PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2016 r.
25-08-2016
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego w okresie od 1 października do 31 grudnia 2016 r. nie będzie podlegała waloryzacji.
IMAGE Nowa strona internetowa ZUS już dostępna
25-08-2016
Strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jedna z najbardziej popularnych witryn instytucji publicznych w Polsce. Miesięcznie odwiedza ją około 900 tys. użytkowników. Nowa witryna zus.pl,...
IMAGE Umowa o pracę na zastępstwo
24-08-2016
"Jeżeli w umowie na zastępstwo jest zapis, że umowa jest zawarta do czasu powrotu do pracy Pani X, to z jakim dniem rozwiązuje się umowa, lub jeżeli jest zapis do dnia powrotu do pracy Pani X w związku...
IMAGE Resort finansów przedłuży termin składania informacji JPK_VAT
24-08-2016
W związku ze zgłaszanymi przez podmioty realizujące istotne zadania publiczne trudnościami w dostosowaniu się od 1 lipca 2016 r. do wymogu obligatoryjnego składania informacji o prowadzonej ewidencji w...
IMAGE Związki zawodowe dla osób wykonujących pracę zarobkową oraz wolontariuszy i stażystów
24-08-2016
Przygotowana w MRPiPS nowelizacja ustawy o związkach zawodowych przewiduje objęcie pełnym prawem koalicji związkowej, tj. prawem tworzenia i wstępowania do organizacji związkowych,  wszystkich, którzy...
IMAGE Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2016 r.
25-08-2016
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego w okresie od 1 października do 31 grudnia...
IMAGE Nowa strona internetowa ZUS już dostępna
25-08-2016
Strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jedna z najbardziej popularnych witryn instytucji publicznych w Polsce. Miesięcznie...
IMAGE MRPiPS: umorzony czynsz nie będzie wyłączony z dochodu
23-08-2016
Jeszcze w czerwcu do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej została skierowana interpelacja (nr 4393) w sprawie wyłączenia umorzonej kwoty...
IMAGE Wskaźnik waloryzacji składek gromadzonych na subkoncie w ZUS za II kw. 2016 r.
22-08-2016
Prezes ZUS podał wysokość wskaźnika waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2016 roku. Wskaźnik ten nie zmienił...
IMAGE Resort finansów przedłuży termin składania informacji JPK_VAT
24-08-2016
W związku ze zgłaszanymi przez podmioty realizujące istotne zadania publiczne trudnościami w dostosowaniu się od 1 lipca 2016 r. do wymogu...

Substancje chemiczne, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym - jednolite przepisy
16-08-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 27.07.2016 r. pod pozycją 1117 opublikowano obwieszczenie szefa resortu zdrowia, w załączniku do którego zawarto...
Kampania CIOP zdrowie pracowników zyskiem firmy
02-08-2016
W marcu br. rusza informacyjna kampania społeczna pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”, koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy...
Resort finansów przedłuży termin składania informacji JPK_VAT
24-08-2016
W związku ze zgłaszanymi przez podmioty realizujące istotne zadania publiczne trudnościami w dostosowaniu się od 1 lipca 2016 r. do wymogu...
MF: w budżecie na 2017 rok zabezpieczono środki na zmiany dotyczące wieku emerytalnego
23-08-2016
Ministerstwo Finansów przekazało członkom Rady Ministrów wstępny projekt budżetu państwa na rok 2017. Resort informuje, że w budżecie...
Studia MBA w kosztach uzyskania przychodu
22-08-2016
 Czy w przedmiotowej sprawie wydatek poniesiony na studia MBA będzie kosztem uzyskania przychodu? Jeśli wydatek poniesiony na studia MBA będzie...
Rozliczenie użycia własnego sprzętu przez pracownika
19-08-2016
Czy jednorazowa wypłata pracownikowi ekwiwalentu z góry w wysokości udokumentowanej wartości sprzętu za świadczenie pracy przy jego użyciu...
Umowa o pracę na zastępstwo
24-08-2016
"Jeżeli w umowie na zastępstwo jest zapis, że umowa jest zawarta do czasu powrotu do pracy Pani X, to z jakim dniem rozwiązuje się umowa, lub...
Związki zawodowe dla osób wykonujących pracę zarobkową oraz wolontariuszy i stażystów
24-08-2016
Przygotowana w MRPiPS nowelizacja ustawy o związkach zawodowych przewiduje objęcie pełnym prawem koalicji związkowej, tj. prawem tworzenia i...
Kodeks karny - ogłoszono jednolitą wersję aktu prawnego
16-08-2016
Ustawa z dn. 06.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553) doczekała się nowej urzędowo ujednoliconej wersji – w Dzienniku Ustaw z dnia...
Wynagrodzenie z umowy aktywizacyjnej w KUP
03-08-2016
Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie wynikającego z umowy aktywizacyjnej oraz wystawionej zgodnie z jej...

ZUS

Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2016 r.
25-08-2016
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego w okresie od 1 października do 31 grudnia...
Nowa strona internetowa ZUS już dostępna
25-08-2016
Strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jedna z najbardziej popularnych witryn instytucji publicznych w Polsce. Miesięcznie...

18-08-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w lipcu 2016 r.
08-08-2016
IMAGE W lipcu bezrobocie najniższe od 25 lat
Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu br. wyniosła 8,6%. To spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do czerwca tego roku. Jak informuje resort tak dobrego wyniku nie było od...
25-07-2016
IMAGE Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce
W badaniu struktury wynagrodzeń według zawodów uzyskano informacje dla 7746,8 tys. osób zatrudnionych w październiku 2014 roku w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
19-07-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w czerwcu 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
08-07-2016
IMAGE Bezrobocie w czerwcu na poziomie 8,8 proc.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło dane dotyczące bezrobocia w ostatnim miesiącu. Z informacji resortu wynika, ze stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu br. wyniosła 8,8%. To spadek o 0,3 pkt. proc. w porównaniu...
01-07-2016
IMAGE Zatrudnienie i wynagrodzenie w I kw. 2016 r.
GUS przedstawił informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w I kwartale 2016 roku. Z przedstawionych informacji wynika, że liczba pracujących według stanu na 31 marca br. wyniosła 8829,9 tys. osób i była o 2,3% wyższa niż przed rokiem...
25-08-2016
IMAGE Nowa strona internetowa ZUS już dostępna
Strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jedna z najbardziej popularnych witryn instytucji publicznych w Polsce. Miesięcznie odwiedza ją około 900 tys. użytkowników. Nowa witryna zus.pl, która na razie jest dostępna dla...
10-08-2016
IMAGE Od 01.09.2016 r. młodociani pracownicy otrzymają niższe wynagrodzenie
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kw. 2016 r. od dnia 01.09.2016 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych.  
14-08-2016
IMAGE Wymiar urlopu pracownika tymczasowego
Ile dni  urlopu wypoczynkowego powinien otrzymać za każdy przepracowany miesiąc pracownik tymczasowy zatrudniony na ½ etatu oraz drugi pracownik zatrudniony na 1/10 etatu? Czy brak regulacji tej kwestii w ustawie  o pracownika tymczasowych ...
04-08-2016
IMAGE SN: płatnikiem składek ZUS jest spółka z grupy kapitałowej a nie cała grupa
​Sąd Najwyższy w dniu 16 czerwca 2016 r. rozpoznawał sprawę w przedmiocie pytania prawnego, jakie Sąd Apelacyjny w W. skierował w trybie art. 390 § 1 k.p.c. w sprawie z odwołania spółki IBS. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych...
19-07-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w czerwcu 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
20-07-2016
IMAGE Teczka akt pracownika
"Ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela. Czy ocena dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela oraz karta oceny pracy powinna się znaleźć w teczce akt pracownika?" Pracodawca ma obowiązek założenia i prowadzenia oddzielnie dla...

Czy program Rodzina 500+ wpłynie na poprawę sytuacji demograficznej

Tak - 45.8%
Nie - 54.2%

Wszystkie głosy: 24
Głosowanie zakończyło się : 01 Lip 2016 - 00:00
IMAGE


Umowa o pracę na zastępstwo
24-08-2016  
"Jeżeli w umowie na zastępstwo jest zapis, że umowa jest zawarta do czasu powrotu do pracy Pani X, to z jakim dniem rozwiązuje się umowa, lub jeżeli jest zapis do dnia powrotu do pracy Pani X w...
IMAGE


Przedszkola i zasady urlopowania nauczycieli
18-08-2016  
„Nauczyciel przedszkola przebywał na urlopie zdrowotnym od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. Czy po urlopie zdrowotnym należy mu się urlop wypoczynkowy, jeżeli tak to w jakim wymiarze, 35 dni czy...
MRPiPS: umorzony czynsz nie będzie wyłączony z dochodu
23-08-2016  
Jeszcze w czerwcu do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej została skierowana interpelacja (nr 4393) w sprawie wyłączenia umorzonej kwoty zaległości czynszowych z definicji dochodu w...
Studia MBA w kosztach uzyskania przychodu
22-08-2016  
 Czy w przedmiotowej sprawie wydatek poniesiony na studia MBA będzie kosztem uzyskania przychodu? Jeśli wydatek poniesiony na studia MBA będzie stanowił koszt uzyskania przychodu to w którym...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla