PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE Pomoc społeczna – świadczenia i pomoc pieniężna dla opozycjonistów nie będą wliczane do dochodu
28-05-2015
Z dniem 31.08.br. wejdą w życie przepisy nowej ustawy z dn. 20.03.2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych...
IMAGE Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2015 r.
25-05-2015
W związku ze wzrostem wskaźnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości...
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015
25-05-2015
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w...
IMAGE Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych – jednolite przepisy
25-05-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 19.05.2015 r. pod pozycją 690 opublikowano obwieszczenie MPiPS z dn. 27.04.2015 r., w załączniku do którego został...
IMAGE Ustawa o izbach lekarskich – ogłoszono jednolity tekst
22-05-2015
 W Dzienniku Ustaw z dnia 13.05.2015 r. pod pozycją 651 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
IMAGE Pracodawcy ukrywają faktyczną liczbę godzin przepracowanych przez pracownika
27-08-2013
Na posiedzeniu w dniu 26 lipca br. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej przyjęła informację Państwowej Inspekcji Pracy o wynikach...
IMAGE Bezrobocie w strefie euro - dane Eurostatu
16-10-2013
Stopa bezrobocia w sierpniu 2013 roku w strefie euro (EA17) wyniosła 12%, co oznacza, że bezrobocie spadło w stosunku do lipca br. o 0,1 punktu...
IMAGE ZUS: 50 mln zł wstrzymanych świadczeń chorobowych w wyniku kontroli zwolnień lekarskich
19-11-2013
W efekcie kontroli zwolnień lekarskich ZUS w III kwartale tego roku Zakład wstrzymał bądź cofnął świadczenia chorobowe na kwotę 50 mln zł.
IMAGE Wymiar urlopu pracownika
21-01-2014
Pracownik był zatrudniony na czas określony od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. Następnie otrzymał drugą umowę o pracę na czas określony od...
IMAGE Premia regulaminowa - moment zaliczenia do KUP
17-02-2014
Czy premia regulaminowa miesięczna wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika kwartalnie w terminie do dnia 10-tego miesiąca...

BHP

Wypełniamy nowy wzór skierowania na badanie lekarskie pracownika
21-04-2015
Z dniem 01.04.2015 r. weszły w życie przepisy wykonawcze, na podstawie których określono wzór skierowania na badania lekarskie, przeprowadzane w...
Wymagania zdrowotne oraz badania lekarskie dotyczące osób ubiegających się o świadectwo maszynisty
20-04-2015
Dnia 03.04.2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) wydał nowe rozp. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich oraz oceny zdolności...
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015
25-05-2015
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w...
Bezrobocie rejestrowe spadło do 11,3%
15-05-2015
Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 11,3 % i w porównaniu do marca zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. – jak wynika z szacunków...
Rozliczanie dojazdów do pracy firmowym samochodem
13-05-2015
Czy w związku z wynikającym z faktu udostępnienia pracownikom Spółki samochodów służbowych i zobowiązaniem pracowników do parkowania...
Pożyczki dla pracowników i zleceniobiorców
28-04-2015
Czy udzielenie niskooprocentowanych pożyczek pracownikom i zleceniobiorcom, przy zachowaniu jednakowych zasad i warunków udzielania pożyczek...
Zawody regulowane, w przypadku których można wszcząć procedurę uznawalności
21-05-2015
 W Dzienniku Ustaw z dnia 14.05.2015 r. pod pozycją 659 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 28.04.2015 r., w załączniku do...
Postępowanie w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców – nowe rozporządzenie
04-05-2015
W dniu 01.04.2015 r. MPiPS wydał nowe rozp. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. poz. 543), które zastępuje – z dniem...
Ustawa o izbach lekarskich – ogłoszono jednolity tekst
22-05-2015
 W Dzienniku Ustaw z dnia 13.05.2015 r. pod pozycją 651 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
Zawody regulowane, w przypadku których można wszcząć procedurę uznawalności
21-05-2015
 W Dzienniku Ustaw z dnia 14.05.2015 r. pod pozycją 659 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 28.04.2015 r., w załączniku do...

ZUS

Pomoc społeczna – świadczenia i pomoc pieniężna dla opozycjonistów nie będą wliczane do dochodu
28-05-2015
Z dniem 31.08.br. wejdą w życie przepisy nowej ustawy z dn. 20.03.2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych...
Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2015 r.
25-05-2015
W związku ze wzrostem wskaźnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości...

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

Działalność przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej
27-05-2015  
"Na terenie zakładu pracy, w pokoju związkowym miało się odbyć posiedzenie Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego. Czy pracodawca ma prawo zabronić wstępu na teren zakładu pracy...
Przechowywanie dokumentacji pracowniczej i prowadzenie akt osobowych
26-05-2015  
"Jeśli pracownik złoży do kadr wniosek urlopowy, to jaki czas trzeba przechowywać w archiwum takie wnioski? Przy normalnych dokumentach jest to 5 lub 10 lat, a takie dokumenty jak wnioski...
15-05-2015
IMAGE Bezrobocie rejestrowe spadło do 11,3%
Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 11,3 % i w porównaniu do marca zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc....
27-04-2015
IMAGE Bezrobocie rejestrowe pod koniec marca 2015
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec marca 2015 roku 11,7%, co oznacza, że spadła w porównaniu do...
Bezpłatne użyczenie pomieszczenia biurowego
29-05-2015  
Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług, stosownie do art. 8 ust. 2, bezpłatne użyczenie pomieszczenia biurowego przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
Data na fakturze w przypadku dostawy przez kuriera
26-05-2015  
Jaką datę dostawy należy przyjąć na fakturze w przypadku dostawy towaru przez kuriera? W którym dniu należy zafiskalizować sprzedaż na rzecz osoby fizycznej w przypadku dostawy towaru przez...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla