Prawo PL - Profesjonalny portal prawny

Wska藕nik waloryzacji sk艂adek emerytalnych za IV kw. 2013 r.

Wska藕nik waloryzacji sk艂adek na ubezpieczenie emerytalne za IV kwarta艂 2013 r., og艂oszony przez MPiPS w obwieszczeniu z dn. 10.03.2014 r. (M.P. z 2014 r. poz. 218), wyni贸s艂 100,00%.

Zgodnie z聽przepisami art. 25 ustawy z聽dn. 17.12.1998 r.聽o emeryturach i聽rentach z聽Funduszu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych聽(t. jedn.聽Dz.U. z聽2013 r. poz. 1440) sk艂adki na聽ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowane na聽koncie ubezpieczonego podlegaj膮 waloryzacji. Polega ona na聽pomno偶eniu zewidencjonowanych na聽koncie ubezpieczonego sk艂adek przez wska藕nik waloryzacji. Wska藕nik ten jest r贸wny wska藕nikowi cen towar贸w i聽us艂ug konsumpcyjnych og贸艂em w聽roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym termin waloryzacji w聽stosunku do poprzedniego roku powi臋kszonemu o聽wzrost realny sumy przypisu sk艂adek na聽ubezpieczenie emerytalne (w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym termin waloryzacji w聽stosunku do roku poprzedniego).

B. Opar

Wszystkie prawa zastrze偶one 漏 GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013

Top Desktop version