PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Czy okres prowadzenia gospodarstwa rolnego wlicza się do stażu pracy?
27-07-2015
"Zakład Gospodarki Komunalnej. Pracownik zatrudniony w ZGK posiada własne gospodarstwo rolne. Jednocześnie od 04.05.2006 roku rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i z tego tytułu...
IMAGE Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia urlopowego?
27-07-2015
Proszę o pomoc w naliczeniu podstawy wynagrodzenia urlopowego. W naszej firmie wlicza się następujące składniki: płaca zasadnicza, premia, dodatek funkcyjny, dodatek za nadgodziny. Czy dzielimy to na...
IMAGE Świadczenie urlopowe raz w roku
24-07-2015
Czy dofinansowanie do wypoczynku letniego należy się pracownikowi za wykorzystany urlop bieżący z danego roku kalendarzowego, czy może być przyznane również za wykorzystany urlop zaległy w danym roku...
IMAGE Nowelizacja Kodeksu pracy - czy pracodawcy będą obchodzić przepisy zawierając umowy na zastępstwo?
24-07-2015
W dniach 23–25.06.br., posłowie przyjęli nowelizację k.p., która porządkuje zasady zawierania terminowych umów o pracę (patrz: Terminowe umowy o pracę – sejm przyjął nowelę k.p. porządkującą...
IMAGE Czy rząd zamierza zlikwidować drugi filar emerytalny?
24-07-2015
Do ministra pracy i polityki społecznej skierowano interpelację w sprawie polskiego systemu emerytalnego (nr 33118). W opinii posłów Klubu Parlamentarnego PiS Bogdana Rzońcy i Jana Warzechy jednym z...
IMAGE Czy bank ma prawo zablokować wszystkie środki na koncie bankowym w przypadku upadłości konsumenckiej?
22-07-2015
Poseł Henryk Siedlaczek przesłał interpelację nr 32657 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów prawa dotyczących upadłości...
IMAGE Niekorzystne skutki wprowadzenia ruchomego czasu pracy?
23-07-2015
Interpelacja nr 31929 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szkodliwych dla pracowników uregulowań prawnych zawartych w nowelizacji...
IMAGE Czy okres prowadzenia gospodarstwa rolnego wlicza się do stażu pracy?
27-07-2015
"Zakład Gospodarki Komunalnej. Pracownik zatrudniony w ZGK posiada własne gospodarstwo rolne. Jednocześnie od 04.05.2006 roku rozpoczął...
IMAGE Nowelizacja Kodeksu pracy - czy pracodawcy będą obchodzić przepisy zawierając umowy na zastępstwo?
24-07-2015
W dniach 23–25.06.br., posłowie przyjęli nowelizację k.p., która porządkuje zasady zawierania terminowych umów o pracę (patrz: Terminowe...
IMAGE MPiPS: zasiłek pogrzebowy nie ma pokryć kosztów pogrzebu
22-07-2015
Wysokość zasiłku pogrzebowego nie będzie w najbliższym czasie zmieniana, gdyż jego celem nie było i nie jest umożliwienie pokrycia pełnych...

BHP

Napoje musi zapewnić pracodawca
17-07-2015
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych jest obowiązany udostępnić im nieodpłatnie odpowiednie posiłki i...
Wykaz prac uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet – projekt zmian
16-07-2015
W dniu 19.06.br. minister pracy przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekt rozp. Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie...
Czy bank ma prawo zablokować wszystkie środki na koncie bankowym w przypadku upadłości konsumenckiej?
22-07-2015
Poseł Henryk Siedlaczek przesłał interpelację nr 32657 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów prawa dotyczących upadłości...
Zwolnienie z ewidencjonowania usług wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
21-07-2015
Pytanie podatnika: Czy w przypadku zakresu działalności i rodzaju wykształcenia Wnioskodawca zobowiązany jest do wprowadzenia ewidencjonowania...
Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia urlopowego?
27-07-2015
Proszę o pomoc w naliczeniu podstawy wynagrodzenia urlopowego. W naszej firmie wlicza się następujące składniki: płaca zasadnicza, premia,...
Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy byłym pracownikom przedsiębiorstw robót górniczych – posłowie uchwalili nowelę
01-07-2015
W trakcie obrad sejmu w dniach 23–25.06.br. posłowie przyjęli zmiany, dzięki którym możliwe będzie wypłacanie ekwiwalentu pieniężnego...
Czy okres prowadzenia gospodarstwa rolnego wlicza się do stażu pracy?
27-07-2015
"Zakład Gospodarki Komunalnej. Pracownik zatrudniony w ZGK posiada własne gospodarstwo rolne. Jednocześnie od 04.05.2006 roku rozpoczął...
Nowelizacja Kodeksu pracy - czy pracodawcy będą obchodzić przepisy zawierając umowy na zastępstwo?
24-07-2015
W dniach 23–25.06.br., posłowie przyjęli nowelizację k.p., która porządkuje zasady zawierania terminowych umów o pracę (patrz: Terminowe...
Zwolnienie z ewidencjonowania usług wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
21-07-2015
Pytanie podatnika: Czy w przypadku zakresu działalności i rodzaju wykształcenia Wnioskodawca zobowiązany jest do wprowadzenia ewidencjonowania...
Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych - pełne zinformatyzowanie systemu świadczeń
20-07-2015
W dniu 10 lipca 2015 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Dzięki zmianom zawartym...

ZUS

Czy rząd zamierza zlikwidować drugi filar emerytalny?
24-07-2015
Do ministra pracy i polityki społecznej skierowano interpelację w sprawie polskiego systemu emerytalnego (nr 33118). W opinii posłów Klubu...
MPiPS: zasiłek pogrzebowy nie ma pokryć kosztów pogrzebu
22-07-2015
Wysokość zasiłku pogrzebowego nie będzie w najbliższym czasie zmieniana, gdyż jego celem nie było i nie jest umożliwienie pokrycia pełnych...

15-07-2015
IMAGE Świadczenie urlopowe raz w roku
Czy dofinansowanie do wypoczynku letniego należy się pracownikowi za wykorzystany urlop bieżący z danego roku kalendarzowego, czy może być przyznane również za wykorzystany urlop zaległy w danym roku kalendarzowym? Dofinansowanie dla...
15-07-2015
IMAGE Niekorzystne skutki wprowadzenia ruchomego czasu pracy?
Interpelacja nr 31929 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szkodliwych dla pracowników uregulowań prawnych zawartych w nowelizacji ustawy Kodeks pracy. Art. 1401 wprowadził regulacje prawne szkodliwe dla strony pracowniczej....
15-07-2015
IMAGE Termin zakończenia urlopu z zachowaniem ciągłości urlopu
Czy urlop wypoczynkowy rozpoczynający się np. od 01.07.2015 powinien zakończyć się w dniu 12.07.2015 czy 15.07.2015 aby zachować ciągłość 14 dni kalendarzowych zgodnie z art.162 k.p. Stosownie do treści art. 162 Kodeksu pracy
15-07-2015
IMAGE Jaką zawrzeć umowę z pracownikiem sezonowym?
Prowadzę ośrodek wypoczynkowy i zamierzam, jak co roku, zatrudnić pracowników sezonowych. Czy mogę zawrzeć z tymi pracownikami umowy zlecenia?   Zatrudniając pracowników sezonowych musi Pani spełnić wszelkie warunki ustanowione w art. 29...
15-07-2015
IMAGE Napoje musi zapewnić pracodawca
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych jest obowiązany udostępnić im nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje - jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (art. 232 k.p.). Rodzaje tych...
15-07-2015
IMAGE Pracodawca musi udzielić urlopu
Pracodawca zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, część pracowników zostaje oddelegowana do pracy na kontraktach w Niemczech - czy w regulaminie pracowników oddelegowanych pracodawca może zamieścić zapis, że ze względów...
13-07-2015
IMAGE Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%
Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%. To najlepszy wynik od 7 lat. W porównaniu do maja stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. Sytuacja poprawiła się we wszystkich województwach. Najsilniejszy w...
02-07-2015
IMAGE Trzeci etap deregulacji wykonywania niektórych zawodów uchwalony przez sejm
W czasie 95. posiedzenia izby niższej parlamentu posłowie uchwalili ustawę stanowiącą trzeci etap deregulacji w zakresie niektórych zawodów objętych koncesjonowanym dostępem na różnych szczeblach administracyjnych.
23-06-2015
IMAGE Perspektywy rynku pracy: poszukiwani pracownicy chcący się dokształcać
W dniu 22 czerwca w Krakowie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowały konferencję Rynek pracy pracownika czy pracodawcy - inwestycja w kapitał ludzki.
19-06-2015
IMAGE Konkurs "Jestem szefową" - inicjatywa przełamująca stereotypy
W dniu 17 czerwca 2015 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników VI edycji ogólnopolskiego konkursu JESTEM SZEFOWĄ – wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Równego...
11-06-2015
IMAGE MPiPS: spadek bezrobocia w maju
Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w maju do 10,8% z 11,2% w kwietniu. Jeszcze rok temu wynosiła 12,5%.
15-05-2015
IMAGE Bezrobocie rejestrowe spadło do 11,3%
Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 11,3 % i w porównaniu do marca zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. – jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spadek odnotowano we wszystkich województwach....

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

IMAGE


Czy okres prowadzenia gospodarstwa rolnego wlicza się do stażu pracy?
27-07-2015  
"Zakład Gospodarki Komunalnej. Pracownik zatrudniony w ZGK posiada własne gospodarstwo rolne. Jednocześnie od 04.05.2006 roku rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i z tego tytułu...
IMAGE


Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia urlopowego?
15-07-2015  
Proszę o pomoc w naliczeniu podstawy wynagrodzenia urlopowego. W naszej firmie wlicza się następujące składniki: płaca zasadnicza, premia, dodatek funkcyjny, dodatek za nadgodziny. Czy dzielimy...
Nowelizacja Kodeksu pracy - czy pracodawcy będą obchodzić przepisy zawierając umowy na zastępstwo?
15-07-2015  
W dniach 23–25.06.br., posłowie przyjęli nowelizację k.p., która porządkuje zasady zawierania terminowych umów o pracę (patrz: Terminowe umowy o pracę – sejm przyjął nowelę k.p....
Niekorzystne skutki wprowadzenia ruchomego czasu pracy?
15-07-2015  
Interpelacja nr 31929 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szkodliwych dla pracowników uregulowań prawnych zawartych w nowelizacji ustawy Kodeks pracy. Art. 1401 wprowadził regulacje...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla