Prawo PL - Profesjonalny portal prawny

Refundacja wynagrodzeń i składek dla 6 nowych zawodów

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności (Dz.U. z 2010 r. Nr 82, poz. 537).

Nowe regulacje umożliwią refundację pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w 6 nowych zawodach, wprowadzonych od września br. do zasadniczych szkół zawodowych oraz rzemieślniczej nauki zawodu. Są to następujące zawody:

  • murarz-tynkarz;
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; 
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
  • wędliniarz;
  • wiertacz;
  • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa  tworzyw sztucznych.

Przypominamy, że obecnie refundacja może być dokonywana w oparciu o zawody ujęte w Klasyfikacji zawodów i specjalności z 2010 roku, która nie uwzględnia ostatnich zmian w kształceniu zawodowym wprowadzonych przez MEN. MPiPS informuje, że aktualizację tej klasyfikacji w szerszym zakresie wdroży w 2014 roku, po zakończeniu prowadzonych obecnie prac badawczo-analitycznych nad zmianami zawodów występujących na rynku pracy.

Rozporządzenie, które obecnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw, wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 września 2012 r. Takie rozwiązanie przyjęto z uwagi na to, że termin składania przez pracodawców do Ochotniczych Hufców Pracy wniosków o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych upływa z dniem 15 listopada br. Wejście w życie nowych regulacji z dniem 1 września br. umożliwi pracodawcom zatrudniającym młodocianych w celu przygotowania zawodowego w dodanych zawodach zawarcie umów z OHP w sprawie refundacji jeszcze w tym roku.

B. Opar

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013

Top Desktop version