PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Eksport towarów z Polski wzrósł o 7 proc.
03-08-2015
Według ostatecznych danych GUS w 2014 r. eksport towarów z Polski wzrósł w stosunku do 2013 r. o 7 proc., osiągając wartość blisko 165,8 mld euro. Natomiast import wyniósł 168,4 mld euro i był...
IMAGE Łączenie ubezpieczenia KRUS i ZUS do wyliczenia emerytury
03-08-2015
Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej została skierowana interpelacja w sprawie łączenia ubezpieczenia KRUS i ZUS do wyliczenia emerytury (nr 31758). W interpelacji zadano pytanie czy ubezpieczenie w...
IMAGE Opublikowano ustawę eliminującą nadużycia w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
31-07-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1066 z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, która...
IMAGE Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ponoszone za małżonkę wspólnika to koszt spółki
31-07-2015
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto jest wspólnikiem spółki cywilnej, która również prowadzi...
IMAGE Kto musi zostać przeszkolony w zakresie bhp?
31-07-2015
Podpisujemy z pracownikiem kolejną umowę o pracę, tym razem na czas nieokreślony. Czy pracownik ten musi przejść szkolenie bhp, jeśli uczestniczył w takim szkoleniu kilka miesięcy wcześniej? Zgodnie...
IMAGE Łączenie ubezpieczenia KRUS i ZUS do wyliczenia emerytury
03-08-2015
Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej została skierowana interpelacja w sprawie łączenia ubezpieczenia KRUS i ZUS do wyliczenia emerytury (nr...
IMAGE Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ponoszone za małżonkę wspólnika to koszt spółki
31-07-2015
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto jest...
IMAGE Eksport towarów z Polski wzrósł o 7 proc.
03-08-2015
Według ostatecznych danych GUS w 2014 r. eksport towarów z Polski wzrósł w stosunku do 2013 r. o 7 proc., osiągając wartość blisko 165,8 mld...
IMAGE Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów świadczenia urlopowego wypłacanego pracownikom
28-07-2015
Do ministra finansów została skierowana interpelacja (nr 32617) w sprawie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów świadczenia...
IMAGE Korzystanie z samochodu służbowego a moment powstania przychodu po stronie pracownika
29-07-2015
Jak ustalić moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w związku z tym do kiedy należy obliczyć i wpłacić...

BHP

Kto musi zostać przeszkolony w zakresie bhp?
31-07-2015
Podpisujemy z pracownikiem kolejną umowę o pracę, tym razem na czas nieokreślony. Czy pracownik ten musi przejść szkolenie bhp, jeśli...
Napoje musi zapewnić pracodawca
17-07-2015
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych jest obowiązany udostępnić im nieodpłatnie odpowiednie posiłki i...
Eksport towarów z Polski wzrósł o 7 proc.
03-08-2015
Według ostatecznych danych GUS w 2014 r. eksport towarów z Polski wzrósł w stosunku do 2013 r. o 7 proc., osiągając wartość blisko 165,8 mld...
Czy bank ma prawo zablokować wszystkie środki na koncie bankowym w przypadku upadłości konsumenckiej?
22-07-2015
Poseł Henryk Siedlaczek przesłał interpelację nr 32657 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów prawa dotyczących upadłości...
Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ponoszone za małżonkę wspólnika to koszt spółki
31-07-2015
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto jest...
Podróże służbowe: skutki podatkowe zwrotu należności przekraczających przepisowe limity
30-07-2015
Jakie są skutki podatkowe zwrotu pracownikowi należności z tytułu podróży służbowej, których wartość przekracza limity określone w...
Elementy wynagrodzenia za pracę podlegają takiej samej ochronie jak wynagrodzenie zasadnicze
28-07-2015
"Od miesiąca kwietnia br. Pracodawca - dyrektor izby skarbowej nie wypłaca nam świadczeń za urlopy i chorobowe. Gdzie możemy się zwrócić o...
Nauczanie indywidualne a koszty podróży służbowej
28-07-2015
"Nasi nauczyciele realizują godziny nauczania indywidualnego dla uczennicy w jej miejscu zamieszkania. Dostają delegacje ze wskazaniem samochodów...
Opublikowano ustawę eliminującą nadużycia w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
31-07-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1066 z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i...
Wzrosną zasiłki z pomocy społecznej
30-07-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1058 opublikowano rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot...

ZUS

Łączenie ubezpieczenia KRUS i ZUS do wyliczenia emerytury
03-08-2015
Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej została skierowana interpelacja w sprawie łączenia ubezpieczenia KRUS i ZUS do wyliczenia emerytury (nr...
Opublikowano ustawę eliminującą nadużycia w zakresie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
31-07-2015
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1066 z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i...

15-07-2015
IMAGE Świadczenie urlopowe raz w roku
Czy dofinansowanie do wypoczynku letniego należy się pracownikowi za wykorzystany urlop bieżący z danego roku kalendarzowego, czy może być przyznane również za wykorzystany urlop zaległy w danym roku kalendarzowym? Dofinansowanie dla...
15-07-2015
IMAGE Niekorzystne skutki wprowadzenia ruchomego czasu pracy?
Interpelacja nr 31929 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szkodliwych dla pracowników uregulowań prawnych zawartych w nowelizacji ustawy Kodeks pracy. Art. 1401 wprowadził regulacje prawne szkodliwe dla strony pracowniczej....
15-07-2015
IMAGE Termin zakończenia urlopu z zachowaniem ciągłości urlopu
Czy urlop wypoczynkowy rozpoczynający się np. od 01.07.2015 powinien zakończyć się w dniu 12.07.2015 czy 15.07.2015 aby zachować ciągłość 14 dni kalendarzowych zgodnie z art.162 k.p. Stosownie do treści art. 162 Kodeksu pracy
15-07-2015
IMAGE Jaką zawrzeć umowę z pracownikiem sezonowym?
Prowadzę ośrodek wypoczynkowy i zamierzam, jak co roku, zatrudnić pracowników sezonowych. Czy mogę zawrzeć z tymi pracownikami umowy zlecenia?   Zatrudniając pracowników sezonowych musi Pani spełnić wszelkie warunki ustanowione w art. 29...
15-07-2015
IMAGE Napoje musi zapewnić pracodawca
Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych jest obowiązany udostępnić im nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje - jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (art. 232 k.p.). Rodzaje tych...
15-07-2015
IMAGE Pracodawca musi udzielić urlopu
Pracodawca zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, część pracowników zostaje oddelegowana do pracy na kontraktach w Niemczech - czy w regulaminie pracowników oddelegowanych pracodawca może zamieścić zapis, że ze względów...
13-07-2015
IMAGE Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%
Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%. To najlepszy wynik od 7 lat. W porównaniu do maja stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. Sytuacja poprawiła się we wszystkich województwach. Najsilniejszy w...
02-07-2015
IMAGE Trzeci etap deregulacji wykonywania niektórych zawodów uchwalony przez sejm
W czasie 95. posiedzenia izby niższej parlamentu posłowie uchwalili ustawę stanowiącą trzeci etap deregulacji w zakresie niektórych zawodów objętych koncesjonowanym dostępem na różnych szczeblach administracyjnych.
23-06-2015
IMAGE Perspektywy rynku pracy: poszukiwani pracownicy chcący się dokształcać
W dniu 22 czerwca w Krakowie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowały konferencję Rynek pracy pracownika czy pracodawcy - inwestycja w kapitał ludzki.
19-06-2015
IMAGE Konkurs "Jestem szefową" - inicjatywa przełamująca stereotypy
W dniu 17 czerwca 2015 r. w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników VI edycji ogólnopolskiego konkursu JESTEM SZEFOWĄ – wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Równego...
11-06-2015
IMAGE MPiPS: spadek bezrobocia w maju
Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w maju do 10,8% z 11,2% w kwietniu. Jeszcze rok temu wynosiła 12,5%.
15-05-2015
IMAGE Bezrobocie rejestrowe spadło do 11,3%
Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 11,3 % i w porównaniu do marca zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. – jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spadek odnotowano we wszystkich województwach....

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

IMAGE


Kto musi zostać przeszkolony w zakresie bhp?
15-07-2015  
Podpisujemy z pracownikiem kolejną umowę o pracę, tym razem na czas nieokreślony. Czy pracownik ten musi przejść szkolenie bhp, jeśli uczestniczył w takim szkoleniu kilka miesięcy...
IMAGE


Odpowiedzialność z tytułu utraty bagażu podczas wakacji
29-07-2015  
Od kogo żądać zwrotu zaginionego bagażu podczas wycieczki i na jakich zasadach?
Łączenie ubezpieczenia KRUS i ZUS do wyliczenia emerytury
15-07-2015  
Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej została skierowana interpelacja w sprawie łączenia ubezpieczenia KRUS i ZUS do wyliczenia emerytury (nr 31758). W interpelacji zadano pytanie czy...
Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy ponoszone za małżonkę wspólnika to koszt spółki
31-07-2015  
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto jest wspólnikiem spółki cywilnej, która również prowadzi...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla