PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne
27-07-2016
Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będzie mógł ubiegać się o...
IMAGE Rząd chce zmienić przepisy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
27-07-2016
  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Do 5 lat ma zostać skrócony okres na...
IMAGE Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - nowela przepisów
27-07-2016
W dniu 01.07.br. weszły w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 09.01.2009 r. w sprawie refundacji składek nma ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 690, ze zm.), wprowadzone...
IMAGE Rekompensata z tytułu dobrowolnego odejścia z pracy
27-07-2016
Czy kwota wypłacona Wnioskodawcy tytułem rekompensaty, związanej z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie PDO, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku...
IMAGE Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2017 roku
26-07-2016
W przyszłym roku ponownie czeka nas symboliczna podwyżka emerytur i rent. W Dzienniku Ustaw pod poz. 1097 opublikowano rozp. RM z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika...
IMAGE Rekompensata z tytułu dobrowolnego odejścia z pracy
27-07-2016
Czy kwota wypłacona Wnioskodawcy tytułem rekompensaty, związanej z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie PDO, korzysta ze zwolnienia...
IMAGE Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce
25-07-2016
W badaniu struktury wynagrodzeń według zawodów uzyskano informacje dla 7746,8 tys. osób zatrudnionych w październiku 2014 roku w podmiotach o...
IMAGE Rząd chce zmienić przepisy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
27-07-2016
  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i...
IMAGE Opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne
27-07-2016
Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego...
IMAGE Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - nowela przepisów
27-07-2016
W dniu 01.07.br. weszły w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 09.01.2009 r. w sprawie refundacji składek nma ubezpieczenia społeczne osób...

BHP

Narażenie na pole elektromagnetyczne - nowe przepisy bhp
22-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bhp, tj. rozp. MRPiPS z dn. 29.06.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy...
Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - nowela rozporządzenia
19-07-2016
Dnia 15.07.br. wchodzi w życie zmiana w rozp. MPiPS z dnia 06.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników...
Dochody budżetu państwa o 10% wyższe niż przed rokiem
26-07-2016
W okresie styczeń–czerwiec br. dochody budżetu państwa wyniosły 151610,8 mln zł (tj. 48,3% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2016...
Sejm zdecydował o obniżeniu stawki CIT dla małych firm
25-07-2016
Od 1 stycznia 2017 r. obniżoną z 19 do 15 proc. stawkę podatku CIT płacić będą firmy, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro. Sejm...
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - nowela przepisów
27-07-2016
W dniu 01.07.br. weszły w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 09.01.2009 r. w sprawie refundacji składek nma ubezpieczenia społeczne osób...
Rekompensata z tytułu dobrowolnego odejścia z pracy
27-07-2016
Czy kwota wypłacona Wnioskodawcy tytułem rekompensaty, związanej z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie PDO, korzysta ze zwolnienia...
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - nowela przepisów
27-07-2016
W dniu 01.07.br. weszły w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 09.01.2009 r. w sprawie refundacji składek nma ubezpieczenia społeczne osób...
Rekompensata z tytułu dobrowolnego odejścia z pracy
27-07-2016
Czy kwota wypłacona Wnioskodawcy tytułem rekompensaty, związanej z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie PDO, korzysta ze zwolnienia...
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych - nowela przepisów
27-07-2016
W dniu 01.07.br. weszły w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 09.01.2009 r. w sprawie refundacji składek nma ubezpieczenia społeczne osób...
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - nowy akt wykonawczy
26-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MRPiPS z dn. 22.06.2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do...

ZUS

Opiekunowie osób niepełnosprawnych po ich śmierci będą mogli ubiegać się o świadczenie przedemerytalne
27-07-2016
Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który utraci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego...
Rząd chce zmienić przepisy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
27-07-2016
  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i...

25-07-2016
IMAGE Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce
W badaniu struktury wynagrodzeń według zawodów uzyskano informacje dla 7746,8 tys. osób zatrudnionych w październiku 2014 roku w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
19-07-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w czerwcu 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
08-07-2016
IMAGE Bezrobocie w czerwcu na poziomie 8,8 proc.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło dane dotyczące bezrobocia w ostatnim miesiącu. Z informacji resortu wynika, ze stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu br. wyniosła 8,8%. To spadek o 0,3 pkt. proc. w porównaniu...
01-07-2016
IMAGE Zatrudnienie i wynagrodzenie w I kw. 2016 r.
GUS przedstawił informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w I kwartale 2016 roku. Z przedstawionych informacji wynika, że liczba pracujących według stanu na 31 marca br. wyniosła 8829,9 tys. osób i była o 2,3% wyższa niż przed rokiem...
27-06-2016
IMAGE Popyt na pracę w Polsce w 2015 r.
W 2015 roku badaniem popytu na pracę objęto 702,1 tys. podmiotów gospodarczych, w których pracowało 11537 tys. osób, w tym 5746 tys. kobiet. 3,3% podmiotów objętych badaniem dysponowało 63,9 tys. wolnych miejsc pracy.
19-07-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w maju 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
19-07-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w czerwcu 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
20-07-2016
IMAGE Teczka akt pracownika
"Ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela. Czy ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela oraz karta oceny pracy powinna się znaleźć w teczce akt pracownika?" Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia oddzielnie dla...
17-07-2016
IMAGE Rada Ministrów zdecyduje o płacy minimalnej
15 czerwca br. Rada Ministrów przekazała Radzie Dialogu Społecznego, do negocjacji, propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 000 zł, tj. o 150 zł wyższym niż wynagrodzenie w roku bieżącym. Termin...
15-07-2016
IMAGE Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca kobiet w ciąży
11 lipca została podpisana nowelizacja ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów związana jest z zapewnieniem szczególnej ochrony kobietom w ciąży i karmiącym matkom.
13-07-2016
IMAGE Wysoka temperatura w pracy
W przypadku gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza na stanowiskach pracy 28oC, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje. W przypadku bardzo wysokiej temperatury środowiska pracy pracodawca ma możliwość...
08-07-2016
IMAGE Sejm przyjął ustawę o minimalnej stawce godzinowej
Sejm przyjął ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową. Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz...

Czy program Rodzina 500+ wpłynie na poprawę sytuacji demograficznej

Tak - 45.8%
Nie - 54.2%

Wszystkie głosy: 24
Głosowanie zakończyło się : 01 Lip 2016 - 00:00
IMAGE


Teczka akt pracownika
20-07-2016  
"Ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela. Czy ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela oraz karta oceny pracy powinna się znaleźć w teczce akt pracownika?" Pracodawca ma...
IMAGE


Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych
19-07-2016  
"Dotyczy pracownika urzędu, który jest zatrudniony na 3/4 etatu. Jaką wpisać w pkt 6 umowy o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu?"
Rekompensata z tytułu dobrowolnego odejścia z pracy
21-07-2016  
Czy kwota wypłacona Wnioskodawcy tytułem rekompensaty, związanej z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie PDO, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o...
PIT: Moment powstania przychodu
19-07-2016  
Wnioskodawca wystawił fakturę VAT na rzecz Uniwersytetu z terminem płatności do 4 stycznia 2016 r. za wykonanie opracowania ekonomiczno-finansowego. Dodatkowo w umowie z Uniwersytetem wskazano,...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla