PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Więcej osób skorzysta z zasiłków rodzinnych – prezydent podpisał ustawę „złotówka za złotówkę”
07-07-2015
To już pewne - rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie utracą prawa do świadczeń rodzinnych. Od 2016 r. rodzina otrzymująca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, w przypadku uzyskania dochodu...
IMAGE Sejm zagłosuje w sprawie projektów nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS
07-07-2015
W porządku obrad, które rozpoczynają się 7 lipca br., zaplanowano głosowanie nad trzema projektami ustaw, zawierającymi propozycje zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...
IMAGE Preferencyjne finansowanie inwestycji badawczych i innowacyjnych
03-07-2015
W dniu 1 lipca br. podczas konferencji organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej podpisana została umowa, umożliwiająca wykorzystanie środków...
IMAGE Zmiany w przepisach dotyczących wykazu prac wzbronionych młodocianym
03-07-2015
Z dniem 15.07.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. RM z dn. 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047, z...
IMAGE Kondycja przedsiębiorstw w I kwartale 2015 r. była dobra i stabilna
02-07-2015
Narodowy Bank Polski opublikował 30 czerwca br. raport na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w I kwartale 2015 r. Z raportu wynika, że w analizowanym okresie kondycja przedsiębiorstw była...
IMAGE Więcej osób skorzysta z zasiłków rodzinnych – prezydent podpisał ustawę „złotówka za złotówkę”
07-07-2015
To już pewne - rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie utracą prawa do świadczeń rodzinnych. Od 2016 r. rodzina otrzymująca zasiłki...
IMAGE Sejm zagłosuje w sprawie projektów nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS
07-07-2015
W porządku obrad, które rozpoczynają się 7 lipca br., zaplanowano głosowanie nad trzema projektami ustaw, zawierającymi propozycje zmian w...
IMAGE WSA: dieta w podróży służbowej ma wyrównać straty
24-06-2015
Tezy: Otrzymywane przez pracowników przebywających w podróży służbowej diety, w tym także należności powstałe przy zastosowaniu przesłanek...
IMAGE Zniesienie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski
25-06-2015
Rada Ecofin przyjęła 19 czerwca 2015r. decyzję, która kończy procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski. Tym samym Polska zredukowała...
IMAGE RPO: zasady ustalania wysokości emerytury osób objętych tzw. starym systemem emerytalnym naruszają konstytucję
26-06-2015
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają liczne skargi od ubezpieczonych objętych tzw. starym systemem emerytalnym. W skargach podnoszony jest...

BHP

Rekompensata pieniężna dla członka OSP poszkodowanego w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach
30-06-2015
Z dniem 01.01.2016 r. wejdą w życie zmiany w ustawie z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn....
Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych – jednolity tekst
18-06-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 15.06.2015 r. pod pozycją 806 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 15.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
Preferencyjne finansowanie inwestycji badawczych i innowacyjnych
03-07-2015
W dniu 1 lipca br. podczas konferencji organizowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej...
Kondycja przedsiębiorstw w I kwartale 2015 r. była dobra i stabilna
02-07-2015
Narodowy Bank Polski opublikował 30 czerwca br. raport na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w I kwartale 2015 r. Z raportu wynika,...
Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy byłym pracownikom przedsiębiorstw robót górniczych – posłowie uchwalili nowelę
01-07-2015
W trakcie obrad sejmu w dniach 23–25.06.br. posłowie przyjęli zmiany, dzięki którym możliwe będzie wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego...
WSA: dieta w podróży służbowej ma wyrównać straty
24-06-2015
Tezy: Otrzymywane przez pracowników przebywających w podróży służbowej diety, w tym także należności powstałe przy zastosowaniu przesłanek...
Zmiany w przepisach dotyczących wykazu prac wzbronionych młodocianym
03-07-2015
Z dniem 15.07.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. RM z dn. 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich...
Trzeci etap deregulacji wykonywania niektórych zawodów uchwalony przez sejm
02-07-2015
W czasie 95. posiedzenia izby niższej parlamentu posłowie uchwalili ustawę stanowiącą trzeci etap deregulacji w zakresie niektórych zawodów...
Więcej osób skorzysta z zasiłków rodzinnych – prezydent podpisał ustawę „złotówka za złotówkę”
07-07-2015
To już pewne - rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie utracą prawa do świadczeń rodzinnych. Od 2016 r. rodzina otrzymująca zasiłki...
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – jednolite przepisy
29-06-2015
W Dzienniku Ustaw z dnia 22.06.2015 r. pod pozycją 859 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 02.06.2015 r. w sprawie ogłoszenia...

ZUS

Sejm zagłosuje w sprawie projektów nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS
07-07-2015
W porządku obrad, które rozpoczynają się 7 lipca br., zaplanowano głosowanie nad trzema projektami ustaw, zawierającymi propozycje zmian w...
Odsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE od 1.07.2015 r.
01-07-2015
Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 czerwca 2015 r., opublikowanym w M.P. z 2015 r. pod poz. 557, w okresie od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r....

03-07-2015
IMAGE Zmiany w przepisach dotyczących wykazu prac wzbronionych młodocianym
Z dniem 15.07.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. RM z dn. 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047, z późn. zm.), których celem jest...
02-07-2015
IMAGE Trzeci etap deregulacji wykonywania niektórych zawodów uchwalony przez sejm
W czasie 95. posiedzenia izby niższej parlamentu posłowie uchwalili ustawę stanowiącą trzeci etap deregulacji w zakresie niektórych zawodów objętych koncesjonowanym dostępem na różnych szczeblach administracyjnych.
29-06-2015
IMAGE Terminowe umowy o pracę – sejm przyjął nowelę k.p. porządkującą zasady zawierania umów na czas określony
  Podczas 95. posiedzenia sejmu, odbywającego się w dniach 23–25.06.br., posłowie przyjęli nowelizację k.p., która porządkuje zasady zawierania terminowych umów o pracę.
24-06-2015
IMAGE WSA: dieta w podróży służbowej ma wyrównać straty
Tezy: Otrzymywane przez pracowników przebywających w podróży służbowej diety, w tym także należności powstałe przy zastosowaniu przesłanek obniżających wartość diety powodujące przyjęcie wartości ujemnej diety (tzw. dieta ujemna)...
23-06-2015
IMAGE Perspektywy rynku pracy: poszukiwani pracownicy chcący się dokształcać
W dniu 22 czerwca w Krakowie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowały konferencję Rynek pracy pracownika czy pracodawcy - inwestycja w kapitał ludzki.
23-06-2015
IMAGE Polityka wsparcia rodzin - nowe projekty już w przyszłym roku
Resort pracy podsumował 2-letni okres funkcjonowania przepisów dotyczących rocznych urlopów dla rodziców. Jak czytamy w przedstawionej przez MPiPS informacji od początku tego roku z urlopów dla rodziców skorzystało już 217 tys. osób. W...
02-07-2015
IMAGE Trzeci etap deregulacji wykonywania niektórych zawodów uchwalony przez sejm
W czasie 95. posiedzenia izby niższej parlamentu posłowie uchwalili ustawę stanowiącą trzeci etap deregulacji w zakresie niektórych zawodów objętych koncesjonowanym dostępem na różnych szczeblach administracyjnych.
23-06-2015
IMAGE Perspektywy rynku pracy: poszukiwani pracownicy chcący się dokształcać
W dniu 22 czerwca w Krakowie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowały konferencję Rynek pracy pracownika czy pracodawcy - inwestycja w kapitał ludzki.
19-06-2015
IMAGE Konkurs "Jestem szefową" - inicjatywa przełamująca stereotypy
W dniu 17 czerwca 2015 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników VI edycji ogólnopolskiego konkursu JESTEM SZEFOWĄ – wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Równego...
11-06-2015
IMAGE MPiPS: spadek bezrobocia w maju
Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w maju do 10,8% z 11,2% w kwietniu. Jeszcze rok temu wynosiła 12,5%.
15-05-2015
IMAGE Bezrobocie rejestrowe spadło do 11,3%
Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 11,3 % i w porównaniu do marca zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. – jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spadek odnotowano we wszystkich województwach....
27-04-2015
IMAGE Bezrobocie rejestrowe pod koniec marca 2015
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec marca 2015 roku 11,7%, co oznacza, że spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,3 pkt proc., natomiast w porównaniu do marca 2014 (kiedy bezrobocie rejestrowe wynosiło 13,5%) wynik...

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

Tak. Więcej osób znajduje zatrudnienie - 4.5%
Nie. Widzę, że przybywa osób, które są bez pracy, ale nie zgłaszają tego do urzędu pracy. - 63.6%
Tak. Firmy oferują pracę. - 9.1%
Nie. Poprawa wynika z faktu, że wiele osób wyjeżdża za pracą za granicę. - 22.7%

Wszystkie głosy: 22
Głosowanie zakończyło się : 30 Cze 2015 - 00:00
IMAGE


Zarządzanie budżetem - rozliczanie dotacji celowych i podmiotowych
03-07-2015  
"Samorządowa instytucja kultury - biblioteka gminna posiadająca osobowość prawną, zatrudniającą 5 osób pozyskuje środki finansowe z różnych projektów. Są to dotacje na konkretny cel;...
IMAGE


Zatrudnienie na emeryturze
25-06-2015  
"Czy emerytowi zatrudnionemu na umowę o pracę należy naliczać 20-procentowy dodatek stażowy i urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni?" Jak wynika z wcześniejszego z artykułu na łamach naszego...
WSA: dieta w podróży służbowej ma wyrównać straty
24-06-2015  
Tezy: Otrzymywane przez pracowników przebywających w podróży służbowej diety, w tym także należności powstałe przy zastosowaniu przesłanek obniżających wartość diety powodujące...
Szkolenia BHP dla pracowników tymczasowych zatrudnionych za pośrednictwem agencji
15-06-2015  
Pracodawca zatrudnia prawie 2.000 pracowników, z czego ok. 700 osób stanowią pracownicy tymczasowi, zatrudnieni w agencji pracy tymczasowej, a wykonujący pracę na jego rzecz jako pracodawcy...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla