PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Senat zdecyduje, czy odbędzie się referendum ws. wieku emerytalnego
01-09-2015
Senatorowie rozpatrzą postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy ws. referendum pierwszego dnia najbliższego posiedzenia – 2 września 2015 r. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w bloku głosowań pod...
IMAGE Kodeks pracy – zmiana wynikająca z ustawy o RDS
01-09-2015
Z dniem 11.09.br. wchodzi w życie nowa ustawa z dn. 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. poz. 1240), zwana dalej „ustawą o RDS”, która –...
IMAGE ZUS wysłał ponad 20 mln informacji o stanie konta
31-08-2015
W piątek 28 sierpnia ZUS zakończył wysyłkę "Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS". W ciągu niecałych trzech miesięcy Zakład wysłał blisko 20,1 mln listów. Dane zawarte w informacji ZUS...
IMAGE Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury – ogłoszono jednolity tekst aktu prawnego
31-08-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 27.08.2015 r. pod pozycją 1241 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury,...
IMAGE Zmiana w k.p. wynikająca z noweli ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
27-08-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 25.08.2015 r. pod pozycją 1224 opublikowano ustawę z dn. 10.07.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, zwaną dalej...
IMAGE Senat zdecyduje, czy odbędzie się referendum ws. wieku emerytalnego
01-09-2015
Senatorowie rozpatrzą postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy ws. referendum pierwszego dnia najbliższego posiedzenia – 2 września 2015 r....
IMAGE Kodeks pracy – zmiana wynikająca z ustawy o RDS
01-09-2015
Z dniem 11.09.br. wchodzi w życie nowa ustawa z dn. 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U....
IMAGE Ustawa o rzemiośle – ogłoszono jednolity tekst aktu prawnego
24-08-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 17.08.2015 r. pod pozycją 1128 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 24.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
IMAGE Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury – ogłoszono jednolity tekst aktu prawnego
31-08-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 27.08.2015 r. pod pozycją 1241 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
IMAGE Nowela przepisów w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
14-08-2015
W dniu 24.07.2015 r. Minister Zdrowia wydał rozp. zmieniające (Dz.U. poz. 1090), które stanowi nowelę do rozp. MZ z dn. 24.07.2012 r. w sprawie...

BHP

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach – jednolity tekst
25-08-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 20.08.2015 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 28.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu...
Wysoka temperatura w miejscu pracy
14-08-2015
W przypadku gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza na stanowiskach pracy 28oC, pracodawca ma obowiązek zapewnić...
Rząd uchwalił pakiet pomocy dla rolników o wartości 488 mln zł
26-08-2015
Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów omówiła rozwiązania, które pomogą rolnikom w walce z suszą. Rząd przeznaczy na ten cel 488 mln...
Nie wzrośnie limit zastawu skarbowego na 2016 rok
21-08-2015
Limit wartości rzeczy, na których może być ustanowiony zastaw skarbowy w przyszłym roku nie ulegnie zmianie. Od 1 stycznia 2016 roku, tak jak...
Rozliczenie diety z tytułu podróży służbowej dla pracowników usług transportowych
26-08-2015
Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych w części nieprzekraczającej...
Dyskryminacja pośrednia kobiet - różnice płac
20-08-2015
Już od kilkudziesięciu lat ruchy feministyczne podkreślają istnienie nierówności kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Od tamtego momentu analizy...
Kodeks pracy – zmiana wynikająca z ustawy o RDS
01-09-2015
Z dniem 11.09.br. wchodzi w życie nowa ustawa z dn. 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U....
Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury – ogłoszono jednolity tekst aktu prawnego
31-08-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 27.08.2015 r. pod pozycją 1241 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
Kodeks pracy – zmiana wynikająca z ustawy o RDS
01-09-2015
Z dniem 11.09.br. wchodzi w życie nowa ustawa z dn. 24.07.2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U....
Ustawa o pracownikach sądów i prokuratury – ogłoszono jednolity tekst aktu prawnego
31-08-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 27.08.2015 r. pod pozycją 1241 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.08.2015 r. w sprawie ogłoszenia...

ZUS

Senat zdecyduje, czy odbędzie się referendum ws. wieku emerytalnego
01-09-2015
Senatorowie rozpatrzą postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy ws. referendum pierwszego dnia najbliższego posiedzenia – 2 września 2015 r....
ZUS wysłał ponad 20 mln informacji o stanie konta
31-08-2015
W piątek 28 sierpnia ZUS zakończył wysyłkę "Informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS". W ciągu niecałych trzech miesięcy Zakład...

22-08-2015
IMAGE Rozliczenie diety z tytułu podróży służbowej dla pracowników usług transportowych
Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom w związku z realizacją usług transportowych?
23-08-2015
IMAGE Rozłożenie na raty należności wobec ZUS
Rozłożenie na raty należności z tytułu składek polega na możliwości uregulowania tych należności w dłuższym okresie czasu, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji. Należy jednak pamiętać, że rozłożenie...
18-08-2015
IMAGE Zmiany w k.p. wynikające z noweli ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa
Z dniem 14.08.br. wchodzą w życie zmiany do k.p. wprowadzone za pośrednictwem ustawy z dn. 15.05.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw...
17-08-2015
IMAGE Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – jednolite przepisy wykonawcze
W Dzienniku Ustaw z dnia 06.08.2015 r. pod pozycją 1110 opublikowano obwieszczenie szefa resortu pracy z dn. 08.07.2015 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MG,PiPS z dn. 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o...
13-08-2015
IMAGE Wysoka temperatura w miejscu pracy
W przypadku gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza na stanowiskach pracy 28oC, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje. W przypadku bardzo wysokiej temperatury środowiska pracy pracodawca ma możliwość...
12-08-2015
IMAGE Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym – jednolite przepisy
W Dzienniku Ustaw z dnia 24.07.2015 r. pod pozycją 1036 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 03.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, w załączniku do którego został zawarty nowy...
21-08-2015
IMAGE Bezrobocie w lipcu 2015 wyniosło 10,1%
W urzędach pracy na koniec lipca zarejestrowanych było 1 587 tys. osób – wynika z szacunków resortu pracy. To najlepszy wynik od 7 lat. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych spadła o ponad 35,1 tys. i był to najsilniejszy spadek na...
13-07-2015
IMAGE Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%
Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%. To najlepszy wynik od 7 lat. W porównaniu do maja stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. Sytuacja poprawiła się we wszystkich województwach. Najsilniejszy w...
02-07-2015
IMAGE Trzeci etap deregulacji wykonywania niektórych zawodów uchwalony przez sejm
W czasie 95. posiedzenia izby niższej parlamentu posłowie uchwalili ustawę stanowiącą trzeci etap deregulacji w zakresie niektórych zawodów objętych koncesjonowanym dostępem na różnych szczeblach administracyjnych.
23-06-2015
IMAGE Perspektywy rynku pracy: poszukiwani pracownicy chcący się dokształcać
W dniu 22 czerwca w Krakowie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowały konferencję Rynek pracy pracownika czy pracodawcy - inwestycja w kapitał ludzki.
19-06-2015
IMAGE Konkurs "Jestem szefową" - inicjatywa przełamująca stereotypy
W dniu 17 czerwca 2015 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników VI edycji ogólnopolskiego konkursu JESTEM SZEFOWĄ – wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Równego...
11-06-2015
IMAGE MPiPS: spadek bezrobocia w maju
Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w maju do 10,8% z 11,2% w kwietniu. Jeszcze rok temu wynosiła 12,5%.

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

IMAGE


Zaświadczenie z pobytu w szpitalu, a zwolnienie lekarskie
27-08-2015  
Pracownica nie doręczyła zwolnienia lekarskiego, a jednocześnie cały czas przebywa w szpitalu. Czy dostarczenie przez pracownicę zaświadczenia, które nie spełnia wymogów przewidzianych dla...
IMAGE


Zaległy urlop wypoczynkowy
14-08-2015  
"Czy urlop 14 dni kalendarzowych (urlop 2-tygodniowy) musi być przez pracownika wykorzystany tylko z roku bieżącego, czy może być wykorzystany z ubiegłego roku (zaległy urlop), oraz czy urlop...
Rozliczenie diety z tytułu podróży służbowej dla pracowników usług transportowych
22-08-2015  
Czy Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom w...
Dofinansowanie do przedszkola ze środków zakładowego funduszu socjalnego
25-08-2015  
Czy pracownik, którego dziecko uczęszcza do przedszkola uzyskuje z tego tytułu przychód, od którego Wnioskodawca - jako płatnik - powinien pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla