PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

NAJNOWSZE
Zapamiętaj mnie

IMAGE Przeciętne wynagrodzenie w województwach w I kwartale 2015 r.
01-06-2015
Główny Urząd Statystyczny podał informację o wysokości wynagrodzenia w poszczególnych województwach w pierwszym kwartale 2015 r.
IMAGE Wypadki przy pracy w I kwartale 2015 roku
01-06-2015
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wypadków przy pracy w pierwszym kwartale 2015 roku. Dane uzyskiwane są ze statystycznej...
IMAGE Opodatkowanie odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę
01-06-2015
Czy wypłata odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IMAGE MPiPS: nie można różnicować praw i obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą
29-05-2015
Podstawą wyliczenia składki zdrowotnej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest równowartość 75% przeciętnego...
IMAGE Pomoc społeczna – świadczenia i pomoc pieniężna dla opozycjonistów nie będą wliczane do dochodu
28-05-2015
Z dniem 31.08.br. wejdą w życie przepisy nowej ustawy z dn. 20.03.2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych...
IMAGE Pracodawcy ukrywają faktyczną liczbę godzin przepracowanych przez pracownika
27-08-2013
Na posiedzeniu w dniu 26 lipca br. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej przyjęła informację Państwowej Inspekcji Pracy o wynikach...
IMAGE Bezrobocie w strefie euro - dane Eurostatu
16-10-2013
Stopa bezrobocia w sierpniu 2013 roku w strefie euro (EA17) wyniosła 12%, co oznacza, że bezrobocie spadło w stosunku do lipca br. o 0,1 punktu...
IMAGE ZUS: 50 mln zł wstrzymanych świadczeń chorobowych w wyniku kontroli zwolnień lekarskich
19-11-2013
W efekcie kontroli zwolnień lekarskich ZUS w III kwartale tego roku Zakład wstrzymał bądź cofnął świadczenia chorobowe na kwotę 50 mln zł.
IMAGE Wymiar urlopu pracownika
21-01-2014
Pracownik był zatrudniony na czas określony od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. Następnie otrzymał drugą umowę o pracę na czas określony od...
IMAGE Premia regulaminowa - moment zaliczenia do KUP
17-02-2014
Czy premia regulaminowa miesięczna wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika kwartalnie w terminie do dnia 10-tego miesiąca...

BHP

Wypełniamy nowy wzór skierowania na badanie lekarskie pracownika
21-04-2015
Z dniem 01.04.2015 r. weszły w życie przepisy wykonawcze, na podstawie których określono wzór skierowania na badania lekarskie, przeprowadzane w...
Wymagania zdrowotne oraz badania lekarskie dotyczące osób ubiegających się o świadectwo maszynisty
20-04-2015
Dnia 03.04.2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) wydał nowe rozp. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich oraz oceny zdolności...
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015
25-05-2015
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w...
Bezrobocie rejestrowe spadło do 11,3%
15-05-2015
Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 11,3 % i w porównaniu do marca zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. – jak wynika z szacunków...
Rozliczanie dojazdów do pracy firmowym samochodem
13-05-2015
Czy w związku z wynikającym z faktu udostępnienia pracownikom Spółki samochodów służbowych i zobowiązaniem pracowników do parkowania...
Pożyczki dla pracowników i zleceniobiorców
28-04-2015
Czy udzielenie niskooprocentowanych pożyczek pracownikom i zleceniobiorcom, przy zachowaniu jednakowych zasad i warunków udzielania pożyczek...
Zawody regulowane, w przypadku których można wszcząć procedurę uznawalności
21-05-2015
 W Dzienniku Ustaw z dnia 14.05.2015 r. pod pozycją 659 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 28.04.2015 r., w załączniku do...
Postępowanie w sprawie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców – nowe rozporządzenie
04-05-2015
W dniu 01.04.2015 r. MPiPS wydał nowe rozp. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. poz. 543), które zastępuje – z dniem...
Ustawa o izbach lekarskich – ogłoszono jednolity tekst
22-05-2015
 W Dzienniku Ustaw z dnia 13.05.2015 r. pod pozycją 651 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia...
Zawody regulowane, w przypadku których można wszcząć procedurę uznawalności
21-05-2015
 W Dzienniku Ustaw z dnia 14.05.2015 r. pod pozycją 659 opublikowano obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 28.04.2015 r., w załączniku do...

ZUS

MPiPS: nie można różnicować praw i obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą
29-05-2015
Podstawą wyliczenia składki zdrowotnej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest równowartość 75% przeciętnego...
Pomoc społeczna – świadczenia i pomoc pieniężna dla opozycjonistów nie będą wliczane do dochodu
28-05-2015
Z dniem 31.08.br. wejdą w życie przepisy nowej ustawy z dn. 20.03.2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych...
15-05-2015
IMAGE Bezrobocie rejestrowe spadło do 11,3%
Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 11,3 % i w porównaniu do marca zmniejszyła się o 0,4 pkt. proc. – jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Spadek odnotowano we wszystkich województwach....
27-04-2015
IMAGE Bezrobocie rejestrowe pod koniec marca 2015
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec marca 2015 roku 11,7%, co oznacza, że spadła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 0,3 pkt proc., natomiast w porównaniu do marca 2014 (kiedy bezrobocie rejestrowe wynosiło 13,5%) wynik...
14-04-2015
IMAGE Kolejny spadek bezrobocia
Stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w marcu do 11,7 proc. z 12% w lutym – wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jeszcze rok temu wynosiła 13,5%.
30-03-2015
IMAGE Bezrobocie rejestrowe w lutym 2015
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec lutego 2015 roku 12%, co oznacza, że nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w porównaniu do lutego 2014 (kiedy bezrobocie rejestrowe wynosiło 13,9%) wynik...
26-03-2015
IMAGE Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2015–2017 – rząd przyjął dokument
Dnia 10.03.br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie wdrożenia Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia (KPDZ) na lata 2015–2017, która została przedłożona przez szefa resortu pracy.
20-03-2015
IMAGE Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – zmiana w ustawie o promocji zatrudnienia
Z dniem 31.03.br. wchodzi w życie zmiana w przepisach ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149) dotycząca przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które...

Czy widzisz poprawę na rynku pracy

Tak. Więcej osób znajduje zatrudnienie - 6.3%
Nie. Widzę, że przybywa osób, które są bez pracy, ale nie zgłaszają tego do urzędu pracy. - 68.8%
Tak. Firmy oferują pracę. - 12.5%
Nie. Poprawa wynika z faktu, że wiele osób wyjeżdża za pracą za granicę. - 12.5%

Wszystkie głosy: 16
Głosowanie zakończyło się : 30 Maj 2015 - 00:00
Działalność przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej
27-05-2015  
"Na terenie zakładu pracy, w pokoju związkowym miało się odbyć posiedzenie Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego. Czy pracodawca ma prawo zabronić wstępu na teren zakładu pracy...
Przechowywanie dokumentacji pracowniczej i prowadzenie akt osobowych
26-05-2015  
"Jeśli pracownik złoży do kadr wniosek urlopowy, to jaki czas trzeba przechowywać w archiwum takie wnioski? Przy normalnych dokumentach jest to 5 lub 10 lat, a takie dokumenty jak wnioski...
Opodatkowanie odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę
01-06-2015  
Czy wypłata odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
MPiPS: nie można różnicować praw i obowiązków osób prowadzących działalność gospodarczą
29-05-2015  
Podstawą wyliczenia składki zdrowotnej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest równowartość 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla