Polskie Prawo - Profesjonalny portal prawny

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

Zmiany prawa

Ustawa o izbach lekarskich – ogłoszono jednolity tekst
22-05-2015  
 W Dzienniku Ustaw z dnia 13.05.2015 r. pod pozycją 651 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach lekarskich, w...
Zawody regulowane, w przypadku których można wszcząć procedurę uznawalności
21-05-2015  
 W Dzienniku Ustaw z dnia 14.05.2015 r. pod pozycją 659 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 28.04.2015 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp....
Przyznanie środków na działalność w ramach spółdzielni socjalnej – jednolite rozporządzenie
20-05-2015  
 W Dzienniku Ustaw z dnia 12.05.2015 r. pod pozycją 639 opublikowano obwieszczenie MPiPS z dn. 20.04.2015 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 23.04.2012...
Państwowa Inspekcja Pracy – ogłoszono nowy jednolity tekst ustawy
19-05-2015  
W Dzienniku Ustaw z dnia 12.05.2015 r. pod pozycją 640 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 21.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015

25-05-2015
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia or

Zawody regulowane, w przypadku których można wszcząć procedurę uznawalności

21-05-2015
 W Dzienniku Ustaw z dnia 14.05.2015 r. pod pozycją 659 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Mini

Przyznanie środków na działalność w ramach spółdzielni socjalnej – jednolite rozporządzenie

20-05-2015
 W Dzienniku Ustaw z dnia 12.05.2015 r. pod pozycją 639 opublikowano obwieszczenie MPiPS z dn. 20.04

Państwowa Inspekcja Pracy – ogłoszono nowy jednolity tekst ustawy

19-05-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 12.05.2015 r. pod pozycją 640 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – jednolita wersja aktu prawnego

11-05-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 29.04.2015 r. pod pozycją 583 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP

Od 1 stycznia 2015 r. wzrasta płaca minimalna

29-12-2014
Najniższa ustawowo gwarantowana pensja z początkiem nowego roku wzrośnie o 70 zł brutto. Minimalne w

Konsekwencje wzrostu płacy minimalnej w 2015 roku

08-01-2015
Od 1 stycznia 2015 r. zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników. Najniższa ustaw

Ustawa o finansach publicznych – jednolity tekst aktu prawnego

14-08-2013
W Dzienniku Ustaw z dnia 05.08.2013 r. pod pozycją 885 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP

Badania lekarskie pracowników – zmiany w Kodeksie pracy

11-12-2014
Z dniem 01.04.2015 r. wejdą w życie zmiany do k.p. przewidujące korzystne dla pracodawców modyfikacj

Wypełniamy nowy wzór skierowania na badanie lekarskie pracownika

21-04-2015
Z dniem 01.04.2015 r. weszły w życie przepisy wykonawcze, na podstawie których określono wzór skiero
BHP
Wypełniamy nowy wzór skierowania na badanie lekarskie pracownika
21-04-2015
Z dniem 01.04.2015 r. weszły w życie przepisy wykonawcze, na podstawie których określono wzór skierowania na badania lekarskie, przeprowadzane w...
Wymagania zdrowotne oraz badania lekarskie dotyczące osób ubiegających się o świadectwo maszynisty
20-04-2015
Dnia 03.04.2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) wydał nowe rozp. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich oraz oceny zdolności...
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015
25-05-2015
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w...
Bezrobocie rejestrowe spadło do 11,3%
15-05-2015
Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 11,3 % i w porównaniu do marca zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. – jak wynika z szacunków...
Rozliczanie dojazdów do pracy firmowym samochodem
13-05-2015
Czy w związku z wynikającym z faktu udostępnienia pracownikom Spółki samochodów służbowych i zobowiązaniem pracowników do parkowania...
Pożyczki dla pracowników i zleceniobiorców
28-04-2015
Czy udzielenie niskooprocentowanych pożyczek pracownikom i zleceniobiorcom, przy zachowaniu jednakowych zasad i warunków udzielania pożyczek...
Zawody regulowane, w przypadku których można wszcząć procedurę uznawalności
21-05-2015
 W Dzienniku Ustaw z dnia 14.05.2015 r. pod pozycją 659 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 28.04.2015 r., w załączniku do...
Postępowanie w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców – nowe rozporządzenie
04-05-2015
W dniu 01.04.2015 r. MPiPS wydał nowe rozp. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. poz. 543), które zastępuje – z dniem...
Ustawa o izbach lekarskich – ogłoszono jednolity tekst
22-05-2015
 W Dzienniku Ustaw z dnia 13.05.2015 r. pod pozycją 651 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
Zawody regulowane, w przypadku których można wszcząć procedurę uznawalności
21-05-2015
 W Dzienniku Ustaw z dnia 14.05.2015 r. pod pozycją 659 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 28.04.2015 r., w załączniku do...
ZUS
Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2015 r.
25-05-2015
W związku ze wzrostem wskaźnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości...
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – jednolite przepisy
25-05-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 19.05.2015 r. pod pozycją 690 opublikowano obwieszczenie MPiPS z dn. 27.04.2015 r., w załączniku do którego został...

IMAGE Bezrobocie rejestrowe pod koniec marca 2015
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec marca 2015 roku 11,7%, co oznacza, że spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,3 pkt...
IMAGE Za niewypłacenie pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej dodatku do wynagrodzenia grozi grzywna
Do MPiPS została skierowana interpelacja (nr 28401) dotycząca dodatkowego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej.
IMAGE Szczególne rozwiązania dotyczące ochrony miejsc pracy – nowela ustawy antykryzysowej
Z dniem 01.02.2015 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dn. 19.12.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 150) stanowiącej nowelę do ustawy z dn....
IMAGE Dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy – nowe rozporządzenie
Z dniem 01.02.2015 r. weszły w życie przepisy nowego rozp. MPiPS z dn. 29.01.2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników...
IMAGE Ochrona danych osobowych pracownika oraz przechowywanie dokumentacji pracowniczej
Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracownika Jak wynika z regulacji odsyłającej zawartej w art. 221 § 5 k.p. w zakresie...

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

Działalność przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej
27-05-2015  
"Na terenie zakładu pracy, w pokoju związkowym miało się odbyć posiedzenie Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego. Czy pracodawca ma prawo zabronić wstępu na teren zakładu pracy...
Przechowywanie dokumentacji pracowniczej i prowadzenie akt osobowych
26-05-2015  
"Jeśli pracownik złoży do kadr wniosek urlopowy, to jaki czas trzeba przechowywać w archiwum takie wnioski? Przy normalnych dokumentach jest to 5 lub 10 lat, a takie dokumenty jak wnioski...
Emerytura pomostowa
25-05-2015  
"Prosiłbym o wyjaśnienie i interpretację wykazu prac w szczególnych warunkach uprawniające do emerytury pomostowej, poz. 10 załącznika nr 1 >>prace bezpośrednio przy obsłudze...
15-05-2015
IMAGE Bezrobocie rejestrowe spadło do 11,3%
Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 11,3 % i w porównaniu do marca zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc....
27-04-2015
IMAGE Bezrobocie rejestrowe pod koniec marca 2015
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec marca 2015 roku 11,7%, co oznacza, że spadła w porównaniu do...
14-04-2015
IMAGE Kolejny spadek bezrobocia
Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w marcu do 11,7 proc. z 12% w lutym – wynika z szacunków...
30-03-2015
IMAGE Bezrobocie rejestrowe w lutym 2015
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec lutego 2015 roku 12%, co oznacza, że nie zmieniła się w...
26-03-2015
IMAGE Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015–2017 – rząd przyjął dokument
Dnia 10.03.br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie wdrożenia Krajowego Planu Działań na Rzecz...
Data na fakturze w przypadku dostawy przez kuriera
26-05-2015  
Jaką datę dostawy należy przyjąć na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu należy zafiskalizować sprzedaż na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez...
Rozliczanie dojazdów do pracy firmowym samochodem
13-05-2015  
Czy w związku z wynikającym z faktu udostępnienia pracownikom Spółki samochodów służbowych i zobowiązaniem pracowników do parkowania samochodów służbowych w miejscu zamieszkania w celu...
Pożyczki dla pracowników i zleceniobiorców
28-04-2015  
Czy udzielenie niskooprocentowanych pożyczek pracownikom i zleceniobiorcom, przy zachowaniu jednakowych zasad i warunków udzielania pożyczek określonych w Regulaminie, stanowi przychód dla...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla