PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Rekompensata z tytułu dobrowolnego odejścia z pracy
27-07-2016
Czy kwota wypłacona Wnioskodawcy tytułem rekompensaty, związanej z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie PDO, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku...
IMAGE Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2017 roku
26-07-2016
W przyszłym roku ponownie czeka nas symboliczna podwyżka emerytur i rent. W Dzienniku Ustaw pod poz. 1097 opublikowano rozp. RM z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika...
IMAGE Dochody budżetu państwa o 10% wyższe niż przed rokiem
26-07-2016
W okresie styczeń–czerwiec br. dochody budżetu państwa wyniosły 151610,8 mln zł (tj. 48,3% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2016 r.), a wydatki 170294,7 mln zł (odpowiednio 46,2%). Deficyt...
IMAGE Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - nowy akt wykonawczy
26-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MRPiPS z dn. 22.06.2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 951).
IMAGE Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
26-07-2016
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra członka Rady Ministrów. Krajowa Szkoła...
IMAGE Rekompensata z tytułu dobrowolnego odejścia z pracy
27-07-2016
Czy kwota wypłacona Wnioskodawcy tytułem rekompensaty, związanej z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie PDO, korzysta ze zwolnienia...
IMAGE Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce
25-07-2016
W badaniu struktury wynagrodzeń według zawodów uzyskano informacje dla 7746,8 tys. osób zatrudnionych w październiku 2014 roku w podmiotach o...
IMAGE Dochody budżetu państwa o 10% wyższe niż przed rokiem
26-07-2016
W okresie styczeń–czerwiec br. dochody budżetu państwa wyniosły 151610,8 mln zł (tj. 48,3% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2016...
IMAGE Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - nowy akt wykonawczy
26-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MRPiPS z dn. 22.06.2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do...
IMAGE Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2017 roku
26-07-2016
W przyszłym roku ponownie czeka nas symboliczna podwyżka emerytur i rent. W Dzienniku Ustaw pod poz. 1097 opublikowano rozp. RM z dnia 14 lipca...

BHP

Narażenie na pole elektromagnetyczne - nowe przepisy bhp
22-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące bhp, tj. rozp. MRPiPS z dn. 29.06.2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy...
Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy - nowela rozporządzenia
19-07-2016
Dnia 15.07.br. wchodzi w życie zmiana w rozp. MPiPS z dnia 06.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników...
Dochody budżetu państwa o 10% wyższe niż przed rokiem
26-07-2016
W okresie styczeń–czerwiec br. dochody budżetu państwa wyniosły 151610,8 mln zł (tj. 48,3% kwoty założonej w ustawie budżetowej na 2016...
Sejm zdecydował o obniżeniu stawki CIT dla małych firm
25-07-2016
Od 1 stycznia 2017 r. obniżoną z 19 do 15 proc. stawkę podatku CIT płacić będą firmy, których roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro. Sejm...
Rekompensata z tytułu dobrowolnego odejścia z pracy
27-07-2016
Czy kwota wypłacona Wnioskodawcy tytułem rekompensaty, związanej z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie PDO, korzysta ze zwolnienia...
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - nowy akt wykonawczy
26-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MRPiPS z dn. 22.06.2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do...
Rekompensata z tytułu dobrowolnego odejścia z pracy
27-07-2016
Czy kwota wypłacona Wnioskodawcy tytułem rekompensaty, związanej z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie PDO, korzysta ze zwolnienia...
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - nowy akt wykonawczy
26-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MRPiPS z dn. 22.06.2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do...
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - nowy akt wykonawczy
26-07-2016
Z dniem 01.07.br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MRPiPS z dn. 22.06.2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do...
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
26-07-2016
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony...

ZUS

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2017 roku
26-07-2016
W przyszłym roku ponownie czeka nas symboliczna podwyżka emerytur i rent. W Dzienniku Ustaw pod poz. 1097 opublikowano rozp. RM z dnia 14 lipca...
ZUS przestrzega przed ofertami łatwego zysku i szybkiego zarobku na ubezpieczeniach społecznych
22-07-2016
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega, aby nie wierzyć w szybkie i łatwe oszczędności na składkach z tytułu ubezpieczeń społecznych. Z...

25-07-2016
IMAGE Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce
W badaniu struktury wynagrodzeń według zawodów uzyskano informacje dla 7746,8 tys. osób zatrudnionych w październiku 2014 roku w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
19-07-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w czerwcu 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
08-07-2016
IMAGE Bezrobocie w czerwcu na poziomie 8,8 proc.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło dane dotyczące bezrobocia w ostatnim miesiącu. Z informacji resortu wynika, ze stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu br. wyniosła 8,8%. To spadek o 0,3 pkt. proc. w porównaniu...
01-07-2016
IMAGE Zatrudnienie i wynagrodzenie w I kw. 2016 r.
GUS przedstawił informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w I kwartale 2016 roku. Z przedstawionych informacji wynika, że liczba pracujących według stanu na 31 marca br. wyniosła 8829,9 tys. osób i była o 2,3% wyższa niż przed rokiem...
27-06-2016
IMAGE Popyt na pracę w Polsce w 2015 r.
W 2015 roku badaniem popytu na pracę objęto 702,1 tys. podmiotów gospodarczych, w których pracowało 11537 tys. osób, w tym 5746 tys. kobiet. 3,3% podmiotów objętych badaniem dysponowało 63,9 tys. wolnych miejsc pracy.
19-07-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w maju 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
19-07-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w czerwcu 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
20-07-2016
IMAGE Teczka akt pracownika
"Ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela. Czy ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela oraz karta oceny pracy powinna się znaleźć w teczce akt pracownika?" Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia oddzielnie dla...
17-07-2016
IMAGE Rada Ministrów zdecyduje o płacy minimalnej
15 czerwca br. Rada Ministrów przekazała Radzie Dialogu Społecznego, do negocjacji, propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 000 zł, tj. o 150 zł wyższym niż wynagrodzenie w roku bieżącym. Termin...
15-07-2016
IMAGE Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca kobiet w ciąży
11 lipca została podpisana nowelizacja ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów związana jest z zapewnieniem szczególnej ochrony kobietom w ciąży i karmiącym matkom.
13-07-2016
IMAGE Wysoka temperatura w pracy
W przypadku gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza na stanowiskach pracy 28oC, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom napoje. W przypadku bardzo wysokiej temperatury środowiska pracy pracodawca ma możliwość...
08-07-2016
IMAGE Sejm przyjął ustawę o minimalnej stawce godzinowej
Sejm przyjął ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową. Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz...

Czy program Rodzina 500+ wpłynie na poprawę sytuacji demograficznej

Tak - 45.8%
Nie - 54.2%

Wszystkie głosy: 24
Głosowanie zakończyło się : 01 Lip 2016 - 00:00
IMAGE


Teczka akt pracownika
20-07-2016  
"Ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela. Czy ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela oraz karta oceny pracy powinna się znaleźć w teczce akt pracownika?" Pracodawca ma...
IMAGE


Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych
19-07-2016  
"Dotyczy pracownika urzędu, który jest zatrudniony na 3/4 etatu. Jaką wpisać w pkt 6 umowy o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu?"
Rekompensata z tytułu dobrowolnego odejścia z pracy
21-07-2016  
Czy kwota wypłacona Wnioskodawcy tytułem rekompensaty, związanej z dobrowolnym odejściem z pracy w trybie PDO, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o...
PIT: Moment powstania przychodu
19-07-2016  
Wnioskodawca wystawił fakturę VAT na rzecz Uniwersytetu z terminem płatności do 4 stycznia 2016 r. za wykonanie opracowania ekonomiczno-finansowego. Dodatkowo w umowie z Uniwersytetem wskazano,...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla