PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE GUS: Bezrobocie w październiku wyniosło 9,6%
26-11-2015
W końcu października 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1516,9 tys. osób (w tym 804,4 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem, jak i...
IMAGE RPO interweniuje ws. podstawy wymiaru składek ZUS pracowników zatrudnionych za granicą
26-11-2015
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców budziły liczne wątpliwości. Były także przedmiotem skarg...
IMAGE UE chce zmiany zasad opodatkowania korporacji
26-11-2015
Parlament UE przedstawił propozycje dotyczące sprawiedliwego opodatkowania korporacji w Europie w rezolucji przyjętej w głosowaniu, które odbyło się w środę 25 listopada br. Posłowie wzywają...
IMAGE ROP o zagrożeniach w budownictwie
26-11-2015
Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie było tematem obrad Rady Ochrony Pracy 13 listopada 2015 r w siedzibie Sejmu. Działania Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie przedstawił dyrektor...
IMAGE Opieka nad zdrowym dzieckiem
25-11-2015
Od 02.01.2016 r. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat będzie przysługiwało zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O...
IMAGE Usługi urzędu pracy przez internet
18-11-2015
Kancelaria Premiera promuje e-usługi związane z poszukiwaniem pracy oraz pracowników. Na stronach Kancelarii można znaleźć przewodnik jak...
IMAGE GUS: Bezrobocie w październiku wyniosło 9,6%
26-11-2015
W końcu października 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1516,9 tys. osób (w tym 804,4 tys. kobiet) i była...
IMAGE Wynagradzanie doświadczonych pracowników
12-11-2015
Do ministra pracy i polityki społecznej została skierowana interpelacja nr 34763 w sprawie składników wynagrodzenia.
IMAGE Kredytobiorcy w trudnej sytuacji finansowej otrzymają 1500 zł wsparcia
24-11-2015
W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,...
IMAGE E-faktura w wersji papierowej
16-11-2015
Czy opisany w stanie faktycznym system otrzymywania faktur w wersji elektronicznej, ich weryfikowania oraz przechowywania jedynie w formie papierowej...

BHP

ROP o zagrożeniach w budownictwie
26-11-2015
Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie było tematem obrad Rady Ochrony Pracy 13 listopada 2015 r w siedzibie Sejmu. Działania...
PIT: Refundacja okularów
18-11-2015
Czy koszty refundacji okularów korygujących wzrok na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia...
GUS: Bezrobocie w październiku wyniosło 9,6%
26-11-2015
W końcu października 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1516,9 tys. osób (w tym 804,4 tys. kobiet) i była...
UE chce zmiany zasad opodatkowania korporacji
26-11-2015
Parlament UE przedstawił propozycje dotyczące sprawiedliwego opodatkowania korporacji w Europie w rezolucji przyjętej w głosowaniu, które...
Jak rozliczyć zwrot kosztów za parking
24-11-2015
Czy zwrot kosztu miejsc parkingowych usytuowanych w pobliżu siedziby pracodawcy stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy,...
MF: upominek jubileuszowy dla pracownika nie stanowi dla niego przychodu
23-11-2015
Czy otrzymane kwiaty wraz z nagrodą rzeczową, którą otrzymuje pracownik z okazji jubileuszu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę lub rentę...
Opieka nad zdrowym dzieckiem
25-11-2015
Od 02.01.2016 r. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat będzie przysługiwało zwolnienie od pracy w wymiarze 16...
Związki zawodowe – nowe jednolite przepisy
24-11-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 16.11.2015 r. pod pozycją 1881 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
TK orzeknie ws. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
25-11-2015
W dniu 23 listopada 2015 roku grupa posłów oraz Rzecznik Praw Obywatelskich złożyli wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów...
Związki zawodowe – nowe jednolite przepisy
24-11-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 16.11.2015 r. pod pozycją 1881 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 22.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia...

ZUS

RPO interweniuje ws. podstawy wymiaru składek ZUS pracowników zatrudnionych za granicą
26-11-2015
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców...
ZUS ostrzega przedsiębiorców przed e-mailami ws. zaległości składkowych
17-11-2015
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat z ostrzeżeniem dla przedsiębiorców. Chodzi o fałszywe...

26-11-2015
IMAGE GUS: Bezrobocie w październiku wyniosło 9,6%
W końcu października 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1516,9 tys. osób (w tym 804,4 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem, jak i analogicznym okresem ub. roku - takie...
24-11-2015
IMAGE Jak rozliczyć zwrot kosztów za parking
Czy zwrot kosztu miejsc parkingowych usytuowanych w pobliżu siedziby pracodawcy stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
23-11-2015
IMAGE MF: upominek jubileuszowy dla pracownika nie stanowi dla niego przychodu
Czy otrzymane kwiaty wraz z nagrodą rzeczową, którą otrzymuje pracownik z okazji jubileuszu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę lub rentę winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
20-11-2015
IMAGE Koszty pracy w Polsce
Przeciętny miesięczny koszt pracy na 1 zatrudnionego wyniósł w 2014 roku 5149,18 zł - tak wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
19-11-2015
IMAGE PIT: Refundacja okularów
Czy koszty refundacji okularów korygujących wzrok na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny stanowią przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1...
18-11-2015
IMAGE Usługi urzędu pracy przez internet
Kancelaria Premiera promuje e-usługi związane z poszukiwaniem pracy oraz pracowników. Na stronach Kancelarii można znaleźć przewodnik jak skorzystać z usług urzędów pracy nie wychodząc z domu.
26-11-2015
IMAGE GUS: Bezrobocie w październiku wyniosło 9,6%
W końcu października 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1516,9 tys. osób (w tym 804,4 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem, jak i analogicznym okresem ub. roku - takie...
20-11-2015
IMAGE Koszty pracy w Polsce
Przeciętny miesięczny koszt pracy na 1 zatrudnionego wyniósł w 2014 roku 5149,18 zł - tak wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny.
19-11-2015
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2015 r.
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w październiku 2015 r.
18-11-2015
IMAGE Usługi urzędu pracy przez internet
Kancelaria Premiera promuje e-usługi związane z poszukiwaniem pracy oraz pracowników. Na stronach Kancelarii można znaleźć przewodnik jak skorzystać z usług urzędów pracy nie wychodząc z domu.
10-11-2015
IMAGE Bezrobocie w październiku na poziomie 9,6%
Ministerstwo pracy poinformowało, że stopa bezrobocia spadła w październiku do 9,6%. To kolejny miesiąc, w którym bezrobocie utrzymuje się na jednocyfrowym poziomie.
02-11-2015
Europejski Dzień Równej Płacy
W poniedziałek 2 listopada 2015 r. obchodzony jest Europejski Dzień Równej Płacy. Z obliczeń Eurostatu dotyczących wysokości luki płacowej pomiędzy kobietami i mężczyznami wynika, iż 2 listopada stanowi symboliczną datę, od kiedy...

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

IMAGE


Likwidacja przedszkola niepublicznego i archiwizacja dokumentacji
24-11-2015  
Gdzie należy przechowywać archiwum akt osobowych pracowników?   „W 2016 r. planuję zakończyć działalność polegającą na prowadzeniu przedszkola. Placówka jest niepubliczna, figuruje w...
IMAGE


Urlop niewykorzystany w ustalonym terminie
26-11-2015  
Jeżeli pracownica, która była na urlopie macierzyńskim do 30.04.2014 r. nie wykorzystała całego urlopu wypoczynkowego za 2014 r. do końca września 2015, może oświadczeniem przenieść urlop...
Jak rozliczyć zwrot kosztów za parking
24-11-2015  
Czy zwrot kosztu miejsc parkingowych usytuowanych w pobliżu siedziby pracodawcy stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
MF: upominek jubileuszowy dla pracownika nie stanowi dla niego przychodu
23-11-2015  
Czy otrzymane kwiaty wraz z nagrodą rzeczową, którą otrzymuje pracownik z okazji jubileuszu pracy zawodowej i przejścia na emeryturę lub rentę winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla