PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Pracownicy urzędów państwowych – nowa wersja ustawy
30-09-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 20.09.2016 r. pod pozycją 1511 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.08.2016 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dn....
IMAGE Duży krok w kierunku elektronicznej gospodarki
30-09-2016
Prezydent Andrzej Duda podpisał 27 września 2016 r. ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Stanowi ona podwaliny do funkcjonowania w Polsce rozporządzenia...
IMAGE Projekt ustawy budżetowej na rok 2017
29-09-2016
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2017, przedłożony przez ministra finansów. „Mamy zagwarantowane w tym budżecie środki na program rodzina 500+, minimalną emeryturę 1000 zł...
IMAGE Coraz bliżej końca opłat roamingowych w UE
29-09-2016
Od 15 czerwca 2017 r. osoby okresowo podróżujące po UE nie będą płacić opłat roamingowych. Komisja Europejska ustaliła nowe zasady, które pozwolą osobom podróżującym po Unii na korzystanie ze...
IMAGE Rząd uruchomi Narodowy Program Mieszkaniowy
28-09-2016
W dniu 27 września 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Narodowego Programu Mieszkaniowego” (NPM). Program budowy mieszkań ma być silnym impulsem proinwestycyjnym i...
IMAGE Duży krok w kierunku elektronicznej gospodarki
30-09-2016
Prezydent Andrzej Duda podpisał 27 września 2016 r. ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej....
IMAGE MF powołał Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
21-09-2016
Minister finansów Paweł Szałamacha powołał z dniem 15 września 2016 r. Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Będzie ona...
IMAGE Coraz bliżej końca opłat roamingowych w UE
29-09-2016
Od 15 czerwca 2017 r. osoby okresowo podróżujące po UE nie będą płacić opłat roamingowych. Komisja Europejska ustaliła nowe zasady, które...
IMAGE Czy koszt ugody jest kosztem uzyskania przychodów?
20-09-2016
Czy koszt ugody jest kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – tj. kosztami...
IMAGE Nowe prawo pracy - Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy
12-09-2016
Z dniem 01.09.br. weszły w życie przepisy rozp. RM z dn. 09.08.2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (Dz.U. poz. 1366) stanowiące...

Ustalanie składki wypadkowej - jednolite przepisy wykonawcze
15-09-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 11.07.2016 r. pod pozycją 1005 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z dn. 22.06.2016 r., w załączniku do którego został...
Już obowiązuje ustawa zwiększająca nadzór nad obrotem e-papierosami
09-09-2016
Z dniem 8 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U....
Duży krok w kierunku elektronicznej gospodarki
30-09-2016
Prezydent Andrzej Duda podpisał 27 września 2016 r. ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej....
Projekt ustawy budżetowej na rok 2017
29-09-2016
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2017, przedłożony przez ministra finansów. „Mamy zagwarantowane w tym budżecie...
Kasa fiskalna dla lekarza
22-09-2016
Czy lekarz nieprowadzący prywatnej lub grupowej praktyki lekarskiej, świadczący opiekę medyczną jako podmiot leczniczy w formie Niepublicznego...
Faktury korygujące a odwrotne obciążenie
21-09-2016
W zależności od kształtowania się ceny cynku na rynkach światowych oraz kursu przeliczenia waluty USD na PLN, dostawca wystawia fakturę...
Pracownicy urzędów państwowych – nowa wersja ustawy
30-09-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 20.09.2016 r. pod pozycją 1511 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.08.2016 r., w załączniku do...
Oceny okresowe pracowników instytutów badawczych - zmiany od 01.10.br.
22-09-2016
Terminy dokonywania ocen okresowych pracowników instytutów badawczych zostaną ujednolicone, począwszy od 01.10.br., co wynika ze zmiany w ustawie...
Rodzinny wywiad środowiskowy - nowe przepisy
20-09-2016
Z dniem 11.09.br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MRPiPS z dn. 25.08.2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego...
Opłacanie składek na Fundusz Pracy - zmiany od 01.01.2017 r.
16-09-2016
Z dniem 01.01.2017 r. wchodzi w życie ustawa z dn. 22.07.2016 r. (Dz.U. poz. 1265) zawierająca zmiany przede wszystkim do ustawy z dn. 10.10.2002...

ZUS

Znamy wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za II kw. 2016 r.
20-09-2016
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2016 r., ogłoszony przez MPiPS w obwieszczeniu z dnia 7 września 2016...
Pracownicze programy emerytalne - opublikowano jednolite przepisy
15-09-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 12.09.2016 r. pod pozycją 1449 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 23.08.2016 r., w załączniku do...

23-09-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w sierpniu 2016 r.
07-09-2016
IMAGE MRPiPS: bezrobocie w sierpniu na poziomie 8,5 proc.
Ministerstwo Rodziny, pracy i Polityki Społecznej, podało informacje o bezrobociu w sierpniu 2016, uzyskane z urzędó pracy. Z przekazanych informacji wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu br. wyniosła 8,5%. To spadek o 0,1 pkt....
05-09-2016
IMAGE Bezrobocie w UE w lipcu 2016
Eurostat podał informację, że bezrobocie w Unii Europejskiej w lipcu wyniosło 8,6%. To najniższy poziom od marca 2009 roku. Polska znalazła się w pierwszej 10 krajów z najniższym bezrobociem.
18-08-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w lipcu 2016 r.
08-08-2016
IMAGE W lipcu bezrobocie najniższe od 25 lat
Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu br. wyniosła 8,6%. To spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do czerwca tego roku. Jak informuje resort tak dobrego wyniku nie było od...
25-07-2016
IMAGE Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce
W badaniu struktury wynagrodzeń według zawodów uzyskano informacje dla 7746,8 tys. osób zatrudnionych w październiku 2014 roku w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
30-09-2016
IMAGE Pracownicy urzędów państwowych – nowa wersja ustawy
W Dzienniku Ustaw z dnia 20.09.2016 r. pod pozycją 1511 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.08.2016 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dn. 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów...
26-09-2016
IMAGE Nowy typ obligacji dla rodzin 500+
Resort finansów przygotował ofertę dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus". Od października 2016 r. rodzice, którzy zechcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci, będą mieli możliwość zakupu nowych obligacji...
21-09-2016
IMAGE Kary za fałszowanie faktur będą mniej dotkliwe
Ministerstwo Sprawiedliwości będzie rekomendowało w Sejmie zmiany w projekcie ustawy, która ma umożliwić skuteczną walkę z gigantycznymi wyłudzeniami VAT. Zmiana w tym zakresie to jeden z efektów spotkania ministra Zbigniewa Ziobro z...
22-09-2016
IMAGE Oceny okresowe pracowników instytutów badawczych - zmiany od 01.10.br.
Terminy dokonywania ocen okresowych pracowników instytutów badawczych zostaną ujednolicone, począwszy od 01.10.br., co wynika ze zmiany w ustawie z dn. 30.04.2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 371, ze zm.).
15-09-2016
IMAGE Ustalanie składki wypadkowej - jednolite przepisy wykonawcze
W Dzienniku Ustaw z dnia 11.07.2016 r. pod pozycją 1005 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z dn. 22.06.2016 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy...
14-09-2016
IMAGE Minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 2000 zł
Najniższa ustawowo gwarantowana pensja z początkiem 2017 roku wzrośnie o 150 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie, którego kwota ogłoszona została w rozp. RM z z dnia 09 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz 1456), osiągnie poziom 2000 zł...

Czy program Rodzina 500+ wpłynie na poprawę sytuacji demograficznej

Tak - 45.8%
Nie - 54.2%

Wszystkie głosy: 24
Głosowanie zakończyło się : 01 Lip 2016 - 00:00
IMAGE


Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rozwiązanie umowy o pracę
21-09-2016  
Jak należy rozwiązać umowę o pracę, gdy pracownik otrzymał od lekarza medycyny pracy zaświadczenie o przeciwwskazaniach w przystąpieniu do pracy? Co z wypłatą odprawy rentowej i nagrody...
IMAGE


Upoważnienie od dyrektora
14-09-2016  
"Czy pracownik działu kadr, mając upoważnienie od dyrektora szkoły może podpisywać świadectwa pracy i zaświadczenia o zatrudnieniu?”
Kasa fiskalna dla lekarza
22-09-2016  
Czy lekarz nieprowadzący prywatnej lub grupowej praktyki lekarskiej, świadczący opiekę medyczną jako podmiot leczniczy w formie Niepublicznego Specjalistycznego Z.O.Z. korzysta ze zwolnienia z...
Faktury korygujące a odwrotne obciążenie
21-09-2016  
W zależności od kształtowania się ceny cynku na rynkach światowych oraz kursu przeliczenia waluty USD na PLN, dostawca wystawia fakturę korygującą (ze znakiem „in plus” bądź „in...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla