PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Ustawa emerytalna - nowa wersja przepisów
01-07-2016
W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 20.05.2016 r. zawarto nowy jednolity tekst ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r....
IMAGE Zatrudnienie i wynagrodzenie w I kw. 2016 r.
01-07-2016
GUS przedstawił informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w I kwartale 2016 roku. Z przedstawionych informacji wynika, że liczba pracujących według stanu na 31 marca br. wyniosła 8829,9 tys. osób i była...
IMAGE Inspektor pracy oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenia określone w ustawie o delegowaniu pracowników
01-07-2016
Z dniem 18.06.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868), zwana dalej „ustawą o delegowaniu pracowników”, która...
IMAGE Koniec z zasadą „jedno świadczenie na jedną rodzinę”
01-07-2016
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która stanowi realizację wyroku...
IMAGE W I kw. br. utrzymała się dobra kondycja w sektorze przedsiębiorstw
01-07-2016
Narodowy Bank Polski opublikował 30 czerwca br. raport na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w I kwartale 2016 r. Z raportu wynika, że w analizowanym okresie koniunktura w sektorze...
IMAGE Inspektor pracy oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenia określone w ustawie o delegowaniu pracowników
01-07-2016
Z dniem 18.06.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868),...
IMAGE W I kw. br. utrzymała się dobra kondycja w sektorze przedsiębiorstw
01-07-2016
Narodowy Bank Polski opublikował 30 czerwca br. raport na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w I kwartale 2016 r. Z raportu wynika,...
IMAGE Zatrudnienie i wynagrodzenie w I kw. 2016 r.
01-07-2016
GUS przedstawił informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w I kwartale 2016 roku. Z przedstawionych informacji wynika, że liczba pracujących...
IMAGE Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za I kw. 2016 r.
29-06-2016
Prezes ZUS podał wysokość wskaźnika waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2016 roku. Wskaźnik ten uległ obniżeniu...
IMAGE Koniec z zasadą „jedno świadczenie na jedną rodzinę”
01-07-2016
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie...

BHP

Obowiązkowe szczepienia ochronne - jednolite przepisy wykonawcze
30-06-2016
W obwieszczeniu MZ z dn. 25.05.2016 r. ogłoszono, w załączniku, jednolity tekst rozp. MZ z dn. 18.08.2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień...
Dofinansowanie z ZUS dla przedsiębiorców będzie możliwe dopiero w kolejnym roku
29-06-2016
ZUS rozdał miliony na dofinansowanie bezpieczeństwa w pracy. Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Już dziś...
Zatrudnienie i wynagrodzenie w I kw. 2016 r.
01-07-2016
GUS przedstawił informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w I kwartale 2016 roku. Z przedstawionych informacji wynika, że liczba pracujących...
W I kw. br. utrzymała się dobra kondycja w sektorze przedsiębiorstw
01-07-2016
Narodowy Bank Polski opublikował 30 czerwca br. raport na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w I kwartale 2016 r. Z raportu wynika,...
Zmiana typu umowy a składki ubezpieczeniowe
29-06-2016
Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych...
Rozliczenie zapomogi dla byłego pracownika emeryta
24-06-2016
Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest...
Inspektor pracy oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenia określone w ustawie o delegowaniu pracowników
01-07-2016
Z dniem 18.06.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868),...
Koniec z zasadą „jedno świadczenie na jedną rodzinę”
01-07-2016
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie...
Inspektor pracy oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenia określone w ustawie o delegowaniu pracowników
01-07-2016
Z dniem 18.06.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868),...
Pracownicy samorządowi - ogłoszono jednolite przepisy
30-06-2016
W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 10.06.2016 r. opublikowano nowy jednolity tekst ustawy z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach...

ZUS

Ustawa emerytalna - nowa wersja przepisów
01-07-2016
W załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dn. 20.05.2016 r. zawarto nowy jednolity tekst ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i...
Odsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE od 1.07.2016 r.
30-06-2016
Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 14 czerwca 2016 r. opublikowanym w M.P. z 2015 r. pod poz. 585, w okresie od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r....

01-07-2016
IMAGE Zatrudnienie i wynagrodzenie w I kw. 2016 r.
GUS przedstawił informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w I kwartale 2016 roku. Z przedstawionych informacji wynika, że liczba pracujących według stanu na 31 marca br. wyniosła 8829,9 tys. osób i była o 2,3% wyższa niż przed rokiem...
27-06-2016
IMAGE Popyt na pracę w Polsce w 2015 r.
W 2015 roku badaniem popytu na pracę objęto 702,1 tys. podmiotów gospodarczych, w których pracowało 11537 tys. osób, w tym 5746 tys. kobiet. 3,3% podmiotów objętych badaniem dysponowało 63,9 tys. wolnych miejsc pracy.
22-06-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w maju 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
16-06-2016
IMAGE Popyt na pracę w I kwartale 2016 roku
W końcu I kwartału 2016 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 89,6 tys. i była wyższa niż w kwartale poprzednim o 25,6 tys., tj. o 40,1%. W porównaniu z I kwartałem roku poprzedniego...
09-06-2016
IMAGE Różnice w poziomie wynagrodzeń według zawodów
GUS przedstawił raport dotyczący wynagrodzeń w poprzednich latach. Wynagrodzenia przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników (grupa obejmuje pracowników sektora publicznego i prywatnego) były dwukrotnie wyższe...
08-06-2016
IMAGE GUS: Mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety
Analiza danych o wynagrodzeniach pokazuje jednak zróżnicowany ich poziom w województwach oraz nierównomierny wzrost. W 2014 r. najwyższe wynagrodzenie zanotowano w województwie mazowieckim (o ponad 25% wyższe niż przeciętne dla kraju,...
01-07-2016
IMAGE Inspektor pracy oskarżycielem publicznym w sprawach o wykroczenia określone w ustawie o delegowaniu pracowników
Z dniem 18.06.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868), zwana dalej „ustawą o delegowaniu pracowników”, która stanowiąc kompleksową regulację...
30-06-2016
IMAGE Kodeks pracy - zmiany obowiązujące od 18.06.br.
Z dniem 18.06.br. weszła w życie ustawa z dn. 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868), zwana dalej „ustawą o delegowaniu pracowników”, wdrażająca do krajowego systemu prawnego postanowienia...
29-06-2016
IMAGE Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
Z dniem 18.06.2016 r. weszła w życie nowa ustawa z dn. 10.06.2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. poz. 868), zwana dalej „ustawą o delegowaniu pracowników”.
29-06-2016
IMAGE Obowiązek pisemnego potwierdzenia ustaleń umownych - ogłoszono nowelę k.p.
W Dzienniku Ustaw z dnia 27.06.br. pod pozycją 910 opublikowano ustawę z dn. 13.05.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, której podstawowym celem jest ustanowienie obowiązku potwierdzenia przez pracodawcę na piśmie przekazanego...
29-06-2016
IMAGE Zmiana typu umowy a składki ubezpieczeniowe
Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i wyroków sądowych, mogą zostać uznane za koszty...
27-06-2016
IMAGE Brexit a fundusze europejskie
Do czasu wynegocjowania przez Wielką Brytanię warunków wyjścia z Unii Europejskiej obowiązują aktualne traktaty i prawo UE - informuje Ministerstwo Rozwoju. Wynik referendum w Wielkiej Brytanii nie wpływa aktualnie na realizację polityki...

Czy program Rodzina 500+ wpłynie na poprawę sytuacji demograficznej

Tak - 45.8%
Nie - 54.2%

Wszystkie głosy: 24
Głosowanie zakończyło się : 01 Lip 2016 - 00:00
IMAGE


Urlop dla poratowania zdrowia a konieczność przeprowadzenia badań lekarskich
28-06-2016  
"Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i urlop dla poratowania zdrowia. Czy psycholog zatrudniony w poradni psychologiczno-pedagogicznej przebywający na zwolnieniu lekarskim od stycznia 2016 r. do...
IMAGE


Umowa na czas określony z 2013 r. w świetle nowych przepisów prawa pracy
27-06-2016  
"Umowa o pracę dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych. Stan aktualny: dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych - PCPR, DPS oraz domu dziecka - są zatrudnieni od kwietnia 2013 r....
VAT od półkolonii i kolonii dla dzieci
30-06-2016  
Czy opisane usługi organizowania półkolonii oraz kolonii dla dzieci na podstawie przepisów o systemie oświaty, mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24a ustawy o VAT?
Zmiana typu umowy a składki ubezpieczeniowe
29-06-2016  
Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla