PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Rozliczenie zapomogi dla byłego pracownika emeryta
24-06-2016
Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26...
IMAGE ZUS zachęca ubezpieczonych do wyboru subkonta zamiast OFE
24-06-2016
Do końca lipca można zdecydować, czy całość składki emerytalnej pozostawić w ZUS, czy też część przekazywać do OFE i tym samym zmienić swoją deklarację dotyczącą wyboru OFE lub ZUS sprzed...
IMAGE Znamy wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za I kw. 2016 r.
24-06-2016
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2016 r., ogłoszony przez MPiPS w obwieszczeniu z dnia 14 czerwca 2016 r. (M.P. poz. 583), wyniósł 112,16%.
IMAGE Dzień ojca - jakie prawa przysługują pracującym ojcom
23-06-2016
Dzisiaj dzień ojca. Z jakich uprawnień mogą skorzystać ojcowie w pracy?
IMAGE Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu na 2017 rok
23-06-2016
Rząd przyjął projekt noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która przewiduje wprowadzenie od 2017 r. minimalnej stawki godzinowej w wysokości co najmniej 12 zł brutto (ok. 13 zł brutto/godz.) dla...
IMAGE Rozliczenie zapomogi dla byłego pracownika emeryta
24-06-2016
Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest...
IMAGE ZUS zachęca ubezpieczonych do wyboru subkonta zamiast OFE
24-06-2016
Do końca lipca można zdecydować, czy całość składki emerytalnej pozostawić w ZUS, czy też część przekazywać do OFE i tym samym zmienić...
IMAGE Znamy wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za I kw. 2016 r.
24-06-2016
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2016 r., ogłoszony przez MPiPS w obwieszczeniu z dnia 14 czerwca 2016...
IMAGE Popyt na pracę w I kwartale 2016 roku
16-06-2016
W końcu I kwartału 2016 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 89,6 tys. i była wyższa niż...
IMAGE PIP wyjaśnia kiedy pracownikowi pracującemu przed monitorem LCD przysługują okulary
22-06-2016
Czy i kiedy pracownikowi pracującemu przed monitorem LCD przysługują okulary korygujące wzrok?

BHP

PIP wyjaśnia kiedy pracownikowi pracującemu przed monitorem LCD przysługują okulary
22-06-2016
Czy i kiedy pracownikowi pracującemu przed monitorem LCD przysługują okulary korygujące wzrok?
Bhp przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne - projekt nowego aktu wykonawczego
16-06-2016
MRPiPS przyjęło projekt nowego rozp. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne,...
500 plus: Świadczenie wychowawcze w pieczy zastępczej
22-06-2016
Prawie 46 tys. wniosków o dodatek 500 zł złożyły rodziny zastępcze, opiekunowie w rodzinnych domach dziecka oraz dyrektorzy placówek...
Podatek CIT dla małych przedsiębiorców zostanie obniżony z 19% do 15%
22-06-2016
Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidujący...
Rozliczenie zapomogi dla byłego pracownika emeryta
24-06-2016
Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest...
Rozliczenie kosztów rozmów telefonicznych pracowników
23-06-2016
Czy zaniechanie obciążania pracowników kosztami rozmów z telefonów komórkowych zidentyfikowanych na podstawie bilingów jako prywatne i...
Dzień ojca - jakie prawa przysługują pracującym ojcom
23-06-2016
Dzisiaj dzień ojca. Z jakich uprawnień mogą skorzystać ojcowie w pracy?
Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu na 2017 rok
23-06-2016
Rząd przyjął projekt noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która przewiduje wprowadzenie od 2017 r. minimalnej stawki godzinowej w wysokości...
Najnowsze zmiany w prawie pracy
21-06-2016
Z dniem 18 czerwca br. weszła w życie nowa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.u. poz....
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
21-06-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 07.06.2016 r. pod pozycją 800 ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 20.05.2016 r., w załączniku do którego...

ZUS

ZUS zachęca ubezpieczonych do wyboru subkonta zamiast OFE
24-06-2016
Do końca lipca można zdecydować, czy całość składki emerytalnej pozostawić w ZUS, czy też część przekazywać do OFE i tym samym zmienić...
Znamy wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za I kw. 2016 r.
24-06-2016
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2016 r., ogłoszony przez MPiPS w obwieszczeniu z dnia 14 czerwca 2016...

22-06-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w maju 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
16-06-2016
IMAGE Popyt na pracę w I kwartale 2016 roku
W końcu I kwartału 2016 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 89,6 tys. i była wyższa niż w kwartale poprzednim o 25,6 tys., tj. o 40,1%. W porównaniu z I kwartałem roku poprzedniego...
09-06-2016
IMAGE Różnice w poziomie wynagrodzeń według zawodów
GUS przedstawił raport dotyczący wynagrodzeń w poprzednich latach. Wynagrodzenia przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników (grupa obejmuje pracowników sektora publicznego i prywatnego) były dwukrotnie wyższe...
08-06-2016
IMAGE GUS: Mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety
Analiza danych o wynagrodzeniach pokazuje jednak zróżnicowany ich poziom w województwach oraz nierównomierny wzrost. W 2014 r. najwyższe wynagrodzenie zanotowano w województwie mazowieckim (o ponad 25% wyższe niż przeciętne dla kraju,...
07-06-2016
IMAGE Bezrobocie w maju wyniosło 9,2 proc.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w maju br. wyniosła 9,2 proc. To spadek o 0,3 pkt. proc w porównaniu do kwietnia tego roku i 1,5 pkt. proc. w porównaniu z majem ub. roku.
30-05-2016
IMAGE Dyskryminacja podczas rekrutacji - o pomoc należy zwracać się do inspektorów pracy
Dyskryminacja osób ubiegających się o zatrudnienie jest w naszym kraju zjawiskiem powszechnie obecnym - czytamy w interpelacji posła Daniela Milewskiego skierowanej do MRPiPS. Co gorsza, problem nie dotyczy wyłącznie małych firm, w których...
24-06-2016
IMAGE Rozliczenie zapomogi dla byłego pracownika emeryta
Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ustawy o podatku dochodowym od...
23-06-2016
IMAGE Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu na 2017 rok
Rząd przyjął projekt noweli ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która przewiduje wprowadzenie od 2017 r. minimalnej stawki godzinowej w wysokości co najmniej 12 zł brutto (ok. 13 zł brutto/godz.) dla pracujących na podstawie umowy-zlecenia...
22-06-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w maju 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
22-06-2016
IMAGE PIP wyjaśnia kiedy pracownikowi pracującemu przed monitorem LCD przysługują okulary
Czy i kiedy pracownikowi pracującemu przed monitorem LCD przysługują okulary korygujące wzrok?
21-06-2016
IMAGE Najnowsze zmiany w prawie pracy
Z dniem 18 czerwca br. weszła w życie nowa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.u. poz. 868), której celem jest wdrożenie do krajowego systemu prawnego odpowiednich postanowień unijnego...
21-06-2016
IMAGE Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę jest zwolniona z PIT?
Czy wypłacona rekompensata z tytułu rozwiązania umowy o pracę na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników Spółki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od...

Czy program Rodzina 500+ wpłynie na poprawę sytuacji demograficznej

IMAGE


Premia uznaniowa, a premia regulaminowa dla pracowników
16-06-2016  
Czy premię uznaniową należy uwzględnić przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy? "W naszym zakładzie wypłacamy premię...
IMAGE


Zwrot kosztów podróży
16-06-2016  
Czy nauczycielowi, który wyjeżdża na zawody sportowe z uczniami należy się zwrot kosztów podróży służbowych komunikacją miejską? „Rozwiązanie kwestii wyjazdu służbowego. W szkole...
Rozliczenie zapomogi dla byłego pracownika emeryta
24-06-2016  
Czy były pracodawca wypłacając – w danym roku podatkowym – emerytowi zapomogę np. w kwocie 5.000 zł może uznać, że kwota 4.560 zł jest zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21...
Rozliczenie kosztów rozmów telefonicznych pracowników
23-06-2016  
Czy zaniechanie obciążania pracowników kosztami rozmów z telefonów komórkowych zidentyfikowanych na podstawie bilingów jako prywatne i wprowadzenie limitów na rozmowy służbowe oraz...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla