PrawoPL - Profesjonalny portal prawny

Zapamiętaj mnie


IMAGE Wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami - nowa ustawa
29-08-2016
W Dzienniku Ustaw z dn. 09.08.2016 r. pod pozycją 1202 ogłoszono nową ustawę z dn. 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
IMAGE Rząd przyjął wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2017
29-08-2016
Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2017, przedłożony przez ministra finansów. PKB ma wzrosnąć w przyszłym roku o 3,6 proc., deficyt sektora finansów publicznych ma...
IMAGE Ceny wody dla mieszkańców nie powinny być wysokie
29-08-2016
Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wskazuje, że ceny wody z wodociągów i odprowadzania ścieków w Polsce należą do najwyższych w Unii Europejskiej. Aby zapobiec takim sytuacjom,...
IMAGE Placówki ZUS będą otwarte do 18.00
26-08-2016
ZUS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów i przedłuża godziny otwarcia placówek. Od 1 września sale obsługi Zakładu będą otwarte w każdy poniedziałek aż do godziny 18.00.
IMAGE Prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym dziecko piersią - nowela k.p.
26-08-2016
Z dniem 03.08.br. weszły w życie zmiany w k.p. wynikające z ustawy z dn. 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1053).
IMAGE Ceny wody dla mieszkańców nie powinny być wysokie
29-08-2016
Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wskazuje, że ceny wody z wodociągów i odprowadzania ścieków w Polsce należą do najwyższych w...
IMAGE Rząd przyjął wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2017
29-08-2016
Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2017, przedłożony przez ministra finansów. PKB ma wzrosnąć w przyszłym...
IMAGE Wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami - nowa ustawa
29-08-2016
W Dzienniku Ustaw z dn. 09.08.2016 r. pod pozycją 1202 ogłoszono nową ustawę z dn. 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób...
IMAGE Zwolnienie podatkowe za transport medyczny
26-08-2016
Czy można przyjąć, iż zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 20 podlega transport sanitarny (komercyjny – w 100% odpłatny),...
IMAGE MRPiPS: umorzony czynsz nie będzie wyłączony z dochodu
23-08-2016
Jeszcze w czerwcu do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej została skierowana interpelacja (nr 4393) w sprawie wyłączenia umorzonej kwoty...

Substancje chemiczne, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym bądź mutagennym - jednolite przepisy
16-08-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 27.07.2016 r. pod pozycją 1117 opublikowano obwieszczenie szefa resortu zdrowia, w załączniku do którego zawarto...
Kampania CIOP zdrowie pracowników zyskiem firmy
02-08-2016
W marcu br. rusza informacyjna kampania społeczna pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”, koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy...
Rząd przyjął wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2017
29-08-2016
Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2017, przedłożony przez ministra finansów. PKB ma wzrosnąć w przyszłym...
Ceny wody dla mieszkańców nie powinny być wysokie
29-08-2016
Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wskazuje, że ceny wody z wodociągów i odprowadzania ścieków w Polsce należą do najwyższych w...
Czy odszkodowanie ugodowe pozasądowe jest kosztem podatkowym?
23-08-2016
W wyniku ugody Wnioskodawca zobowiązał się na poczet całkowitego zaspokojenia roszczeń ze stosunku pracy łączącego strony anulować...
Studia MBA w kosztach uzyskania przychodu
22-08-2016
 Czy w przedmiotowej sprawie wydatek poniesiony na studia MBA będzie kosztem uzyskania przychodu? Jeśli wydatek poniesiony na studia MBA będzie...
Wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami - nowa ustawa
29-08-2016
W Dzienniku Ustaw z dn. 09.08.2016 r. pod pozycją 1202 ogłoszono nową ustawę z dn. 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób...
Prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym dziecko piersią - nowela k.p.
26-08-2016
Z dniem 03.08.br. weszły w życie zmiany w k.p. wynikające z ustawy z dn. 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych...
Wynagrodzenia osób kierujących niektórymi spółkami - nowa ustawa
29-08-2016
W Dzienniku Ustaw z dn. 09.08.2016 r. pod pozycją 1202 ogłoszono nową ustawę z dn. 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób...
Prace wzbronione kobietom w ciąży i karmiącym dziecko piersią - nowela k.p.
26-08-2016
Z dniem 03.08.br. weszły w życie zmiany w k.p. wynikające z ustawy z dn. 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych...

ZUS

Placówki ZUS będą otwarte do 18.00
26-08-2016
ZUS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów i przedłuża godziny otwarcia placówek. Od 1 września sale obsługi Zakładu będą otwarte w każdy...
Zwolnienie podatkowe za transport medyczny
26-08-2016
Czy można przyjąć, iż zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 20 podlega transport sanitarny (komercyjny – w 100% odpłatny),...

18-08-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w lipcu 2016 r.
08-08-2016
IMAGE W lipcu bezrobocie najniższe od 25 lat
Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu br. wyniosła 8,6%. To spadek o 0,2 pkt. proc. w porównaniu do czerwca tego roku. Jak informuje resort tak dobrego wyniku nie było od...
25-07-2016
IMAGE Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce
W badaniu struktury wynagrodzeń według zawodów uzyskano informacje dla 7746,8 tys. osób zatrudnionych w październiku 2014 roku w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9 osób.
19-07-2016
IMAGE Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w czerwcu 2016 r. Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze...
08-07-2016
IMAGE Bezrobocie w czerwcu na poziomie 8,8 proc.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło dane dotyczące bezrobocia w ostatnim miesiącu. Z informacji resortu wynika, ze stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu br. wyniosła 8,8%. To spadek o 0,3 pkt. proc. w porównaniu...
01-07-2016
IMAGE Zatrudnienie i wynagrodzenie w I kw. 2016 r.
GUS przedstawił informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu w I kwartale 2016 roku. Z przedstawionych informacji wynika, że liczba pracujących według stanu na 31 marca br. wyniosła 8829,9 tys. osób i była o 2,3% wyższa niż przed rokiem...
25-08-2016
IMAGE Nowa strona internetowa ZUS już dostępna
Strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to jedna z najbardziej popularnych witryn instytucji publicznych w Polsce. Miesięcznie odwiedza ją około 900 tys. użytkowników. Nowa witryna zus.pl, która na razie jest dostępna dla...
29-08-2016
IMAGE Czy odszkodowanie ugodowe pozasądowe jest kosztem podatkowym?
W wyniku ugody Wnioskodawca zobowiązał się na poczet całkowitego zaspokojenia roszczeń ze stosunku pracy łączącego strony anulować pracownikowi rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zmienić tryb rozwiązania umowy o pracę na...
29-08-2016
IMAGE Ekwiwalent za materiały biurowe
Wnioskodawca wypłaca swoim pracownikom ekwiwalent za materiały biurowe stanowiące ich własność, wykorzystywane przez nich przy wykonywaniu pracy na rzecz Wnioskodawcy. Czy od naliczonego i wypłaconego ekwiwalentu na rzecz pracowników za...
10-08-2016
IMAGE Od 01.09.2016 r. młodociani pracownicy otrzymają niższe wynagrodzenie
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kw. 2016 r. od dnia 01.09.2016 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych.  
14-08-2016
IMAGE Wymiar urlopu pracownika tymczasowego
Ile dni  urlopu wypoczynkowego powinien otrzymać za każdy przepracowany miesiąc pracownik tymczasowy zatrudniony na ½ etatu oraz drugi pracownik zatrudniony na 1/10 etatu? Czy brak regulacji tej kwestii w ustawie  o pracownika tymczasowych ...
04-08-2016
IMAGE SN: płatnikiem składek ZUS jest spółka z grupy kapitałowej a nie cała grupa
​Sąd Najwyższy w dniu 16 czerwca 2016 r. rozpoznawał sprawę w przedmiocie pytania prawnego, jakie Sąd Apelacyjny w W. skierował w trybie art. 390 § 1 k.p.c. w sprawie z odwołania spółki IBS. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych...

Czy program Rodzina 500+ wpłynie na poprawę sytuacji demograficznej

Tak - 45.8%
Nie - 54.2%

Wszystkie głosy: 24
Głosowanie zakończyło się : 01 Lip 2016 - 00:00
IMAGE


Umowa o pracę na zastępstwo
24-08-2016  
"Jeżeli w umowie na zastępstwo jest zapis, że umowa jest zawarta do czasu powrotu do pracy Pani X, to z jakim dniem rozwiązuje się umowa, lub jeżeli jest zapis do dnia powrotu do pracy Pani X w...
IMAGE


Przedszkola i zasady urlopowania nauczycieli
18-08-2016  
„Nauczyciel przedszkola przebywał na urlopie zdrowotnym od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. Czy po urlopie zdrowotnym należy mu się urlop wypoczynkowy, jeżeli tak to w jakim wymiarze, 35 dni czy...
Zwolnienie podatkowe za transport medyczny
26-08-2016  
Czy można przyjąć, iż zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 20 podlega transport sanitarny (komercyjny – w 100% odpłatny), realizowany bez zlecenia lekarza, na wyłączne...
Opodatkowanie usług edukacyjnych i prywatnego nauczania
29-08-2016  
Czy w ramach prowadzonej działalności powinna Pani być zgłoszona jako podatnik VAT czynny? Jeśli tak, czy zgłoszenie powinno nastąpić po przekroczeniu w roku kwoty „przychodu” 150.000...
Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla