynagrodzenie w województwach w I kwartale 2015 r.
01-06-2015
Główny Urząd Statystyczny podał informację o wysokości wynagrodzenia w poszczególnych województwach w pierwszym kwartale 2015 r.
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015
25-05-2015
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w...
Opodatkowanie odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę
01-06-2015
Czy wypłata odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Rozliczanie dojazdów do pracy firmowym samochodem
13-05-2015
Czy w związku z wynikającym z faktu udostępnienia pracownikom Spółki samochodów służbowych i zobowiązaniem pracowników do parkowania...
Od 1 czerwca wzrosły wpłaty na PFRON
02-06-2015
Od czerwca 2015 r. wzrosła wysokość kwoty, którą pracodawcy wpłacają na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...
Zawody pośrednika pracy i doradcy zawodowego – uchylenie przepisów
02-06-2015
Z dniem 26.05.br. weszło w życie rozp. MPiPS z dn. 14.05.2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności...
Zawody pośrednika pracy i doradcy zawodowego – uchylenie przepisów
02-06-2015
Z dniem 26.05.br. weszło w życie rozp. MPiPS z dn. 14.05.2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności...
Rekrutacja na studia akademickie w roku 2015/2016 – maksymalne opłaty
02-06-2015
Z dniem 09.06.br. wchodzi w życie rozp. MNiSW z dn. 12.05.2015 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem...

ZUS

MPiPS: nie można różnicować praw i obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą
29-05-2015
Podstawą wyliczenia składki zdrowotnej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest równowartość 75% przeciętnego...
Pomoc społeczna – świadczenia i pomoc pieniężna dla opozycjonistów nie będą wliczane do dochodu
28-05-2015
Z dniem 31.08.br. wejdą w życie przepisy nowej ustawy z dn. 20.03.2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych...
15-05-2015
IMAGE Bezrobocie rejestrowe spadło do 11,3%
Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 11,3 % i w porównaniu do marca zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. – jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spadek odnotowano we wszystkich województwach....
27-04-2015
IMAGE Bezrobocie rejestrowe pod koniec marca 2015
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec marca 2015 roku 11,7%, co oznacza, że spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,3 pkt proc., natomiast w porównaniu do marca 2014 (kiedy bezrobocie rejestrowe wynosiło 13,5%) wynik...
14-04-2015
IMAGE Kolejny spadek bezrobocia
Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w marcu do 11,7 proc. z 12% w lutym – wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jeszcze rok temu wynosiła 13,5%.
30-03-2015
IMAGE Bezrobocie rejestrowe w lutym 2015
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec lutego 2015 roku 12%, co oznacza, że nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w porównaniu do lutego 2014 (kiedy bezrobocie rejestrowe wynosiło 13,9%) wynik...
26-03-2015
IMAGE Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015–2017 – rząd przyjął dokument
Dnia 10.03.br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie wdrożenia Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia (KPDZ) na lata 2015–2017, która została przedłożona przez szefa resortu pracy.
20-03-2015
IMAGE Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – zmiana w ustawie o promocji zatrudnienia
Z dniem 31.03.br. wchodzi w życie zmiana w przepisach ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149) dotycząca przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które...

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

Tak. Więcej osób znajduje zatrudnienie - 6.3%
Nie. Widzę, że przybywa osób, które są bez pracy, ale nie zgłaszają tego do urzędu pracy. - 68.8%
Tak. Firmy oferują pracę. - 12.5%
Nie. Poprawa wynika z faktu, że wiele osób wyjeżdża za pracą za granicę. - 12.5%

Wszystkie głosy: 16
Głosowanie zakończyło się : 30 Maj 2015 - 00:00
Rehabilitacja lecznicza w ramach tzw. prewencji rentowej
02-06-2015  
"Niepełnosprawny pracownik (stopień umiarkowany) przedłożył pracodawcy zawiadomienie o skierowaniu na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej Zus - pismo z Wydziału Orzecznictwa...
Działalność przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej
27-05-2015  
"Na terenie zakładu pracy, w pokoju związkowym miało się odbyć posiedzenie Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego. Czy pracodawca ma prawo zabronić wstępu na teren zakładu pracy...
Opodatkowanie odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę
01-06-2015  
Czy wypłata odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
MPiPS: nie można różnicować praw i obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą
29-05-2015  
Podstawą wyliczenia składki zdrowotnej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest równowartość 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla